Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Chris van Koppen heeft zich de afgelopen 10,5 jaar als directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant en bkkc met hart en ziel ingezet voor kunst en cultuur in Brabant. Chris gaat met pensioen en nam op 4 maart officieel afscheid met de bijeenkomst Nieuwe Mythes. 

Bas Heijne vertelde over de belangrijke rol die de kunst- en cultuursector kan spelen bij de hermythologisering van onze samenleving. Frédérique Bijl, voorzitter van de Raad van Toezicht van Kunstloc, verkende de mythe van de geranium. Van gedeputeerde Wil van Pinxteren kreeg Chris van Koppen de Hertog Jan overhandigd. De bijeenkomst werd afgesloten met een performance van dansgezelschap De Stilte en vocaal ensemble Capella Pratensis.

Het Nieuwste Brabant

Chris van Koppen nam afscheid met een indringend en emotioneel betoog over het Brabant van toen en het Brabant van nu. Hij kwam naar Brabant omdat hij meende een bestuurlijk klimaat te zien waar ruimte voor zijn passie was, een regio van kennis en innovatie met creativiteit als motor. Hij sprak zijn trots uit over de Tilburgse Spoorzone, over het rijker en gevarieerder geworden Brabantse culturele aanbod, de sterke kennis- en uitvoeringsstructuur, de succesvolle fusie van Kunstbalie en bkkc, en de onmisbare en vernieuwende medewerkers van Kunstloc. Teleurstellend is voor hem dat juist op het moment dat landelijk het Brabantse beleid overgenomen lijkt te worden, daar in het provinciehuis vraagtekens bij worden gezet. Cultuurbeleid hoort over veel meer dan subsidies te gaan. Maar Chris vertrouwt op de veerkracht die in het verhaal van Brabant besloten ligt, op de traditie van verbeeldingskracht en verbindingskracht.

Lees de afscheidsrede van Chris van Koppen

Hertog Jan

Op grond van zijn grote verdiensten op het gebied van kunst en cultuur ontving Chris van Koppen de provinciale onderscheiding Hertog Jan. Gedeputeerde Wil van Pinxteren prees daarbij het nieuw instrumentarium dat onder zijn leiding werd ontwikkeld, waarmee de culturele sector vanuit de provincie kon worden ondersteund. Voorbeelden hiervan, zoals de succesvolle impulsgeldenregeling en de Talenthubs, kregen landelijke bekendheid.

De provinciale onderscheiding Hertog Jan wordt uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Brabant en de Brabantse samenleving. De onderscheiding is een beeldje van Hertog Jan te paard, naar een ontwerp van Willy van der Putt.

Hertog Jan

De gave van de verbeelding

Henri Swinkels, onze nieuwe directeur-bestuurder, overhandigde het enige fysieke exemplaar van ‘De gave van de verbeelding’ aan Chris. In dit boekje zijn drie essays gebundeld: ‘De gave van de verbeelding’ van Chris van Koppen, ‘De kunst van het vasthouden’ van Madeleijn van den Nieuwenhuizen en ‘Emily in Paris en de behoefte aan resonantie’ van Bas Heijne. Lees de essays hieronder, of download een digitaal exemplaar.

Download De gave van de verbeelding