Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De vorige keer schreef ik over het thema ‘Living in Paradox’ van het Creativity World Forum (CWF) dat van 21 oktober tot en met 23 oktober in Brabant plaatsvindt. Ik schreef dat ik dit thema niet helemaal goed begreep. Hoezo leven wij in een paradox? Hebben we niet eerder te maken met echte tegenstellingen? Hierop kwam een mooie reactie van onze gedeputeerde voor Leefbaarheid en Cultuur, Henri Swinkels. Hij wees terecht op het ontbreken van slechts 1 letter, de ‘a’. Er staat niet dat wij in een paradox leven, maar dat we paradoxaal leven. Waarin een letter groot kan zijn!

Oplossingen voor urgente opgaven

Het thema van het CWF verwijst naar het feit dat wij leven met tegenstellingen die we zelf hebben gecreëerd en waar we nu zelf oplossingen voor moeten zoeken. Tijdens het CWF wordt, met creativiteit als leidraad, naar oplossingen gezocht voor urgente opgaven. Het internationale event beslaat 3 dagen parallel aan de Dutch Design Week. Dag 1 en 3 zijn plenair in Eindhoven, het programma van de tweede dag bestaat uit hubs met workshops en presentaties die zijn verspreid over Brabant. Thema’s zijn bijvoorbeeld Food Supplies, Inclusivenes en Mobility. Je kunt de ontwikkeling van het programma volgen op de website van BrabantDC.

10 miljoen ton afval als landschap

Kunstloc levert ook input voor het programma van het CWF. De programmering sluit naadloos aan bij de activiteiten van het programma Kunst & Samenleving waarmee wij partijen uit heel verschillende sectoren verbinden aan makers om gezamenlijk te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Een mooie paradox wordt zichtbaar in het project Afval=Landschap dat Kunstloc vanaf begin mei organiseert samen met Attero, Landgoed Gulbergen en studenten ArtCoDe van Fontys.

Kenmerkend voor Landgoed Gulbergen bij Mierlo is de heuvel van 60 meter boven NAP, het hoogste punt van Noord-Brabant. De kern van deze heuvel bestaat uit 10 miljoen ton afval, afgedekt met een groene leeflaag van 80 centimeter, waarop voornamelijk gras en hier en daar een struik groeit. De studenten gaan een landschapskunstwerk of interventie ontwerpen om zichtbaar te maken hoe een enorme berg afval een tweede leven kan krijgen als aantrekkelijk landschap. 10 miljoen ton afval als landschap, dat is behoorlijk paradoxaal.

De studenten van ArtCoDe doen dit project in het kader van Workshop De Kunstopdracht. Al jaren organiseert Kunstloc deze workshop waarmee kunstenaars die aan het begin van hun loopbaan staan, de kans krijgen om zich te ontwikkelen in het publieke domein en om samen te werken met een opdrachtgever. De opdrachtgever is in dit geval Attero, een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf dat zich richt op het hergebruiken van de energie en grondstoffen uit ons afval. Het is de wens van Attero om Landgoed Gulbergen door te ontwikkelen tot een groene ontmoetingsplek in de regio waar mensen komen voor hun rust, ontspanning en om te recreëren.

Waar de zee rijk aan is

De rode draad in onze programmering zijn de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het is niet toevallig dat in dezelfde periode dat Afval=Landschap van start gaat ook de expositie Waar de zee rijk aan is wordt geopend in de LocHal. Deze duotentoonstelling van Elise Le Pair en Mandy den Elzen toont hun fascinatie voor materialen, met name natuurlijke preparaten versus een kunstmatige, plastic zee. De poëtisch klinkende titel duidt niet alleen op de schoonheid van de zee en alles wat daar leeft, maar net zo goed op de overvloed aan afval die er te vinden is. Mandy en Elise vragen via hun werk ook aandacht voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. In dit geval specifiek doel 14: Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen.

Kunstloc Brabant vindt het belangrijk om kunst en cultuur in te zetten in andere maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. We zijn ervan overtuigd dat de inbreng van kunstenaars een innoverende rol kan spelen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En welke rol speelt Kunstloc hierbij? Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden van Kunst & Samenleving, schrijft er maandelijks een blog over.