Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De grote vraagstukken van onze tijd zijn complex doordat er veel verschillende personen en organisaties bij betrokken zijn. Meningen en belangen lopen uiteen, een dialoog is moeilijk te voeren en standaardoplossingen zijn niet voorhanden. Kunst kan een rol spelen bij het voeren van een gesprek hierover en het bij elkaar brengen van partijen. 

Landbouw 

Zo is er in Brabant (en in het hele land en daarbuiten) veel te doen over de landbouw. Onderwerpen zoals het terugdringen van stikstofuitstoot en bewustwording over hoe ons eten geproduceerd wordt, zijn bijna dagelijks in het nieuws en onderwerp van gesprek. Boeren, politici, stadbewoners en milieuactivisten staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Maar wordt er echt naar elkaar geluisterd? Vanuit Kunstloc brengen we twee inspirerende voorbeelden onder de aandacht die laten zien hoe creatieve makers een rol spelen bij het voeren van het gesprek en het samenbrengen van partijen. 

Makers in Beeld 

In de videoserie 'Makers in beeld' vertellen Brabantse makers over hun drijfveren en laten we zien hoe zij met hun projecten het verschil maken. In deze afleveringen volgen we Mirte van Duppen over het videokunst-project AgriValley en Peter Dictus over de theatervoorstelling Iets met Boeren. Beide makers brengen op een eigen manier een dialoog op gang, laten je invoelen in de ander en creëren nieuwe handelingsperspectieven. In de video’s leggen ze uit wat ze doen, waarom ze dat doen en hoe ze het aanpakken. 

Iets met boeren

Iets met Boeren geeft op speelse, theatrale wijze inzicht in de actuele landbouw. De voorstelling – gemaakt met inwoners uit de dorpen waar het speelt - brengt boeren, burgers en buitenlui met elkaar in gesprek over het buitengebied. En over ons eten. 

AgriValley

AgriValley is een poëtisch onderzoek naar de automatisering van de landbouw in Nederland. Mirte brengt de, voor veel mensen, onbekende futuristische landschappen in beeld. Met als doel bewustwording over hoe o.a. ons eten wordt geproduceerd. 

Deze video's laten een andere aanpak zien. Tegelijk geven beiden weer wat de meerwaarde van kunst is bij een complex vraagstuk als wat er speelt in de landbouw: 

  • Het kan problematiek duidelijk maken zonder taal (met bijvoorbeeld beweging en uitdrukking); 

  • Het kan een vraagstuk invoelbaar maken en spreekt de emotie aan; 

  • Het zet in op verwondering en biedt een andere manier om naar een vraagstuk of de omgeving te kijken; 

  • Door er een kunstwerk (voorstelling, video, etc.) van te maken, geef je iets waarde en zorg je dat mensen gehoord worden; 

  • Het brengt verschillende perspectieven in beeld en zorgt voor nuance. 

 

Verdiepend artikel

Op ons online platform MEST schreven we ook een uitgebreider artikel over deze twee projecten.

Artikel op MEST

Wat Kunstloc voor jou kan betekenen

Wil je weten wat Kunstloc kan betekenen voor maatschappelijke organisaties, gemeenten of bedrijven? Kijk dan hier.