Gemeente Breda zet samen met diverse partners in op de verbinding tussen cultuur en het sociale domein. We bouwen aan een netwerk waarin Bredase cultuur- en zorgprofessionals elkaar beter en vaker weten te vinden. De focus ligt tijdens deze middag op de betekenis die we samen kunnen hebben voor jongeren. Dit is de derde bijeenkomst over cultuurparticipatie in het kader van het  Regioprofiel cultuur BrabantStad

Onderzoek van de World Health Organisation (WHO) wijst uit dat cultuurbeoefening een positief effect heeft op sociaal, mentaal en fysiek vlak. We kunnen door het beter verbinden van cultuur met het sociaal domein nog veel meer bereiken voor de gezondheid, het welzijn en het geluk van de Bredanaar. De coronapandemie hielp niet mee in het bevorderen van ons geluk. Met name de jeugd ondervindt negatieve effecten van alle genomen maatregelen die nodig waren. Ook staatssecretaris Uslu verwijst in haar hoofdlijnenbrief voor het herstel van de culturele sector niet voor niets expliciet naar de impact op jongeren. In haar plannen wil ze jongeren extra aandacht geven en gaat ze samenwerken met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de cultuursector te betrekken bij het bespreekbaar maken van mentale gezondheid en hoe cultuurdeelname hier een rol kan spelen. 

Deze bijeenkomst is gericht op kennismaking en het (verder) verkennen van het Bredase netwerk. Dit is bedoeld voor de Bredase beleidsmakers en professionals die zich verbinden aan maatschappelijke doelen voor deze stad. Met onder andere Gomotion Productions, Corpo Máquina Society, Basisschool de Wisselaar, Kober Kinderopvang, De Stilte, Theaterwerkplaats Tiuri, Nieuwe Veste, Dansnest en Surplus, gaan we de dialoog aan over de betekenis die we samen kunnen hebben voor het welzijn van jongeren. Finn Minke van LKCA vertelt over de maatschappelijke waarde, kansen en uitdagingen in het verbinden van cultuur en het sociaal domein en Arthur Rijkers van GGD West-Brabant deelt zijn kennis met betrekking tot het welzijn van jongeren in Breda.

Programma

13:30 Inloop met koffie en thee 

14:00 Plenaire aftrap met welkom door wethouder Marike de Nobel en dagvoorzitter Elske Verbraak 

14:15 Brede kennismaking tussen cultuur en het sociaal domein met presentaties van Arthur Rijkers (GGD West- Brabant), Finn Minke (LKCA) en diverse partners uit de stad aan het woord. 

16:00 Afsluiting met dagopbrengst en start borrel

​​​​​​​BrabantStad

Brabant is de regio van kennis en innovatie. Creativiteit is daarin van essentieel belang. Daarom bouwen we samen met makers aan een sterk kunst- en cultuurklimaat. Dit doen we aan de hand van ons culturele regioprofiel ‘BrabantStad maakt het’ waarin we onze ambities, doelen en acties hebben verwoord. BrabantStad is het netwerk van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Kunstloc Brabant zorgt voor de operationalisering van het regioprofiel Brabant.