Op donderdag 19 mei presenteren de deelnemers aan de training 'Cultuurcoördinator voortgezet onderwijs' uit Noord-Brabant en Zuid-Holland hun eindresultaten aan elkaar, hun collega’s en intermediairs en consulenten.

Als cultuurcoördinator in het voortgezet onderwijs ben je de spil op het gebied van cultuuronderwijs. Met een hart voor leerlingen, kunst, erfgoed en media houd jij het overzicht over de inhoudelijke, relationele en operationele kwaliteit. In september 2021 is in vier regio's de landelijke pilot training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs gestart, geschikt voor docenten met een coördinerende taak.

Training 2022-2023

Ook in schooljaar 2022-2023 zal deze training in Noord-Brabant aangeboden worden. De precieze data, kosten en inhoud van de training zijn op dit moment nog niet bekend.

Professionalisering voortgezet onderwijs

Kunstloc Brabant ondersteunt het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarbij zetten wij ons in voor het verstevigen van de positie van de cultuurcoördinator op de school. Dit doen we door middel van scholings- en netwerkbijeenkomsten voor zowel de cultuurcoördinator, als voor de kunstvakdocenten, educatie medewerkers en de intermediairs die met de scholen samenwerken. 

Kunstloc Brabant organiseert samen met lokale partners de training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs voor de regio Zuid (Zeeland, Zuid-Holland, Limburg en Noord-Brabant).

Meer informatie

Meer weten over deze eindpresentatie?

Of wil jij je alvast aanmelden of meer informatie ontvangen over deze training in het nieuwe schooljaar? 

Neem contact met mij op.