Met de Waarde van Cultuur - dat in Nederland een uniek project is - bundelen we bestaand en nieuw onderzoek: onder meer De Waarde van Cultuur (Telos/PON), De Cultuurpeiling (PON), De Culturele Atlas (bkkc) en De regionale Cultuurindex (Boekmanstichting). Met het onderzoek voorzien we iedere twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector.

Sinds de start van het project in 2017 stemmen de partners cultuuronderzoek nog beter op elkaar af. Verschillende – tot nu toe afzonderlijke – onderzoeken worden bij elkaar gebracht. Hierdoor voorkomen we dubbel werk en tegenstrijdige resultaten en profiteren we optimaal van de kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is.

Drie onderzoekslijnen

De onderzoeksagenda bestaat uit drie onderzoekslijnen die gelijktijdig worden uitgevoerd. De drie lijnen vullen elkaar aan en zorgen daardoor samen voor een compleet beeld van de cultuursector in Brabant. 

De onderzoekslijnen zijn:

  • Laag 1: Monitoring Waarde van Cultuur: De monitor biedt inzicht in de staat van het Brabantse cultuursysteem.
  • Laag 2: Pilot B5 – Wensbare indicatoren: Hiermee sluiten we aan bij wensen van de gebruikers en geven we input voor de totstandkoming van (een) regioprofiel(en). Door deze laag ontstaat een bredere scope dan met eerder onderzoek mogelijk was.
  • Laag 3: Flexibele laag – trends, jaarlijkse focus, extra verdieping: met deze flexibele onderzoekslaag bekijken de provincie, het PON, Telos en Kunstloc Brabant (ook namens Cubiss, Brabant C en Erfgoed Brabant) jaarlijks samen wat er op dat moment binnen de sector speelt. Hiermee maken we extra verdieping - via zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek - mogelijk.

Aanpak

Het onderzoek Waarde van Cultuur wordt uitgevoerd door een werkgroep met leden van PON, Telos, Kunstloc Brabant, Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants. De stuurgroep -  bestaande uit directeuren van de betrokken partijen, betrokkenen van
de provincie (opdrachtgever) en drie externen uit het culturele veld - leest mee met de bevindingen, geeft feedback en houdt overzicht.

Daarnaast hebben we een zogenaamde 'fact-check bijeenkomst' georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vroegen we stakeholders en experts uit het culturele veld om op onze bevindingen te reageren: herkennen zij deze bevindingen in hun dagelijkse praktijk, kunnen zij de bevindingen verklaren?

Waarde van Cultuur 2018

Voorlopers: Culturele Atlas en een benchmark

Onze voorloper van de Waarde van Cultuur was de Culturele Atlas van bkkc (nu Kunstloc Brabant). In 2013 en 2016 verschenen de eerste twee monitors professionele kunsten. We deden onderzoek naar ontwikkelingen bij ruim 100 Brabantse culturele instellingen, waaronder musea, festivals, theatergezelschappen en centra voor beeldende kunst. Aan de instellingen werden vragen gesteld over het aantal activiteiten en bezoekers, de opbouw van de organisatie, de eenmalige en meerjarige subsidies en de eigen inkomsten. 

Na evaluatie van de eerste atlas bleek dat er ook behoefte was aan cijfers over kunst en cultuur die Noord-Brabant vergelijken met andere provincies. Als we economisch zo'n invloedrijke provincie zijn, dan willen we ook graag weten of kunst en cultuur in tred lopen. Samen met Erfgoed Brabant, De Kunst van Brabant en onderzoeker Henk Vinken is in 2015 een benchmark uitgebracht. De Boekmanstichting houdt nu samen met de Atlas voor Gemeenten een benchmarking voor provincies bij met de Regionale Cultuurindex.

 

Meer weten over het onderzoek Waarde van Cultuur?

Neem contact met mij op.