Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad, onder leiding van Evelien Nelemans. Beleidsmedewerkers van de B5 en Provincie maken samen met Kunstloc een plan waarmee BrabantStad verder kan bouwen aan een sterke provinciale infrastructuur op het gebied van cultuurparticipatie. Wij organiseren verkennende gesprekken met het culturele veld over de kansen die de landelijke regeling Cultuurparticipatie 2021–2024 Brabant biedt. Uitgenodigd voor de gesprekken zijn de Brabantse deelnemers – ongeveer zestig personen – die 5 maart aanwezig waren bij de bijeenkomst over cultuur en het sociaal domein. 

De opbrengsten van de verkenning worden ingezet bij het vormgeven van een BrabantStad-plan cultuurparticipatie. Met het plan wil BrabantStad verder bouwen aan een sterke provinciale infrastructuur op het gebied van cultuurparticipatie. Behalve het inventariseren van de kansen en obstakels wordt opgehaald waar overkoepelend en ondersteunend behoefte aan is en op welke manier we dit binnen Brabant kunnen invullen.

Het landelijke programma Cultuurparticipatie bestaat uit drie onderdelen: de subsidieregeling, kennis opdoen en delen en zichtbaar maken. Er gebeurt in Noord-Brabant al veel op deze onderdelen en het programma biedt kansen om de Brabantse aanpak te versterken en te verduurzamen.

Nieuwe programmacoördinator

De regioprofielwerkgroep Cultuureducatie en ‑participatie heeft vanaf 15 juni versterking gekregen van Evelien Nelemans-WoutersZij neemt de coördinatie van de programmalijn Cultuurparticipatie binnen Regioprofiel Cultuur BrabantStad op zich. Evelien werkt als programmaleider Versterken culturele sector bij Kunstloc Brabant: “Vanuit haar provinciale opdracht is Kunstloc Brabant al actief in het ondersteunen bij financiering, kennisvraagstukken en het zichtbaar maken van cultuurparticipatie. We praten graag met het veld over de kansen die de nieuwe regeling biedt en wat Kunstloc Brabant daarin voor hen zou kunnen betekenen. Om zo samen de vruchten van het programma te plukken.”
De verkennende gesprekken worden mede uitgevoerd door Warner Werkhoven, Erica Gruyters en Josephine Voets van Kunstloc.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad betrokken bij de operationalisering van het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'. BrabantStad is een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg. Zij vinden elkaar in de ambitie om blijvend te behoren tot de top van Europa’s kennis- en innovatieregio’s.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Samenstelling werkgroep cultuurparticipatie

  • Jacqueline Kostermans, gemeente Breda
  • Serife Cetin, Cultuur Eindhoven
  • Ellen Kleywegt, gemeente Helmond
  • Janne van Wijnen, gemeente ’s‑Hertogenbosch
  • Ulco Mes, gemeente Tilburg
  • Marit Oosterom, Provincie Noord-Brabant
  • Warner Werkhoven, Kunstloc Brabant
  • Erica Gruyters, Kunstloc Brabant

Meepraten?

Organisaties en makers die mee willen praten over de Brabantse aanpak van cultuurparticipatie kunnen contact met ons opnemen.