Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op donderdag 30 november 2023 houdt de gemeente Altena in samenwerking met Kunstloc Brabant een regionale bijeenkomst in het Biesbosch Museum. Deze avond is bedoeld voor besturen en vrijwilligerscoördinatoren van amateurkunstverenigingen, stichtingen en informele groepen uit de regio Altena. De zoektocht naar vrijwilligers staat deze avond centraal. Hoe werf en behoud je ze voor je organisatie?  

We starten om 19:15 met een welkom van wethouder Anneloes van Hunnik, gevolgd door een gratis diner om 19:30 en de interactieve theatervoorstelling ‘Rode loper uit, achterdeur dicht’ van Durven & Doen. 

Voor de regionale bijeenkomst is gekozen voor het thema vrijwilligers. Want dat is en blijft voor veel amateurkunstverenigingen, stichtingen en informele groepen een probleem. Steeds vaker moeten zij zichzelf opheffen, omdat ze niet voldoende vrijwilligers hebben om alles geregeld te krijgen. Dat geldt zowel op bestuursniveau als achter de schermen bij het organiseren van activiteiten, het bijhouden van de administratie of een website. Mensen hebben steeds minder tijd en/of willen niet langere tijd aan iets vastzitten. Wat te doen?  

De mensen van Durven & Doen laat besturen tijdens een interactieve voorstelling zien hoe je het anders kunt aanpakken, onder andere door hen op een ludieke manier een spiegel voor te houden. Maar samen met de zaal zoeken ze ook naar oplossingen voor het lastige vraagstuk. 

Kunstloc Brabant geeft in dit kennisartikel 10 tips om vrijwilligers te werven en te behouden.

 

10 tips om vrijwilligers te werven en te behouden

Herstelgelden amateurkunst

Door corona zagen veel amateurkunstgroepen en andere culturele clubs hun ledenaantal teruglopen. Staatssecretaris Uslu trok daarom vorig najaar 1,5 miljoen euro uit voor extra ondersteuning en herstel. “De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land”, schreef de staatssecretaris in mei 2022 in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer.  

Het Fonds voor Cultuurparticipatie kreeg van de staatssecretaris de opdracht om de helft van het geld te verdelen via 12 provinciale organisaties en instellingen voor cultuurparticipatie, zoals Kunstloc in Brabant. Zij zochten op hun beurt naar organisaties die op lokaal of regionaal niveau konden helpen met organiseren van ondersteunende activiteiten waarbij een heet hangijzer voor de amateurkunst aan bod komt. 

 

Herstelgelden amateurkunst

Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Altena in samenwerking met Kunstloc Brabant in het kader van de herstelgelden amateurkunst.  

Aanvangstijd: 19:00 inloop, 19:30 diner, 20:15 programma. 

Eindtijd: 22:00 +/- 

Aanmelden

Meer weten over deze bijeenkomst?

Neem contact met mij op.