Met de Waarde van Cultuur - dat in Nederland een uniek project is - bundelen we bestaand en nieuw onderzoek. Met het onderzoek voorzien we iedere twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector. Sinds de start van het project in 2017 stemmen de partners cultuuronderzoek nog beter op elkaar af. Verschillende – tot nu toe afzonderlijke – onderzoeken worden bij elkaar gebracht. Hierdoor voorkomen we dubbel werk en tegenstrijdige resultaten en profiteren we optimaal van de kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is.

beeld: Edhv

Tussentijds onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis

De publicatie Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector is een tusseneditie van de tweejaarlijkse monitor Waarde van cultuur, waarvan de meest recente editie verscheen in 2020. Het PON & Telos en Pyrrhula Research Consultants hebben dit onderzoek verricht in opdracht van Kunstloc Brabant. Het advies Een gehavende culturele sector van Kunstloc Brabant is gebaseerd op dit rapport, rapportages van het door Kunstloc Brabant geopende Coronaloket, en informatie en ervaringen vanuit de actuele adviserings- en uitvoeringspraktijk.

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Iedere twee jaar

Het Waarde van cultuur onderzoek wordt iedere twee jaar herhaald. In 2018 verscheen de eerste editie, en op 16 juni 2020 is het nieuwe rapport verschijnen. Nieuwe manieren van onderzoek zijn geïncorporeerd in de monitor, of worden verder verdiept. Om de pionierspositie te behouden is het van belang dat er bij de herhaling van dit onderzoek ook gekeken wordt naar de beschikbaarheid en borging van de gegevens.

Waarde van Cultuur 2020

Waarde van Cultuur 2020

Onderzoeksvraag

Opdrachtgever van het onderzoek is BrabantStad (Breda, Helmond, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant). De vraag die BrabantStad beantwoord wil zien is ‘Wat is de stand van de culturele ontwikkeling in Brabant?’. We kijken ook naar de landelijke trends en ontwikkelingen die de inhoud van de culturele ontwikkelingen in Brabant mede vormgeven. We kijken in 2020 opnieuw waar verdiepend en/of vernieuwend onderzoek nodig is.

In Waarde van Cultuur 2020 staan twee sporen centraal: herhalen en verdiepen. Met herhalen bedoelen we dat we alle indicatoren opnieuw onderzoeken zodat we trends en ontwikkelingen in beeld kunnen brengen. Het betekent ook dat we een aantal onderdelen uit de pilot van 2018 verduurzamen in de monitor.

Aanpak

Het onderzoek Waarde van Cultuur wordt uitgevoerd door een werkgroep met leden van PON, Telos, BoekmanstichtingPyrrhula Research Consultants en Kunstloc Brabant. De stuurgroep bestaat uit directeuren van de betrokken partijen, betrokkenen van de provincie (opdrachtgever) en drie externen uit het culturele veld. Zij lezen mee met de bevindingen, geven feedback en houden overzicht. Daarnaast hebben we een zogenaamde 'fact-check bijeenkomst' georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vroegen we stakeholders en experts uit het culturele veld om op onze bevindingen te reageren: herkennen zij deze bevindingen in hun dagelijkse praktijk, kunnen zij de bevindingen verklaren?

Deelonderzoeken

  • Cultuurpeiling - Het PON, BrabantStad
  • Culturele Atlas - Kunstloc, Pyrrhula Research Consultants, BrabantStad
  • Microdata CBS - Telos, Het PON
  • Benchmark/Regionale Cultuurindex - Pyrrhula Research Consultants, Boekmanstichting
  • Big Data B5 & M7 - Pyrrhula Research Consultants, Boekmanstichting, Kunstloc
  • Broedplaatsen - Pyrrhula Research Consultants, Boekmanstichting, Kunstloc
  • Cultuureducatie - Kunstloc, Pyrrhula Research Consultants

Voorlopers: Culturele Atlas en een benchmark

Onze voorloper van de Waarde van Cultuur was de Culturele Atlas van bkkc (nu Kunstloc Brabant). In 2013 en 2016 verschenen de eerste twee monitors professionele kunsten. We deden onderzoek naar ontwikkelingen bij ruim 100 Brabantse culturele instellingen, waaronder musea, festivals, theatergezelschappen en centra voor beeldende kunst. Aan de instellingen werden vragen gesteld over het aantal activiteiten en bezoekers, de opbouw van de organisatie, de eenmalige en meerjarige subsidies en de eigen inkomsten. 

Na evaluatie van de eerste atlas bleek dat er ook behoefte was aan cijfers over kunst en cultuur die Noord-Brabant vergelijken met andere provincies. Als we economisch zo'n invloedrijke provincie zijn, dan willen we ook graag weten of kunst en cultuur in tred lopen. Samen met Erfgoed Brabant, De Kunst van Brabant en onderzoeker Henk Vinken is in 2015 een benchmark uitgebracht. De Boekmanstichting houdt nu samen met de Atlas voor Gemeenten een benchmarking voor provincies bij met de Regionale Cultuurindex.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad betrokken bij de operationalisering van het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'. BrabantStad is een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg. Zij vinden elkaar in de ambitie om blijvend te behoren tot de top van Europa’s kennis- en innovatieregio’s.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Instrument: Waarde van cultuur

Projectleiding
Bo Broers, het PON

Stuurgroep
Jan Jaap Knol, Boekmanstichting
Patrick Vermeulen, Het PON
Tanja Mlaker, Cultuur Eindhoven
Ab van de Wakker,
gemeente ‘s‑Hertogenbosch
Diana Reesink, Provincie Noord-Brabant

Werkgroep
Henk Vinken, Pyrrhula Research Consultants
Britte van Dalen, het Pon
Rogier Brom, Boekmanstichting
Ruben Smeets, Telos

Samenwerking met gemeenten
Margot Hutten, gemeente Tilburg
Trudy van Horne, gemeente Helmond
Paul van Oort, gemeente Breda
Ab van de Wakker, gemeente ‘s‑Hertogenbosch
Virginie Bakker, Cultuur Eindhoven

Meer weten over het onderzoek Waarde van Cultuur?

Neem contact met mij op.