Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In Brabant vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot cultuureducatie in de vrije tijd: van pianoles, schilderen tot toneelspel, ongeacht je leeftijd of woonplaats. We lichten een aantal organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie uit: hoe gaan zij om met veranderingen in en om de organisatie? Welke lessen leerden zij daarbij en wat is hun visie op de toekomst? In het tweede artikel uit deze reeks: Muzerije in Den Bosch.

Twee keer slikken en weer door

“Vorig jaar is ons beschikbare activiteitenbudget voor de Brede Bossche Scholen gehalveerd. Dat was natuurlijk best wel even schrikken,” vertelt manager Kunst & Cultuur Ilona van den Koedijk. “Na twee keer slikken zijn we met frisse moed verder gegaan. En ja, door deze bezuiniging moesten we ineens een stuk creatiever zijn. Dat heeft ook voordelen.” Met het budget, dat voorheen voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie werd ingezet, richt Muzerije zich nu met name op kunsteducatie buiten de school. “Binnenschoolse lessen doen we natuurlijk ook nog, maar daar zijn allerlei andere potjes voor beschikbaar. Bijvoorbeeld de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit of de subsidie impuls muziekonderwijs,” legt Ilona uit. “Maar voor kunsteducatie buiten de school is dat een stuk lastiger. Vandaar onze focus.”

Samen verantwoordelijk

Sinds een aantal jaar werkt Muzerije intensief samen met 24 partners in de gemeente - van de Bossche Brede Scholen, Welzijn Divers en Kanteel Kinderopvang tot aan andere culturele organisaties in Den Bosch. Die samenwerking is beklonken in een convenant. Ilona: “Niet alleen de basisscholen, maar wij met z’n allen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen in onze gemeente. Ik ben er echt trots op dat we deze samenwerking van de grond hebben gekregen. Niet alleen op papier, maar ook in praktijk.”

Met ‘KlupUp’ toont Muzerije hoe zo’n samenwerking er in de praktijk uit kan zien. Gedurende twee periodes van tien weken kiezen kinderen na school uit een waslijst aan activiteiten: kunst en cultuur, maar ook bijvoorbeeld sport of koken. Dingen die de kinderen al kennen, maar daarnaast ook een hele hoop activiteiten die nieuw voor ze zijn. “Het is de bedoeling dat we een kind op de manier laten ontdekken wat hij écht leuk vindt: waar ligt mijn talent? Wat kan ik goed? En wat vind ik leuk om te doen?”

Hoger plan

Op dit moment onderzoekt Muzerije hoe KlupUp verder ontwikkeld kan worden. “KlupUp is echt gericht op naschoolse activiteiten, maar dat betekent niet dat dit los moet staan van het aanbod binnen de school,” meent Ilona. “In een ideale situatie weten we kinderen op school al zodanig te prikkelen dat het ze bij wat ze doen ná school ook verder helpt. Dat vraagt een andere manier van kijken naar ons binnen- en buitenschoolse aanbod.”

Als mogelijke oplossing noemt Muzerije een digitaal portfolio. Zo’n portfolio helpt kinderen om te reflecteren op de culturele activiteiten die ze doen - binnen en buiten de school. Op die manier krijgen ze steeds meer inzicht in wie ze zijn, wat ze willen doen en hoe kunst en cultuur ze daarbij kan helpen. “Met zo’n digitaal portfolio geven we het kind echt iets tastbaars in handen waarmee het kan leren op school, maar ook daarna,” besluit Ilona. “We trekken relatief veel tijd uit voor het onderzoek. Dat komt ook omdat we vanaf 1 januari fuseren met de bibliotheek en met Bureau Babel. Als we het nu goed aanpakken, hebben we straks iets in handen waar iedereen profijt van heeft. Het kind voorop.”

Tekst door Iris van den Boezem/ Iris - Oog voor Tekst