Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Chris van Koppen heeft zich de afgelopen 10,5 jaar als directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant en bkkc met hart en ziel ingezet voor kunst en cultuur in Brabant. Chris gaat met pensioen en nam op 4 maart officieel afscheid met de bijeenkomst Nieuwe Mythes. 

Bas Heijne vertelde over de belangrijke rol die de kunst- en cultuursector kan spelen bij de hermythologisering van onze samenleving. Frédérique Bijl, voorzitter van de Raad van Toezicht van Kunstloc, verkende de mythe van de geranium. Van gedeputeerde Wil van Pinxteren kreeg Chris van Koppen de Hertog Jan overhandigd. De bijeenkomst werd afgesloten met een performance van dansgezelschap De Stilte en vocaal ensemble Capella Pratensis.

Het Nieuwste Brabant

Chris van Koppen nam afscheid met een indringend en emotioneel betoog over het Brabant van toen en het Brabant van nu. Hij kwam naar Brabant omdat hij meende een bestuurlijk klimaat te zien waar ruimte voor zijn passie was, een regio van kennis en innovatie met creativiteit als motor. Hij sprak zijn trots uit over de Tilburgse Spoorzone, over het rijker en gevarieerder geworden Brabantse culturele aanbod, de sterke kennis- en uitvoeringsstructuur, de succesvolle fusie van Kunstbalie en bkkc, en de onmisbare en vernieuwende medewerkers van Kunstloc. Teleurstellend is voor hem dat juist op het moment dat landelijk het Brabantse beleid overgenomen lijkt te worden, daar in het provinciehuis vraagtekens bij worden gezet. Cultuurbeleid hoort over veel meer dan subsidies te gaan. Maar Chris vertrouwt op de veerkracht die in het verhaal van Brabant besloten ligt, op de traditie van verbeeldingskracht en verbindingskracht.

Lees de afscheidsrede van Chris van Koppen

Hertog Jan

Op grond van zijn grote verdiensten op het gebied van kunst en cultuur ontving Chris van Koppen de provinciale onderscheiding Hertog Jan. Gedeputeerde Wil van Pinxteren prees daarbij het nieuw instrumentarium dat onder zijn leiding werd ontwikkeld, waarmee de culturele sector vanuit de provincie kon worden ondersteund. Voorbeelden hiervan, zoals de succesvolle impulsgeldenregeling en de Talenthubs, kregen landelijke bekendheid.

De provinciale onderscheiding Hertog Jan wordt uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Brabant en de Brabantse samenleving. De onderscheiding is een beeldje van Hertog Jan te paard, naar een ontwerp van Willy van der Putt.

Hertog Jan

De gave van de verbeelding

Henri Swinkels, onze nieuwe directeur-bestuurder, overhandigde het enige fysieke exemplaar van ‘De gave van de verbeelding’ aan Chris. In dit boekje zijn drie essays gebundeld: ‘De gave van de verbeelding’ van Chris van Koppen, ‘De kunst van het vasthouden’ van Madeleijn van den Nieuwenhuizen en ‘Emily in Paris en de behoefte aan resonantie’ van Bas Heijne. Lees de essays hieronder, of download een digitaal exemplaar.

Download De gave van de verbeelding

Wil je Chris nog een afscheidsboodschap sturen?

Neem contact met mij op.

Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de subsidie van Kunstloc Brabant gefaseerd af te bouwen.

22 januari 2021
Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het verdriet van Brabant

Onze vertrekkende directeur-bestuurder Chris van Koppen deelt zijn bevindingen over het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.

22 januari 2021
Het verdriet van Brabant

Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Een breed maatschappelijk gesprek waarin we samen de toekomst en de urgentie die we daar bij voelen onder de loep nemen. Met partners uit overheid, bedrijfsleven, zorg & welzijn, onderwijs, kunst & cultuur en creatieve sector.

5 oktober 2020
Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

Reacties op coalitieakkoord Brabant

Het bestuursakkoord van VVD, CDA, Lokaal Brabant en FvD laat een koerswijziging zien voor kunst en cultuur. We verzamelden de reacties.

8 juni 2020
Reacties op coalitieakkoord Brabant

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Wet op behoud van creativiteit

De Wet op behoud van creativiteit doet een appèl om het belang van creativiteit te onderschrijven. Partners uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, en overheden slaan de handen ineen om creatieve groei voor iedere Brabander vanzelfsprekend te maken.

10 oktober 2019
Wet op behoud van creativiteit

BrabantDC

BrabantDC verbindt creatief en innovatief Brabant aan elkaar en aan de wereld.

10 oktober 2019
BrabantDC

Raad van Twaalf

In de Raad van twaalf bundelen 14 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten.

10 oktober 2019
Raad van Twaalf

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.

11 juni 2019
Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Brief aan minister Van Engelshoven

De Raad van Twaalf reageerde in een brief aan minister van Engelshoven op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020.

29 mei 2019
Brief aan minister Van Engelshoven

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies.

7 mei 2019
Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Kunstloc Brabant heeft in een brief aan de Informateur en Statenleden van de Provincie Noord-Brabant opgeroepen om de beweging die de afgelopen jaren is ingezet in het cultuurbeleid van de provincie de komende vier jaar te blijven faciliteren en hierin haar rol en verantwoordelijkheid te pakken.

8 april 2019
Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Kunst en cultuur zijn geen hobby maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor de samenleving, stelt Chris van Koppen in een opiniestuk op Cultureel Kapitaal.

15 maart 2019
Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

De fusie van Kunstbalie en bkkc maakt het mogelijk de dienstverlening aan de culturele sector en overheden efficiënter, vollediger en flexibeler te maken. Chris van koppen blogt over zijn visie op vernieuwing en continuïteit.

22 december 2018
Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

Blog | Oklahoma DC

Vorig jaar is de provincie Noord-Brabant toegetreden tot het Districts of Creativity Network. Chris van Koppen geeft een impressie van de DC Network bijeenkomst in Oklahoma.

3 april 2015
Blog | Oklahoma DC