Gemeente Breda zet samen met diverse partners in op de verbinding tussen cultuur en het sociale domein. We bouwen aan een netwerk waarin Bredase cultuur- en zorgprofessionals elkaar beter en vaker weten te vinden. De focus ligt tijdens deze middag op de betekenis die we samen kunnen hebben voor jongeren. Dit is de derde bijeenkomst over cultuurparticipatie in het kader van het  Regioprofiel cultuur BrabantStad

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor de Bredase professionals die zich verbinden aan de maatschappelijke doelen voor deze stad. Noteer 7 juli alvast in je agenda. Het volledige programma en de mogelijkheid om aan te melden volgen snel.

BrabantStad

Brabant is de regio van kennis en innovatie. Creativiteit is daarin van essentieel belang. Daarom bouwen we samen met makers aan een sterk kunst- en cultuurklimaat. Dit doen we aan de hand van ons culturele regioprofiel ‘BrabantStad maakt het’ waarin we onze ambities, doelen en acties hebben verwoord. BrabantStad is het netwerk van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Kunstloc Brabant zorgt voor de operationalisering van het regioprofiel Brabant.