Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Wat betekent de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor jouw stichting of vereniging? Wat is voor jou relevant, en welke acties moet je ondernemen? Wij zetten een aantal handige checklists, stappenplannen en invuldocumenten op een rij die je helpen dit helder te krijgen.

Afspraken maken over kwaliteit van bestuur

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking en moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan deze nieuwe wet. De wet is bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren, misstanden te voorkomen, en verenigingen en stichtingen die met publiek geld werken te voorzien van een goed bestuur.

Op dit moment krijgen wij veel vragen over verschillende bepalingen uit deze wet die relevant zijn voor verenigingen en stichtingen in de cultuursector. Denk hierbij aan:

  • Bestuursmodel
  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders
  • Hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuursleden
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven
  • Integer bestuur en vastleggen van afspraken
  • Regels omtrent tegenstrijdige belangen (belangenverstrengeling)
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen
  • Meervoudig stemrecht

De nieuwe wet vraagt om na te denken over al deze zaken, en waar nodig binnen de vereniging of stichting nadere (nieuwe) afspraken te maken en eventueel de statuten hierop aan te passen. Let op: de statuten hoeven niet voor 1 juli aangepast te worden. Wel is het zaak dat eventuele aanpassingen en/of veranderingen meengenomen worden bij de eerstvolgende statutenwijzigingen.

Handige documenten

Aan de hand van de volgende websites, checklists, stappenplannen en invuldocumenten kun je precies bekijken wat de WBTR voor jouw organisatie betekent, wat er verandert, welke zaken dienen te worden vastgelegd, en hoe je je hier als bestuurder op voorbereidt

Checklist - NOV Platform Vrijwillige Inzet
Waarvoor is de WBTR bedoeld, en wat zijn de gevolgen voor verenigingen en stichtingen? Aan de hand van een checklist wordt ondermeer ingegaan op mogelijke bestuursmodellen, regels voor aansprakelijkstelling, de tegenstrijdige belangenregeling, en de regeling m.b.t. stemrecht.

Stappenplan - Zuyd Legal Lab & Huis voor de Kunsten Limburg
Huis van de Kunsten Limburg en Zuyd Legal Lab stellen een stappenplan beschikbaar. Het stappenplan wordt per email toegezonden. Via dit plan word je stap voor stap uitgelegd hoe je kan voldoen aan de nieuwe WBTR. Naast dit stappenplan geeft Zuyd Legal Lab ook inzicht in de gevolgen van de WBTR

Invuldocument - Handboek goed bestuur voor stichtingen
Invuldocument - Handboek goed bestuur voor verenigingen
Dit prachtige en vooral praktische handboek van DKK Gelderland is een must voor elke stichting of vereniging. Middels alle opgenomen artikelen uit de WBTR kan je alle zaken invullen die spelen binnen jouw stichting or vereniging, en vastleggen in dit handboek

Checklist - K.N.M.O.
De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie heeft een checklist samengesteld die een beeld geeft wanneer je als vereniging of stichting actie dient te ondernemen m.b.t. de verschillende wijzigingen.

Handreiking - Kunstgebouw
Kunstgebouw gaat uitgebreid in op wat er is gewijzigd en waar je als vereniging of stichting rekening mee moet houden. In een handreiking zetten zij uiteen welke verplichte acties je als stichting of vereniging moet nemen en welke onderwerpen je intern dient te bespreken.

Kamer van Koophandel
De KvK gaat uitgebreid in op het aanstellen van een Raad van toezicht of Raad van Commissarissen. Beide zijn overigens niet verplicht. Je kunt met de nieuwe wet bij het aanstellen van een RvC kiezen voor een one tier board- of voor een two tier board-systeem.

WBTR
De wet zelf kent ook een website. Hier wordt ingegaan op de volgende zaken: Wat is WBTR, veelgestelde vragen, en men biedt tegen betaling een stappenplan aan.

Webinar - Frank Röben
Frank is notaris bij Kienhuis Hoving en gespecialiseerd in verenigingsrecht. Speciaal voor voorzitters, penningmeesters en/of secretarissen van een vereniging gaat Frank middels deze webinar in op het nieuwe verenigingsrecht, waaronder het belang van statuten, de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van bestuurders, de nieuwe norm van taakvervulling door bestuurders, privé aansprakelijkheidstelling, de nieuwe tegenstrijdig belang-regeling, en digitaal vergaderen. Wat mag wel, wat mag niet, en nog veel meer.

Webinar - Frank Röben

Heb je specifieke vragen over jouw situatie omtrent de WBTR?

Neem dan contact met mij op.