Josephine Voets

Adviseur Amateurkunst & Talentontwikkeling

013 750 84 84

Dans is voor mij het onbeschrijflijke verwoorden

Een dansvoorstelling is voor mij een levend kunstwerk. Met een sprong, een draai, een uitgestrekt been… De choreografie is het resultaat van een maakproces, een zoektocht naar het vormgeven van gedachten of gevoelens. Een prachtige manier om met je lijf het onbeschrijflijke te verwoorden. Ik maak zelf ook dans maar bij Kunstloc maak ik vooral mogelijk.

Als Adviseur bij Kunstloc bouw en onderhoud ik provinciale netwerken. Platforms waar amateurkunstenaars, professionals, maar ook beleidsmedewerkers en publiek elkaar ontmoeten. Samen kunnen wij de culturele sector versterken en kunst en cultuur voor iedereen mogelijk maken. 

Cultuur kan het verschil maken. Ik zet mij daarom ook graag in om cultuur de verbinden aan maatschappelijke opgaven. Brabant staat bekend als provincie waar op het snijvlak van het culturele en het maatschappelijk domein innovatieve oplossingen gevonden worden voor opgaven zoals inclusie, leefbaarheid en gezondheid. Het gaat om complexe opgaven en oplossingen zijn er niet zomaar.

Uitdagingen zijn wel aan mij besteed. Mijn creativiteit zet ik graag in om samen met jou je ideeën vorm te geven en ervoor te zorgen dat ze kunnen worden gerealiseerd. Kunst en cultuur voor iedereen, dat is mijn missie. Of je nou amateur bent of professional, alleen of met een groep. Ik wil dat iedereen kan genieten van het plezier en de beleving die kunstbeoefening kan bieden.

Direct naar:

wat ik je wil laten weten

Blog | Kunst en cultuur tegen eenzaamheid

Blog | Kunst en cultuur tegen eenzaamheid

Josephine Voets bepleit dat meedoen aan cultuur een vanzelfsprekendheid moet zijn voor iedereen, jong en oud.

21 maart 2022
Terugblik Werkconferentie Amateurkunst #9

Terugblik Werkconferentie Amateurkunst #9

Tijdens de Werkconferentie Amateurkunst werden vele tips en kansen gedeeld voor het (verder) bouwen aan amateurkunst.

2 december 2021
Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Een duidelijk doel. Maar hoe bereik je dat doel? Hoe neem je drempels weg? En hoe meet je of het project geslaagd is?

9 april 2021
18 organisaties krijgen meerjarige subsidie amateurkunst

18 organisaties krijgen meerjarige subsidie amateurkunst

De komende vier jaar ontvangen deze 18 amateurkunstorganisaties steun van de Provincie Noord-Brabant.

18 november 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Talent in de Regio is een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om in aanmerking te komen moet je aangedragen worden door de provincie. Het is nu mogelijk een adhesieverklaring aan te vragen.

21 april 2020
Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

De nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant wordt op 8 april aanstaande opengesteld.

26 maart 2020
Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Terugblik Bijeenkomst Cultuurparticipatie in Zuid-Nederland

Cultuur en sociaal domein, een uitdagende samenwerking. We kwamen bij elkaar om te sparren over het hoe en waarom. Hoe kunnen we de synergie vergroten? Welke belangen spelen? Wat heb je nodig?

11 maart 2020
Werkconferentie Amateurkunst #8

Werkconferentie Amateurkunst #8

Tijdens de achtste editie van de werkconferentie nodigden we mooie, bijzondere, inspirerende en opvallende sprekers nog een keer uit. Een ‘The best of’ op het gebied van amateurkunst.

3 december 2019