Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Brabantse kunstenaars, ontwerpers en creatieve makers, laat zien wat jullie kunnen betekenen op het gebied van rouw, afscheid en herdenken! Maak kennis met interessante en vooruitstrevende organisaties, deel jouw innovatieve ideeën, verbreed je netwerk en ontmoet potentiële opdrachtgevers.

illustratie: artist impression DOMUSDELA in Eindhoven

The new mourning

De uitvaartbranche is de laatste jaren erg in ontwikkeling. Op maat is het codewoord. Vroeger verliepen de meeste uitvaarten eigenlijk hetzelfde, maar tegenwoordig staat de persoon tijdens de uitvaart centraal. De uitvaart als ultieme reflectie van de persoonlijkheid. Ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol: steeds meer uitvaartorganisaties en mensen kiezen bewust voor een groene invulling van hun begrafenis of crematie. Denk aan een milieuvriendelijke kist, biologisch eten tijdens de herdenking of het bewust digitaal versturen van de uitnodigingen. Daarnaast doen nieuwe technologieën steeds meer hun intrede. Zo wordt videotechnologie toegepast: de uitvaart wordt gefilmd, er worden tijdens de uitvaart beelden van de overledene laten zien of de beelden worden live gestreamd.

Ook in het gedenken zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande. Door moderne technieken zijn er steeds meer opties voor nabestaanden om op een speciale manier een dierbare te herinneren. Een medaillon met een bezitting van de overledene erin bijvoorbeeld, of een tatoeage waar het as van de overledene in is verwerkt. Deze ontwikkelingen vonden wij reden genoeg om eind 2019 een bijeenkomst te organiseren onder de noemer: show & tell | the new funeral. Deze bijeenkomst stond in het teken van deze veranderende uitvaartbranche, waarbij we uitvaartorganisaties lieten speeddaten met vormgevers en kunstenaars om nieuwe vormen van dienstverlening en rituelen te ontwerpen rondom verlies en rouw.

The new mourning The new mourning

En toen kwam 2020. Het jaar van het coronavirus en de coronacrisis en daarmee ook meteen een jaar waarin we meer dan ooit geconfronteerd worden met onze sterfelijkheid en onze kwetsbaarheid als mens en samenleving. In mei kopte Harvard Business Review dan ook: “That Discomfort You’re Feeling Is Grief”, over het collectieve gevoel van rouw die ontstond door de plotse en onomkeerbare verandering in de samenleving. Hoe kunnen we met dit gevoel van verlies en onzekerheid omgaan? En hoe speelt kunst een rol daarin? Vanwege de grote belangstelling voor onze bijeenkomst afgelopen december en de inspirerende bijeenkomst die dit voor alle aanwezigen werd, maar ook in het licht van de enorme impact van de huidige pandemie, leek het ons het uitgelezen moment om een vervolgbijeenkomst te organiseren: show & tell | the new mourning.

Show & tell

Bij show & tell krijgen makers uit alle disciplines de gelegenheid om op een informele manier hun werk te presenteren en kennis te maken met potentiële opdrachtgevers. Met show & tell | the new mourning op dinsdag 17 november wil Kunstloc de kansen en de impact laten zien die creatieve en artistieke professionals kunnen hebben op de ontwikkelingen op het gebied van herdenken, rouwverwerking en nieuwe rituelen. We brengen je in contact met vernieuwende organisaties die graag Brabants makerstalent willen ontmoeten en die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van kunst binnen hun werkdomein. Aan de maker de kans om te inspireren met het eigen werk en om met deze instellingen of bedrijven het gesprek aan te gaan over de rol van kunst in een razendsnel veranderende branche.

Professionele makers woonachtig in Noord-Brabant vanuit alle kunstdisciplines zijn welkom! Van dansers tot filmmakers, van sculpturisten tot theatermakers. Vanwege de beperkte capaciteit geven we de voorrang aan makers die niet hebben meegedaan aan de vorige editie. Deze editie van show & tell biedt je de mogelijkheid om een nieuw type opdrachtgevers te ontmoeten, na te denken over eigen toegepast werk specifiek binnen deze thematiek en een nieuw netwerk aan te boren. Uit deze bijeenkomsten volgen regelmatig vervolggesprekken, en vaak rollen er ook concrete samenwerkingen uit. Lees op Mestmag.nl over de opbrengsten van eerdere show & tell’s.

beeld: show & tell | the new funeral 2019, fotograaf: Henk van Mierlo

Meld je hier aan voor de show & tell

Show & tell Show & tell

Praktisch en coronaproof

We openen plenair tussen 13:30 en 14:00 uur. De gesprekken vinden vervolgens plaats in twee rondes: ronde 1 van 14:00-15:00 uur, ronde 2 van 15:30 tot 16:30. Je wordt voor een van deze rondes ingedeeld. In deze ronde ga je met alle aanwezige opdrachtgevers 1-op-1 in gesprek voor de duur van steeds ruim tien minuten.

Deze show & tell is wat anders in opzet dan je misschien van ons gewend bent. Om deze bijeenkomst voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we er namelijk voor gekozen het volledig online te laten plaatsvinden. De focus ligt daardoor minder op het informele netwerken (zo vervalt de gebruikelijke ‘wachtruimte’ waarin je als maker je collega’s kan ontmoeten, evenals de afsluitende borrel) en meer op de gesprekken die je hebt met de organisaties. We starten met een plenair gedeelte, vervolgens ga je als maker achtereenvolgens 1-op-1 videogesprekken aan met alle aanwezige organisaties. Je presenteert jezelf, stelt brandende vragen en je krijgt feedback op je ideeën.

Het gesprek rondom de dood

Onlangs schreef onze collega Atty Bax een blog over het aangaan van het gesprek over de dood en over de rol van kunst hierbij.

Lees het blog terug

Deelnemende organisaties

De middag bestaat uit speeddates van ruim tien minuten waarin je met verschillende ondernemers en experts van organisaties en instellingen 1-op-1 in gesprek gaat. Hieronder vind je de deelnemende organisaties met wie je in gesprek gaat. Bij elke instelling lees je de casus of het vraagstuk wat bij hen speelt op dit gebied.

 

Begraafplaats Zuylen

Zuylen is een gerenommeerde uitvaartorganisatie in Breda. Ze zitten aan tafel bij de families om uitvaarten te regelen, ontvangen de families en hun genodigden in een van de drie aula’s en verzorgen daarna een crematie in het eigen crematorium of een begrafenis op een van de begraafplaatsen. Het hoofddoel is ervoor te zorgen dat nabestaanden het geleden verlies beter kunnen verweven met de rest van hun leven.

Aanwezig tijdens show & tell is: Roel Stapper, directeur stichting Zuylen. Zuylen heeft 2 casussen waarover ze in gesprek wil gaan. Je kan ervoor kiezen om het gesprek aan te gaan over 1 van de 2 casussen, of over allebei.

  • Op de website van Zulyen staat een muziekboek. Families kunnen aan de hand hiervan een keuze maken voor de muzieknummers die ze tijdens een afscheidsdienst willen laten draaien. Het is een droge lijst met zoekmogelijkheden. Hoe zou hier een inspirerende muziekomgeving van kunnen worden gemaakt?
  • Na een afscheidsdienst vindt de condoleance (de ontmoeting en de ontlading) plaats in een koffiekamer of condoleanceruimte. Als je op hun website kijkt, zie je dat deze ruimtes zeer levendig zijn. De naam koffiekamer of condoleanceruimte past daar niet bij. Wat voor naam en wat voor verhaal past hier wel bij?

 

DELA Kunstzaken

Circa 170 vestigingen, 2.000 medewerkers, 44.500 uitvaarten per jaar en 4 miljoen verzekerden maken coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al meer dan 80 jaar met een begrafenis of crematie, repatriëring, nabestaandenzorg en financiële diensten op deze terreinen. Het is de ambitie van coöperatie DELA dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Coöperatie DELA is 10 jaar geleden begonnen met het opbouwen van een kunstcollectie met als kernwoorden troost, reflectie en doorgeven. De verschillende locaties worden met kunst ingericht met als doel iets toe te voegen aan de dienstverlening in de crematoria en uitvaartcentra. Het idee achter de eigen collectie is dat kunst de nabestaanden, hun gasten en andere bezoekers inspireren, troost bieden of uitnodigen tot een dialoog met elkaar of met onze medewerkers.

Aanwezig tijdens show & tell zijn: Joyce Dunki Jacobs, curator DELA kunstzaken, en José Jonkergouw, extern adviseur DELA Kunstzaken. Zij willen graag twee vraagstukken inbrengen, en zijn benieuwd of er kunstenaars zijn die zich hierin zouden willen verdiepen ofwel die hier ideeën over hebben. Let op: deze zullen in twee aparte gesprekken worden behandeld.

  • Casus A: het verduurzamen van strooivelden. Er is vraag naar het verduurzamen van strooivelden en de strooivelden meer onderdeel te laten zijn van het landschap. Een ‘groener’ en wellicht een mooi landschappelijker alternatief dus voor de columbaria, strooivelden en muren met naamplaatjes. Zijn er kunstenaars die zich zouden hierin zouden willen verdiepen (of al doen) en met een soort vernieuwde blik naar dit concept kijken? 
  • Casus B: lichtkunstwerk op buitenterrein crematorium/strooiveld. En er is, wellicht vanwege Corona, een vraag ontstaan naar herdenkings-kunstwerken op de het buitenterrein van crematoria en uitvaartcentra. De vraag is hier specifiek of er ideeën zijn voor een herdenkingskunstwerk weten waarin 'licht' en ‘(mooie) woorden' in zijn opgenomen. 

 

Crematorium Tilburg

Crematorium Tilburg is een sfeervolle plek om afscheid te nemen, te rouwen en te herinneren. Het biedt ruimte voor een passende en persoonlijke crematie, begrafenis of herinneringsbijeenkomst. Er zijn vijf locaties, waaronder twee met een traditionele aula en twee met een informele afscheidsruimte. Iedere locatie heeft een eigen sfeer, grootte en voorzieningen op het gebied van muziek, live stream, presentatie en catering. Ook is er een prachtig Afscheidspark met urnentuinen, strooivelden, urnenmuur en monumenten.

Aanwezig tijdens show & tell is: Marielle van den Heuvel, directeur Crematorium Tilburg e.o. Crematorium Tilburg heeft meerdere vraagstukken waarmee ze het gesprek in willen gaan. Je kan als maker kiezen waarop je wilt reageren.

  • Crematorium Tilburg wil graag de columbaria (urnenmuren) moderniseren.
  • Ook is ze op zoek naar elementen van troost voor in het Afscheidspark. 
  • Daarnaast wordt er gedacht aan het creëren van een buiten-aula, bijvoorbeeld middels een tent of meubilairsoort.

Meer weten over show & tell | the new mourning?

Neem contact met ons op.