Versterken van verenigingen en andere verbanden in Brabant

Het ministerie van OCW stelt ruim 1,5 miljoen beschikbaar voor herstelsteun aan verenigingen en andere verbanden in de amateurkunst. Kunstloc Brabant heeft in overleg met een aantal Brabantse partners een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de Brabantse amateurkunst in 2022 en 2023 te versterken.

Wij zetten de herstelgelden in ter bevordering van de zichtbaarheid van aanbod en ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast willen we het netwerk van ondersteuners een boost geven, gezamenlijk het imago van amateurkunst oppoetsen en aandacht vragen voor het belang van ondersteuning. Op die manier ondersteunen wij de herstart en het weer vitaler maken van amateurkunst in Brabant.

Ruimte voor herstel, vernieuwing en groei

Veel georganiseerde amateurkunst in Brabant kampt met een gebrek aan organisatiekracht, met een gebrek aan betaalbare voorzieningen en met een weinig gevarieerde en krimpende deelnemersgroep. Het gevolg: organisaties hebben het zwaar of vallen om en dat komt niet ten goede aan het plezier en de beleving van amateurkunst. De sector zit na twee jaar corona in een overlevingsstand. Daar willen we met de herstelgelden wat aan doen. We zorgen ervoor dat er voor amateurkunstorganisaties en andere verbanden weer ruimte komt voor herstel, vernieuwing en groei zodat ze uit de overlevingsstand kunnen en weer kunnen bewegen richting een vitale en veerkrachtige toekomst. 

Vaak werkt het niet om alles tegelijkertijd aan te pakken en dat geldt zeker in de (crisis)situatie waar we nu in zitten waarin de organisatorische slagkracht heel laag is. Kleine stapjes dus. Welke kleine stapjes zou je als amateurkunstvereniging of -groep kunnen nemen en bij wie kun je terecht voor hulp? We gaan dat doen middels lokale bijeenkomsten, workshops en trainingen, creatieve sessies met ondersteuners en een campagne.

1. Lokale bijeenkomsten

We zetten de herstelgelden hoofdzakelijk in om lokale ondersteuners te helpen een bijeenkomst te organiseren waar organisaties en individuele amateurkunstenaars uit een gemeente of regio zich laten zien, en elkaar te ontmoeten. Op een dergelijke bijeenkomst maken we ook de ondersteuningsmogelijkheden zichtbaar, al dan niet rond een specifiek thema (vrijwilligers, marketing, ledenwerving, financiering, etc.) of voor een specifieke doelgroep (jongeren, ouderen, etc.). Bij wie kun je waarvoor terecht? Welke ondersteuning is mogelijk vanuit de gemeente, van een lokale adviseur, vanuit koepels of Kunstloc of LKCA? 

Heb je als gemeente of lokale adviseur interesse om in jouw gemeente een bijeenkomst te organiseren? Laat het ons weten!

2. Workshopaanbod

Nadat je weet bij wie je waarvoor terecht kunt, is de volgende stap om werkelijk met een onderwerp aan de slag te gaan. Daarom besteden we de herstelgelden ook aan workshops voor het veld. We stellen in samenwerking met het veld een agenda hiervoor samen. 

3. Creatieve sessies voor het provinciale ondersteuningsnetwerk

Naast de lokale bijeenkomsten en het workshopaanbod is het van groot belang om het provinciale netwerk van ondersteuning een boost te geven. Dat doen we door twee creatieve sessies te organiseren die moeten leiden tot meer uitwisseling en een gezamenlijke agenda. De eerste sessie vindt plaats het voorjaar van 2023. De tweede sessie vindt rond de zomer plaats. 

4. Campagne amateurkunstondersteuning

Tot slot zetten we een deel van de herstelgelden in via een campagne het belang van amateurkunstondersteuning provinciaal onder de aandacht te brengen. Hoe draagt amateurkunst bij aan het welzijn van de Brabanders en waarom is ondersteuning (lokaal en provinciaal) zo belangrijk? 

Meer weten

Wil je meer weten over de achtergrond van de herstelsteun? LKCA heeft een kennispagina ingericht over de kaders en budgetten. Daar lees je binnenkort ook de plannen van andere provincies en de landelijke koepels en bonden. Bekijk dus ook waar je op het gebied van je discipline (muziek, theater, dans, etc.) aan zou kunnen haken.

Als provinciale uitvoeringsorganisatie wil Kunstloc ervoor zorgen dat iedereen in Brabant kan meedoen aan cultuur. Wij werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van amateurkunst en aan het versterken van de sector. Wij doen dit door de lokale adviseurs te ondersteunen en door gemeenten te adviseren over hun cultuurbeleid.