Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In de setting van de LocHal in Tilburg, een voormalig industrieel pand uit de jaren 30 van de vorige eeuw en nu een culturele locatie, reageren zes internationale kunstenaars op het industriële verleden van de locatie terwijl ze de expressie van hedendaagse arbeid verkennen. 

De Vorm van Arbeid

(English below) 

In de afgelopen halve eeuw hebben westerse industrieën, als gevolg van de wereldwijde effecten van het vrijemarktkapitalisme, hun industriële productie veelal uitbesteed aan lagelonenlanden. Naarmate de werkvormen veranderden, pasten de arbeidskrachten zich aan in de vorm van immateriële, geluidloze en gedigitaliseerde arbeid die we vandaag kennen. 

Tegenwoordig is de productielijn vervangen door het kantoor. Ondertussen is handarbeid een wijdverbreid spektakel geworden - handwerk van 5 minuten, Blown Away, The Great Pottery Throw Down en Master Chef, en vele andere realityshows, spelen in op de groeiende behoefte om opnieuw verbinding te maken met de tastbare vormen van productie die zijn verwijderd uit het dagelijks leven. Daarnaast zijn oude fabrieken gastheren geworden voor vrijetijdsbesteding. 

Deze groep in Eindhoven werkende kunstenaars zijn allen alumni van de Design Academy Eindhoven (MA). Zij onderzoeken als reactie op dit fenomeen de manieren waarop arbeid & ambacht vandaag de dag terugkomt in driedimensionaal werk, performance en video. Hun werk laat zien hoe een fysieke verbinding met materiële productievormen een over het hoofd gezien menselijke behoefte is. 

Deze expositie van Kunstloc Brabant toont het werk van Bruno Baietto, Shun Chih Chang, Chongjin Chen, Meghan Clarke, Qiaochu Guo & Jing He.

Open Call

De expositie is geselecteerd naar aanleiding van de Open Call die Kunstloc Brabant eind 2021 verspreidde onder Brabantse makers.

The Shape of Labour

The LocHal in Tilburg, a former locomotive repair facility dating back to the 1930’s, is now an architectual delight and a prize winning cultural facility. The LocHal is the setting in which six international artists respond to the facility’s industrial past while exploring the performative expression of labour today. 

In the past half-century, due to global impact of free-market capitalism, western industries have outsourced their industrial production to.to emerging and developing countries . As the modes of labour changed, the workforce adjusted and adopted to the immaterial, subdued and digitized labour that we know today. 

Now the office has become the production line and old factories have become hosts for moments of leisure. Meanwhile, manual labour has become a widespread spectacle - 5-minute crafts, Blown Away, The Great Pottery Throw Down, and Master Chef, amongst many other reality shows, attend to the growing need to reconnect with the tangible forms of production that have been removed from everyday life. 

As a response to this phenomenon, .this group of Eindhoven based artists, all alumni of The Design Academy Eindhoven (MA) explore the modes that permeate labour today through sculpture, performance, and video. Their work visualises how a physical connection with material forms of production is an overlooked human need . 

This exhibition shows the work of  Bruno Baietto, Shun Chih Chang, Chongjin Chen, Meghan Clarke, Qiaochu Guo & Jing He.

The exhibition was selected in response to the Open Call that Kunstloc Brabant distributed among artists in Brabant at the end of 2021.

Exposities Kunstloc

Meer informatie over de exposities van Kunstloc in de LocHal.

Exposities Kunstloc

Meer weten over deze expositie?

Neem contact met mij op.