Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In Brabant vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot cultuureducatie in de vrije tijd: van pianoles, schilderen tot toneelspel, ongeacht je leeftijd of woonplaats. We lichten een aantal organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie uit: hoe gaan zij om met veranderingen in en om de organisatie? Welke lessen leerden zij daarbij en wat is hun visie op de toekomst? In het derde artikel uit deze reeks: Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch (RMH).

De Regionale Muziekschool is een collectief van zelfstandig muziekdocenten. In 2012 koos deze groep Bossche, gediplomeerde vakmusici ervoor om hun instrumentale lessen voortaan via een samenwerkingsverband aan te bieden. “Het is altijd beter om samen te werken,” vindt Paul van den Oever, saxofoondocent bij RMH. “Samen sta je sterk: je kunt kennis delen en taken verdelen. We bieden nu samen een heel scala aan instrumentale lessen en workshops aan: iemand die op zoek is naar muziekles, heeft bij ons dus echt iets te kiezen.”

Kwaliteit staat voorop

Ruim tien jaar geleden zorgde een forse bezuinigingsronde ervoor dat een groep muziekdocenten in de gemeente Den Bosch op straat kwam te staan. Daarvóór werkten ze in loondienst bij De Muzerije. “De gemeente heeft zich daarmee flink in de vingers gesneden,” zegt Paul. “Goede docenten zijn toen ontslagen omdat er niet genoeg leerlingen zouden zijn. Dat is vreemd, want we hebben altijd genoeg werk gehad, ook toen. Door die ontslagronde heeft de gemeente grip op muziekeducatie wel verloren, denk ik.”

Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch ontvangt geen subsidie. Het collectief kan daardoor met zijn lesprijzen nooit concurreren met een gesubsidieerde instelling als de Muzerije, of met gesubsidieerde amateurkunstorganisaties in de regio. Paul: “Wanneer we muzieklessen of - workshops geven, moeten we huur betalen voor de lokalen die we gebruiken. Dat bedrag moeten we doorberekenen en komt dus bovenop de lesprijs. Dat maakt onze lessen natuurlijk relatief duur.” Paul verwijst onder meer naar harmonieën en fanfares, die hun nieuwe aanwas intern opleiden. Die organisaties kunnen dat vaak vele malen goedkoper dan RMH. “Het is dan alleen niet altijd duidelijk of die docenten gediplomeerd zijn, zie je. Muziekdocent is geen beschermd beroep,” legt Paul uit. “In feite kan iedereen zich zo noemen.” De muziekdocenten willen het aanbod in hun werkgebied juist kwalitatief op peil houden, vertelt Paul. “Bij RMH werken alleen gediplomeerde docenten. Dat is belangrijk, want daarmee geven we met onze school een soort kwaliteitskeurmerk af. Zo weten mensen dat ze bij ons voor goede muzieklessen terecht kunnen.”

1491

Zichtbaarheid

Met ondersteuning van Kunstloc Brabant werkt RMH de komende periode aan een plan waarmee de zichtbaarheid vergroot moet worden. “In Den Bosch zijn zoveel verschillende aanbieders van muzieklessen. Voor mensen die muziekles willen nemen is het totaal onoverzichtelijk,” zegt Paul. “Daarom moeten we duidelijk maken wat wij te bieden hebben, en wat ons uniek maakt. Dat mensen weten: daar zit je gewoon goed.” 
Voor het formuleren van een heldere positionering krijgt de Regionale Muziekschool straks hulp van marketingexpert Pim Halkes. De plannen moeten nog gemaakt worden, maar Paul denkt alvast vooruit. Een duidelijkere positionering zou niet alleen kunnen leiden tot meer klanten en tot toegang tot subsidiepotten, maar ook tot duurzamere samenwerking met het bedrijfsleven. “Wat dat betreft is Phoenix Cultuur in Veghel wel echt een voorbeeld voor ons,” zegt Paul. Door middel van steun vanuit het bedrijfsleven zou de muziekschool een belangrijke drempel voor muziekdocenten kunnen slechten, hoopt hij. “Veel muziekdocenten vinden het lastig om buitenschools muziekles te blijven geven, simpelweg omdat ze daar huur voor moeten betalen. Stel dat we het zo kunnen regelen met sponsoring vanuit het bedrijfsleven dat we geen huur meer hoeven betalen, dat zou echt een droom zijn wat mij betreft.” Lachend besluit hij: “Natuurlijk, het is echt een spannend en leuk traject waar we nu in gaan. Ik geloof erin, we zien wel waar het schip strand. Als we er samen de schouders onder zetten komt het helemaal goed. Gas op die pin!”

Tekst door Iris van den Boezem/ Iris - Oog voor Tekst