Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Talent moet je koesteren, vinden we in Brabant. Niet zo gek dus dat organisaties in de kunst- en cultuursector, de provincie Noord-Brabant en Kunstloc hoog inzetten op talentontwikkeling in de professionele kunsten. Om talenten verder te ontwikkelen en te helpen om van hun opleiding hun beroep te maken, is er voor de professionele kunsten TalentHub Brabant. Dit is een werkwijze die werd ontwikkeld door de Brabantse professionele kunst- en cultuursector, Kunstloc en de provincie.

Bekijk alle talenten op talenthubbrabant.nl

In de TalentHub krijgen talenten die door de sector zelf worden uitgekozen, ondersteuning op maat via een netwerk van festivals, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties. Zij stellen kennis, faciliteiten en productiemiddelen ter beschikking. Dat doen ze door door talenten te coachen, te programmeren, of bijvoorbeeld licht en geluid voor optredens te regelen. Zo kunnen talenten hun artistieke signatuur ontwikkelen, krijgen ze binding met hun (toekomstige) publiek en wordt hun werk geïntroduceerd bij professionals, de politiek, fondsen en de media.

Een netwerk van organisaties dat een talent wil gaan ondersteunen volgens de TalentHub-werkwijze, kan daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. Kijk voor meer informatie over deze regeling op de site van provincie Noord-Brabant. De hubs worden aan elkaar gekoppeld met een overkoepelend programma waarvan Kunstloc projectleider is. Op die manier ontstaat er ook een netwerk tussen de hubs en de verschillende talenten. 

Het talent staat centraal

Of het nu gaat om een hub voor muziek, een hub voor theater en dans of om een hub voor de audiovisuele sector: de aanpak is steeds hetzelfde. Het belangrijkste kenmerk is dat het talent altijd centraal staat. Maar hoe ziet de aanpak er verder uit? 

Een relevant netwerk
Een hub bestaat altijd uit een aantal organisaties en instellingen uit een - voor een specifieke sector - relevant netwerk. Bij de hub voor theater en dans zijn dat bijvoorbeeld theater- en dansfestivals en theaters, bij de hub voor popmuziek zijn dat de Brabantse poppodia. 

Scouten en selecteren van talent
De organisaties en instellingen in de talenthub scouten en selecteren hun talenten zelf. 

Begeleiden talenten
De hub voelt zich verantwoordelijk voor de talenten. De betrokken organisaties stellen kennis, faciliteiten, netwerk en productiemiddelen beschikbaar, zodat het talent optimaal ondersteund en begeleid wordt. 

Ontwikkeltraject is maatwerk
Bij het inrichten van het ontwikkeltraject staat het talent centraal. Dat is nodig, want bij het ene talent is meer behoefte aan ontwikkeling van ondernemerschapskwaliteiten, terwijl een ander liever hulp krijgt op artistiek niveau. Op deze manier kan een talent zich optimaal ontwikkelen - op zakelijk, op artistiek en/of op maatschappelijk gebied. Net waar behoefte aan is.

Ontwikkeling van de gezamenlijke ambitie en werkwijze

In 2013 viel de rijksbijdrage voor de productiehuizen weg. Daardoor moesten we op zoek naar een nieuwe manier om talentontwikkeling opnieuw in onze provincie te verankeren. Zonder talentontwikkeling geen innovatie, vinden we. En zonder innovatie staan we stil. Talenten zorgen voor een bloeiend kunstzinnig, cultureel en economisch klimaat. Investeren in talenten draagt bij aan de kwaliteit van het leven van de Brabanders, het woon- en werkklimaat, versterkt het imago en de kwaliteit van kunst- en culturele sector, de provincie en de steden.

Tijdens een werkconferentie van bkkc (nu Kunstloc), de Kunst van Brabant en de provincie op 23 april 2015 verzamelden we samen met meer dan zeventig vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector input voor een gezamenlijke ambitie en werkwijze op het gebied van talentontwikkeling, en voor het provinciale kunstenplan 2017-2020. Deze conferentie resulteerde in een notitie ‘Uitkomsten & aanbevelingen talentontwikkeling in Brabant’ die is aangeboden aan de provincie. En deze notitie ligt dan weer aan de basis van de wijze waarop de provincie haar beleid nu heeft ingericht. 

Na de werkconferentie stonden we niet stil. We bleven gesprekken voeren met de hubs en met talenten. Zo konden we de aanpak en werkwijze steeds verder aanscherpen. Daarnaast maakten hubs gebruik van de impulsgeldenregeling en konden ze bij Kunstloc terecht voor advies en begeleiding. En we blijven ontwikkelen. Alles om het talent zo goed mogelijk vooruit te helpen.

De rol van Kunstloc

Kunstloc is projectleider van het overkoepelende programma TalentHub Brabant. Dat betekent dat zij de hubs voorzien van advies, bijvoorbeeld over het formeren van een nieuwe hub of over het aanvragen van subsidie bij de provincie. Ook organiseert Kunstloc overkoepelende activititeiten, zoals interdisciplinair overleg tussen de coördinatoren van de hubs. Daarnaast doet Kunstloc de nulmetingen bij de talenten, op basis waarvan het verdere talentontwikkelingstraject kan worden gebaseerd.