Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe staat de Brabantse culturele sector ervoor na twee jaar corona? Het onderzoeksrapport Waarde van cultuur 2022 laat zien hoe de cultuursector er in 2020 en 2021 voor staat in vergelijking met eerdere jaren. Te lezen is onder meer hoe Brabanders cultuur beleven in het najaar van 2021, en wat de situatie van makers en instellingen is in het voorjaar van 2022.

Het is de derde editie van de monitor Waarde van cultuur waarin de Brabantse cultuur onder de loep wordt genomen en ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Het rapport is samengesteld door de onderzoekspartners Kunstloc Brabant, Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants en de Boekmanstichting, in opdracht van BrabantStad. Tijdens de presentatie op 21 juni belichten en bespreken we de ontwikkelingen en geven we vanuit verschillende hoeken duiding aan de feiten en cijfers.

Programma 

  • Welkomstwoord door Henri Swinkels, directeur-bestuurder Kunstloc Brabant 
  • Toelichting op het onderzoek door Bo Broers, onderzoeker bij Het PON & Telos en Henk Vinken, onderzoeker bij Pyrrhula Research Consultants BV
  • Resultaten bekeken door een bestuurlijke bril: Jeroen van der Zweth, hoofd cultuur gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Beschouwing vanuit het culturele veld: Piet Menu, artistiek directeur Het Zuidelijk Toneel
  • Q&A-sessie o.l.v. gespreksleider Jenneke Haringssprekers beantwoorden vragen van publiek
  • Netwerkborrel

Meer weten over de Waarde van cultuur?

Neem contact met mij op.