Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Elk half jaar organiseert Kunstloc Brabant een netwerkbijeenkomst voor (mogelijk)makers in Brabant die werken op het snijvlak van kunst, zorg en welzijn. We bezoeken een inspirerend project en er is tijd om te netwerken. 

Programma

Netwerken en delen van kennis over het project (S)pionieren. 

Ouderen - zowel mensen met als zonder dementie en afkomstig uit alle woonvormen en lagen van de bevolking - hebben behoefte aan een kunstaanbod op maat. Kunstenaars ontdekken welke kunstbehoeften ouderen in zorginstellingen en in de thuissituatie precies hebben. Ze ontwikkelen een kunstaanbod op vijf locaties, vanuit vijf kunstdisciplines: muziek, theater, fotografie, beeldend en dans. Hoe zij dit doen wordt verwerkt in een draaiboek voor toekomstige kunstenaars. 

Dit project werd gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Projectpartners: Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE), Vitalis WoonZorg Groep en Nivel.

Project (S)pionieren

Netwerk

Elk half jaar organiseren wij een netwerkbijeenkomst voor (mogelijk)makers in Brabant die werken op het snijvlak van kunst, zorg en welzijn. We bezoeken een inspirerend project en er is tijd om te netwerken. We versterken elkaar met kennis, tips en tricks. Zo kunnen we elkaar makkelijker vinden als professionals en werken we aan draagvlak voor ons werk binnen de provincie. 

Het zou erg prettig zijn als er partners vanuit de zorg en het sociaal domein aansluiten. De eerste twee bijeenkomsten in 2022 in Sterksel en Dongen waren inspirerend en er zijn mooie samenwerkingen uit voortgekomen. Dit is de derde netwerkbijeenkomst op uitnodiging.

Wil jij er graag bij zijn?

Of wil jij meer weten over kunst en gezondheid? Neem contact met mij op, kijk op de onze projectpagina of schrijf je in voor de nieuwsbrief.