Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag . Dit om aandacht te vragen voor de ziekte Alzheimer en dementie. In samenwerking met de Bibliotheek Midden Brabant, Geheugenwinkel Tilburg, ROC Tilburg en Kunstloc Brabant staan er diverse activiteiten gepland in de LocHal. Samen met Beeldkracht Oisterwijk, Zorgatelier de Binnentuin, Beidehand® Dagbesteding en Dagbesteding Convivio is er een expositie samengesteld waarbij kunstwerken gemaakt door mensen met dementie te zien zijn.

De waarde van kunst is oneindig. Het kan emoties oproepen, mensen verbinden en verhalen vertellen. Dit geldt zeker ook wanneer de kunst gemaakt wordt door mensen die te maken hebben met dementie. Dementie is een aangrijpende aandoening die miljoenen mensen over de hele wereld treft. Niet alleen voor degene die aan dementie lijdt, heeft dit grote gevolgen maar ook voor hun naasten en geliefden.

Dementie kan de kijk op de wereld veranderen en zorgt voor een andere manier van zien en begrijpen. Desondanks blijft de creativiteit bestaan, zelfs wanneer cognitieve functies afnemen. De expositie laat zien dat je ondanks de diagnose dementie nog altijd jouw creativiteit kan uiten en door middel van kunst en cultuur samenhorigheid kan ervaren in de ateliers. De expositie herinnert de bezoeker eraan dat creativiteit geen leeftijdgrens kent of zich laat tegenhouden door een diagnose. 

Lees meer over dit onderwerp in ons kennisdossier Kunst en dementie

De deelnemers van de expositie

Beeldkracht Oisterwijk


“De onbevangheid van kinderen maakt me blij” – Ria -  

Afgelopen periode heeft Beeldkracht Oisterwijk zich aangesloten bij het project vanuit DVG Oisterwijk “dromen naar een dementie vriendelijke gemeente”. Immers, wie kan beter aangeven waar zij blij van worden dan de mensen met geheugenproblematiek zelf. 

Beeldkracht Oisterwijk is een kunstatelier voor mensen met geheugenproblemen. Door te tekenen en te schilderen worden zij in staat gesteld vorm te geven aan hun leefwereld en emoties waardoor bestaande krachten de kans krijgen weer te groeien. Hierdoor worden nieuwe talenten ontdekt en ontwikkeld. Waar bij de ziekte dementie of andere geheugenproblematiek vooral gedacht wordt aan verandering en verlies, gaat Beeldkracht Oisterwijk uit van wat er nog wél kan, van verborgen kracht, van talenten die niet eerder zijn aangesproken. Ze zetten in op mogelijkheden van mensen om op een zinvolle en positieve manier vorm te geven aan emoties en leefwereld.

 “Van kleur krijg ik een goed humeur” - Lambert – 

“Samen met de cursisten hebben we onderzocht wat hun droom is en waar zij blij van worden. Vanuit het perspectief dat je blij wordt van dromen is de cursisten gevraagd waar zij blij van worden. Dit hebben de cursisten verder onderzocht en net gebruikmaking van verschillende technieken is dit verder door hen uitgewerkt tot een beeld. In deze expositie zijn de beelden opgenomen vanuit de schildertechniek aquarel.

De kick of van het project vond plaats tijdens Beeldkracht kijkt Kunst in Het Noordbrabants museum in Den Bosch. Jaarlijks hebben de cursisten een museumbezoek waarin we op zoek gaan naar inspiratie buiten het lokaal. De schilderijen van Jan Sluijters leenden zich bij uitstek om als inspiratie materiaal te dienen rondom het project om verder uit te werken. 
De kleurstelling, de compositie, het verhaal dat verteld wordt zijn haakjes geweest om met de cursisten in gesprek te gaan over hoe zij hun droom of blijdschap kunnen verbeelden."

In deze expositie zijn de gemaakte werken van de cursisten te zien.  

De deelnemers van de expositie
De deelnemers van de expositie

Zorgatelier de Binnentuin

Dagbesteding met bezieling. Het Zorgatelier bevindt zich in de rustige Leharstraat, Tilburg Noord. Het is een mooie locatie met verschillende ruimtes, zodat deelnemers de rust op kunnen zoeken als dat wenselijk is. De dagbesteding is vijf dagen per week geopend. Er komen mensen met NAH, angststoornissen, autisme, artrose, geheugenproblemen, depressie. Wat gebeurt er op een dag; Ontdekken: schilderen, glas bewerken, koken, lunchen, mozaïeken. Ontmoeten: samen koffie drinken, lunchen en een persoonlijk gesprek. Ontspannen: even je zorgen vergeten, samen zijn, voet- handmassage. 

17230
17237

Beidehand® Dagbesteding

In deze creatieve dagbesteding worden creaties gemaakt door mensen met een afstand tot de maatschappij, met verschillende hulpvragen, problematiek en leeftijden, vanaf 18 tot 80+. Iedereen die creatief bezig wil zijn is welkom.  Kleinschaligheid, veiligheid, ontplooien van de talenten die iedereen in zich heeft en vooral uitgaan van mogelijkheden zijn belangrijke factoren voor Beidehand®. Samen iets moois maken en creëren met beide handen. Daarnaast bieden ze bij Beidehand een luisterend oor, warme sfeer, wandeling met hond Charlie en schenken ze een gezellig kopje koffie of thee.

17231
17238

Dagbesteding Convivio 

Dagbesteding Convivio zit vooraan de Goirkestraat in Tilburg, vlak bij het Textielmuseum en Museum De Pont. De twee royale, maar knusse woonkamers zijn een tweede thuis voor ouderen met dementie en geheugenproblemen. Hier kan iedereen zichzelf zijn en genieten van het onder de mensen zijn. Een bezoek aan de dagbesteding prikkelt het brein, zorgt voor (h)erkenning en creëert een veilig gevoel.

Ritme
Deelnemers deinen mee met het ritme van de dag. De ochtend staat in het teken van beweging. Met mooi weer trekken ze er graag op uit voor een wandeling in het Wilhelminapark of naar de kinderboerderij. Met behulp van oefeningen, de BrainTrainer en geheugenspellen zorgen ze dat ook het brein geprikkeld blijft.

Atelier
Daarnaast is er volop ruimte voor creatieve binnenactiviteiten. De welzijnsmedewerkers bedenken keer op keer nieuwe ideeën om in ons creatief atelier aan de slag te gaan. Denk aan bloemschikken, boetseren, schilderen en van de meeste normale objecten een kunstwerk maken. Deze tentoonstelling laat een deel van deze kunstzinnige creaties zien en biedt hopelijk volop inspiratie om ook thuis met je dierbare samen bezig te zijn.

 

17232
17240

Meer weten over kunst en dementie?

Neem contact met mij op.