Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Zuid-Nederland in gesprek over samenwerking tussen cultuur en sociaal domein

Op het snijvlak van cultuur en sociaal domein gebeuren bijzondere dingen. Door het verbinden van artistieke en maatschappelijke expertise worden drempels voor deelname geslecht en deelnemers gezonder en gelukkiger. Want door deelname aan cultuur verrijken mensen hun leven en verbreden zij hun perspectief. Daarom willen wij cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken.

Om cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk te maken is een goede samenwerking tussen cultuur en sociaal domein belangrijk. Dat gaat niet vanzelf, dat moet je samen uitzoeken. Gelukkig wordt daarvoor ruimte gemaakt in de nieuwe beleidsplannen van het rijk, de provincies én de gemeenten. Cultuurparticipatie staat hoog op de agenda en het stimuleren van samenwerking tussen cultuur en sociaal domein is een van de speerpunten. Om de planvorming zoveel mogelijk samen met het veld te kunnen doen worden er op verschillende plekken in het land bijeenkomsten georganiseerd om samen te achterhalen wat er nodig is om samenwerking tussen cultuur en sociaal domein zo waardevol mogelijk te maken.

Bijeenkomst Cultuurparticipatie Zuid-Nederland

Kunstloc Brabant heeft het initiatief genomen om een bijeenkomst in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) te organiseren, samen met Huis voor de Kunsten LimburgCultuurkwadraatZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor deze bijeenkomst worden honderd professionals uitgenodigd om met elkaar te sparren over cultuurparticipatie in Zuid-Nederland. Hoe kunnen we de synergie tussen cultuur en het sociaal domein vergroten? Wat zijn de knelpunten en waar liggen kansen? Wat is nodig voor een goede samenwerking en wat kan bijvoorbeeld de Regeling Cultuurparticipatie hierin betekenen?

Dit is een besloten bijeenkomst. 

2021-2024: Regeling Cultuurparticipatie 

Vanaf 2021 gaat de nieuwe Regeling Cultuurparticipatie in. Deze regeling stimuleert samenwerking tussen cultuur en het sociale domein en dient als aanjager om drempels voor cultuurdeelname weg te nemen. Heb jij een mooi initiatief hiervoor? Dan kun je hiervoor vanaf 2021 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Wil je nu al aan de slag? Dat kan. Het Fonds heeft hiervoor een aanloopregeling met de titel 'Samen cultuurmaken verbreden’.

aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden

Meer weten over de bijeenkomst Cultuurparticipatie Zuid-Nederland?

Neem contact met ons op.