Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op dinsdag 31 oktober 2023 houdt de gemeente Waalwijk en kunstencentrum Waalwijk in samenwerking met Kunstloc Brabant een regionale bijeenkomst in theater de Leest.    

Deze avond is bedoeld voor besturen en vrijwilligerscoördinatoren van culturele verenigingen, stichtingen en informele groepen uit de regio Waalwijk. De zoektocht naar vrijwilligers staat deze avond centraal. Hoe werf en behoud je ze voor je organisatie?    

We starten met een gratis diner waarna we om 19:00 uur de bijeenkomst openen, gevolgd door de interactieve theatervoorstelling ‘Rode loper uit, achterdeur dicht’ van Durven & Doen. 

Voor de regionale bijeenkomst is gekozen voor het thema vrijwilligers. Want dat is en blijft voor veel verenigingen, stichtingen en informele groepen een probleem. Steeds vaker moeten zij zichzelf opheffen, omdat ze niet voldoende vrijwilligers hebben om alles geregeld te krijgen. Dat geldt zowel op bestuursniveau als achter de schermen bij het organiseren van activiteiten, het bijhouden van de administratie of een website. Mensen hebben steeds minder tijd en/of willen zich niet langere tijd aan iets vastzitten. Wat te doen? 

De mensen van Durven & Doen laat besturen tijdens een interactieve voorstelling zien hoe je het anders kunt aanpakken, onder andere door op een ludieke manier een spiegel voor te houden. Maar samen met de zaal zoeken ze ook naar oplossingen voor het lastige vraagstuk. Deze voorstelling is in 2022 ook in Breda opgevoerd en was toen een groot succes. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige verenigingen uit de regio met elkaar in contact komen en ervaringen kunnen delen, is er voorafgaand aan de voorstelling een diner. 

Kunstloc Brabant geeft in dit kennisartikel 10 tips om vrijwilligers te werven en te behouden.

10 tips om vrijwilligers te werven en te behouden

Herstelgelden amateurkunst

Door corona zagen veel amateurkunstgroepen en andere culturele clubs hun ledenaantal teruglopen. Staatssecretaris Uslu trok daarom vorig najaar 1,5 miljoen euro uit voor extra ondersteuning en herstel. “De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land”, schreef de staatssecretaris in mei 2022 in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer. 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie kreeg van de staatssecretaris de opdracht om de helft van het geld te verdelen via 12 provinciale organisaties en instellingen voor cultuurparticipatie, zoals Kunstloc in Brabant. Zij zochten op hun beurt naar organisaties die op lokaal of regionaal niveau konden helpen met organiseren van ondersteunende activiteiten waarbij een belangrijk onderwerp voor de amateurkunst aan bod komt.

Herstelgelden amateurkunst

De voorstelling en het diner zijn gratis bij te wonen. Deadline voor de inschrijving is 24 oktober. 

Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Waalwijk in samenwerking met Kunstloc Brabant in het kader van de herstelgelden amateurkunst van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Aanmelden