Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op donderdag 16 mei 2024 presenteren de deelnemers van de training 'Cultuurcoördinator voortgezet onderwijs' uit Noord-Brabant hun eindresultaten aan elkaar, hun collega’s en intermediairs en consulenten. 

Programma

  • 15:15-15:30 - Inloop met koffie en thee
  • 15:30-15:50 - Opening 
  • 15:50-16:40 - Presentaties van deelnemers in verschillende ruimtes 
  • 16:40-17:00 - Uitreiking certificaten 
  • 17:00-18:00 - Borrel

De afsluiting vindt plaats op het kantoor van Kunstloc Brabant in de LocHal in Tilburg. Je vindt ons bij de Noord-entree van de LocHal, direct rechts na binnenkomst. Kom je binnen via de hoofdentree, loop dan door de bibliotheek (begane grond) richting de Noord-entree.

Meld je aan

Training

In oktober 2023 zijn de deelnemers gestart aan de training voor cultuurcoördinator voortgezet onderwijs. Een training die bedoeld is voor docenten met een coördinerende taak op het gebied van cultuuronderwijs binnen een vo school. De cultuurcoördinator is de spil op het gebied van cultuuronderwijs, met een hart voor leerlingen, kunst, erfgoed en media en werkend vanuit een inhoudelijke, relationele en operationele kwaliteit. 

In deze training hebben de deelnemers in 7 bijeenkomsten toegewerkt naar een product of plan om hun rol als cultuurcoördinator te verstevigen. Op deze middag nemen ze je mee in hun proces en wat dit ze heeft gebracht.

Professionalisering voortgezet onderwijs

Kunstloc Brabant ondersteunt het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarbij zetten wij ons in voor het verstevigen van de positie van de cultuurcoördinator op de school. Dit doen we door middel van scholings- en netwerkbijeenkomsten voor zowel de cultuurcoördinator, als voor de kunstvakdocenten, educatie medewerkers en de intermediairs die met de scholen samenwerken. Kunstloc Brabant organiseert de training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs voor de regio Noord-Brabant, waarna deelnemers een landelijk certificaat krijgen vanuit het LKCA. 

Training 2024-2025

Ook in schooljaar 2024-2025 zal de training worden aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met Anke Koenraadt.

Lees hier meer informatie over de training

Meer weten?

Wil je meer weten over deze eindpresentatie? Neem contact met mij op.