Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Procesgerichte didactiek, de basis van cultuureducatie met kwaliteit: de leerling onderzoekt de wereld op een creatieve manier.

Deze didactiek leert de leerlingen om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord dat ze vinden of bedenken, maar dat ze meerder mogelijkheden uitproberen, autonoom denken, buiten het kader durven gaan en  onderbouwde keuzes maken. Het doorlopen van een proces is geen doel op zich. Het zorgt voor betekenisgeving aan de onderwijsleerstof, betrokkenheid en eigenaarschap van leren. En het biedt een kader waarin ieders talenten op een natuurlijk wijze zichtbaar worden.

De procesgerichte didactiek is de didactiek van kunstzinnige oriëntatie, onderzoekend- en ontwerpend leren en andere onderwijsvormen waarbij de focus op het proces ligt.

Basiscursus

Deze basiscursus bestaat uit 2 dagdelen, 9 januari en 27 februari 2024

Bijeenkomst 1 

dinsdag 9 januari 

Hoe zorg je ervoor dat álle leerlingen in de creatieve flow komen?  De procesgerichte didactiek bestaat uit didactische stappen die leerlingen, paradoxaal genoeg, houvast geven om zich vrij te kunnen uiten. De basistraining procesgerichte didactiek laat je de waarde van het creatieve proces vóelen. Tijdens het doorlopen van een eenvoudig creatief proces wordt constant een terugkoppeling gemaakt naar de hersenen: wat is het effect van deze processtap op het brein, op betrokkenheid en op leren. De didactiek wordt uitgelegd middels beeldend onderwijs maar is te vertalen naar andere kunstvakken. Je reflecteert op je eigen aanbod in formuleert een ontwikkeldoel. Tussen beide bijeenkomsten zet je je eigen ontwikkeldoel in.  

Bijeenkomst 2 

dinsdag 27 februari 

We reflecteren op de opgedane ervaringen. Vervolgens gaan we verdiepend in op het creatieve proces door te reflecteren op mogelijke processen van kunstenaars  en zelf iets  te creëren over het proces…  

 

Reacties kunstvakdocenten bij deze training bij  Stadkamer in Zwolle, 30/1 en 15/3 2023: 

“...welke factoren belangrijk zijn voor het succes van een leuke creatieve les of workshop. Ook helpt het me hierop te reflecteren en dus dingen te signaleren in mijn lessen die succesvol zijn of juist hoe ik ze kan verbeteren." 

“... over hoe kinderen in een creatief proces te krijgen, en vooral wat daarbij liever te vermijden." 

Over de trainer

Mijn naam is Karin Kotte. Ik adviseer en train leerkrachten, directeuren, cultuurcoaches en kunstenaars. Tevens is deze doelgroep mijn inspiratiebron. Gesprekken en observaties in de praktijk zetten mij aan het denken en zorgen dat mijn trainingen zo goed mogelijk aansluiten bij ‘wat werkt’. Ik hou van complexe situaties waarin ik uitgedaagd word om aan te sluiten bij het bestaande onderwijs. Juist in situaties dat dit lastig is groei ik. Het motto: ‘heb lef en ga buiten je kader’ gebruik ik dan ook regelmatig in trainingen. Mijn visie is mijn passie en met veel plezier deel ik deze met het werkveld.

Karin Kotte