Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De afgelopen maanden voerden wij gesprekken met het veld over onze meerjarenvisie 2030. Tijdens deze lunchbijeenkomst delen wij graag de uitkomsten van deze gesprekken met alle gesprekspartners, en gaan wij dieper in op een aantal onderwerpen.