Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Met dit tweedaagse Lab gaat de eerste lichting van LinC Brabant van start. Twintig zakelijk leiders uit Brabant beginnen samen aan een leerprogramma waarin intensief gewerkt wordt aan persoonlijk leiderschap, waardecreatie en impact, innovatie en verandering.

Tijdens acht Labs van twee dagen komen actuele thema’s en vraagstukken aan bod die van invloed zijn op de zakelijke kant van het culturele veld. De Labs zijn interactief van aard en zijn een combinatie van inhoud, inspiratie, kennis en vaardigheden. Deze Labs zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers aan het leerprogramma LinC Brabant. 

De uitvoering van het programma is in handen van de Universiteit Utrecht (USBO) in samenwerking met Breda University of Applied SciencesTilburg UniversityBrabant C en Kunstloc Brabant.

LinC Brabant

Meer weten over LinC Brabant?

Neem contact op met LinC via LinC@uu.nl, of bel naar 030 253 8971 (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO).