Sinds haar afstuderen in 2015 werkt Mirte van Duppen samen met ervaren makers en ondernemers aan de ontwikkeling van haar beroepspraktijk. Ze slaagt er als jonge maker in op uiteenlopende podia zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor haar publiek en voor potentiële opdrachtgevers. Middels een bijdrage uit de impulsgelden werkt Mirte samen met producente Paulien Mandos aan het verkrijgen van toegang tot nieuwe markten en podia, die aansluiten bij haar werk en die de basis van haar beroepspraktijk de komende jaren verder zullen versterken.

Beeld: filmstill 'Om zijn eigen as. / Around its own axis' - Mirte van Duppe

Het project

Sinds haar afstuderen in 2015 werkt Mirte van Duppen, onder andere dankzij een bijdrage Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de daaruit voortvloeiende samenwerkingen met ervaren makers en ondernemers, geconcentreerd aan de ontwikkeling van haar beroepspraktijk. Ze slaagt er als jonge maker in op uiteenlopende podia zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor haar publiek en voor potentiële opdrachtgevers. Daarbij maakt ze optimaal gebruik van de voor starters beschikbare regelingen en programma’s. Door hard te werken en proactief mensen en instellingen bij haar praktijk te betrekken heeft zich gaandeweg omringd met een team van mensen die op onderdelen bijdragen aan haar producties en haar bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld van ‘coaching on the job’. Tegelijkertijd houdt Mirte de regie strak in handen.

Mirtes praktijk is gestoeld op het werken in opdracht voor uiteenlopende opdrachtgevers (stedenbouw, agrosector, cultuur). Daarnaast maakt ze autonome (multi-screen) installaties met een documentaire inslag. De producties presenteert ze op filmfestivals of als installatie bij presentatie-instellingen en galeries. Het werk van Mirte vond bij Pennings Foundation positieve weerklank. De bijdrage uit de impulsgelden wordt deels aangewend om samen met producente Paulien Mandos toegang tot nieuwe markten en podia te verkrijgen, die aansluiten bij haar werk en die de basis van haar beroepspraktijk de komende jaren verder zullen versterken.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie is overtuigd van de bijdrage van de in Tilburg gevestigde maker aan het Brabantse cultuursysteem, gelet op de thema’s van haar werk, haar sociaal-antropologische werkwijze en haar publieksbenadering. Zij ziet dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet daar een extra impuls aan geeft.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/146.

Rol van Kunstloc Brabant

Eind 2018 kwam Mirte in contact met Kunstloc Brabant in verband met de loopbaananalysetest die Mirte daar deed. Aansluitend zijn de mogelijkheden voor een impulsgeldenaanvraag besproken en werden de relaties met o.a. de Pennings Foundation in Eindhoven en producent Paulien Mandos gelegd.

Meer weten over impulsgelden voor de ontwikkeling van je beroepspraktijk?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand