Hoe zorg je dat het wonder bij jou niet stopt en behoud je wat van waarde is voor volgende generaties? Met de krokodil als metafoor voor de kunstenaar; een bijzonder wezen dat van nature een onverzadigbare honger naar nieuwe indrukken en nieuw te vervaardigen werk aan de dag legt. En die dat allemaal in zich opneemt zonder zich ogenschijnlijk veel aan te trekken van het kolossale lichaam dat gestaag achter de bek met tanden groeit. Wat gebeurt er als dat wezen zich bewust wordt van de begrenzingen van de kamer en de omvang van de eigen staart?

Afbeelding: Atelier Paul Overhaus (1935-2014), november 2015

In de expositie ‘Wunderkammer; het magische object’, de waarschijnlijk langstlopende tentoonstelling in de geschiedenis van de LocHal, staat de fascinatie van drie kunstenaars voor het verzamelen centraal en wordt de poëzie van de vergankelijkheid bezongen. Onder de titel ‘De krokodil in de kamer’ focust het randprogramma op een ander aspect daarvan, namelijk: wat komt er op het pad van de collectievormer die besluit dat het tijd is om het beheer aan anderen over te dragen? Hoe zorg je dat het zichtbaar, bruikbaar en behouden blijft? De actieve vorming van toekomstig cultureel erfgoed is een actuele discussie, die over de hele breedte van het kunstenveld wordt gevoerd.

Alle informatie gebundeld

Informatie over het behoud en beheer van collecties en archieven van hedendaagse kunstenaars hebben we verzameld in het kennisdossier Collectie en archief voor de toekomst. We zullen dit regelmatig updaten met nieuwe informatie.

Bekijk het kennisdossier

Sprekers

Bas Veldhuizen, adviseur beeldende kunst van Kunstloc Brabant, onderzocht als projectleider van ‘Archief voor de Toekomst’ problemen rond het behoud en beheer van collecties en archieven van hedendaagse beeldend kunstenaars en publiceerde over het onderwerp. Hij pleit voor meer aandacht en ondersteuning voor collectiebeheer en een goede digitale ontsluiting van het oeuvre.

Miriam Windhausen is adviseur kunstenaarsnalatenschappen en werkt in opdracht van het Mondriaan Fonds aan een pilot rondom zes kunstenaarsoeuvres en -nalatenschappen. Samen met kunstenaars, erfgenamen en andere betrokkenen en experts worden vraagstukken met betrekking tot het archief, het oeuvre, beheer en behoud, digitale duurzaamheid, organisatorische, juridische en fiscale kwesties in kaart gebracht. Een van de casussen in de pilot van Miriam is de nalatenschap van beeldend kunstenaar Sef Peeters (1947-2019). Eerder organiseerde ze in het land een reeks ontmoetingen onder de titel ‘Een gegeven krokodil’.

Rebecca Nelemans is kunsthistoricus en lid van de Werkgroep Sef Peeters. Samen met Marianne Sprangers - de weduwe van Sef- en vijf andere werkgroepleden werkt ze aan het levend houden van Sefs collectie en archief. Ze was gastcurator van de tentoonstelling ‘Zwaar als een vogel’ die vorig jaar in Stedelijk Museum Breda met een keuze uit de werken en het kunstenaarsarchief een beeld gaf van een indrukwekkend, maar tegelijkertijd bescheiden kunstenaarschap.

Webinar terugkijken

Mocht je niet deel hebben kunnen nemen aan het webinar, of de informatie nog eens terug willen kijken; dat kan! Je kunt de opname van het webinar nu bekijken op YouTube of hieronder het filmpje aanklikken.

Kunstloc Connects

Doe kennis en inspiratie op, deel ervaringen en bespreek ideeën! Gebaseerd op vragen in het veld brengt Kunstloc Connects mensen bij elkaar, om elkaar verder te brengen. In de vorm van een lezing, sessie, brainstorm of werkconferentie. Telkens met een ander uitgangspunt.

Meer weten over het behoud en beheer van collecties en archieven van hedendaagse kunstenaars?

Neem contact met mij op.