Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Heb je een creatief idee dat je verder wilt ontwikkelen, een cultureel project dat je wilt realiseren, of wil je investeren in jouw onderneming? En ben je van plan om hier subsidie voor aan te vragen? Om je subsidieaanvraag zo makkelijk mogelijk te maken, helpen we je graag met onderstaande zes tips.

🔎 Verdiep je in de mogelijkheden

Wie zich goed verdiept in die specifieke doelstelling van een fonds, is beter in staat een goede match te vinden. Zo vergroot je de kans om met succes een beroep te doen op de middelen van een fonds.

📞 💻 Bel of mail

Neem voordat je start met het schrijven van een aanvraag contact op met het fonds en vraag naar de mogelijkheden voor jouw project. Fondsmedewerkers kunnen je nader informeren en aangeven of jouw plannen voldoende aansluiten bij de richtlijnen van het fonds.  Zo ja, dan hebben ze vaak ook tips voor hoe je een aanvraag het beste kan insteken. En als je plan onvoldoende aansluit, dan bespaar je jezelf veel tijd en moeite als je hier van tevoren naar informeert. Soms kunnen fondsmedewerkers je zelfs verwijzen naar een ander fonds dat misschien beter aansluit bij je plannen.

📅 Check de deadlines

Veel fondsen werken met deadlines of vaste periodes dat je een aanvraag kunt indienen. Ook is er vaak een minimum aantal weken of maanden dat moet zitten tussen het moment van indienen van de aanvraag en de daadwerkelijke start van je project. Houd hier rekening mee!

⌚ Begin op tijd

De meest gemaakte fout bij het aanvragen van subsidie is te laat beginnen. Het schrijven van een subsidieaanvraag dwingt je jouw idee te concretiseren en scherpe, realistische doelstellingen te formuleren. Dat kost tijd en vraagt om een goede voorbereiding.

📄 Vraag feedback

Laat je aanvraag door andere mensen tegenlezen. Het liefst door mensen die je plan nog niet kennen, omdat zij je kunnen wijzen op onduidelijkheden of tegenstrijdigheden. Bij een fonds zijn er soms ook adviseurs beschikbaar die je een conceptaanvraag van feedback kunnen voorzien. Maak daar gebruik van!

📩 Zorgvuldig en volledig indienen

Bij een subsidieaanvraag moet je vaak verschillende documenten aanleveren en deze documenten moet voldoen aan bepaalde eisen. Zorg ervoor dat je deze documenten voorhanden hebt en houd je aan de richtlijnen. Zo moet een uittreksel van de Kamer van Koophandel vaak actueel en niet ouder dan 3 of 6 maanden zijn en mag een projectplan soms niet langer zijn dan een bepaald aantal pagina’s. Bekijk ook onze tips voor het opstellen van een projectplan en een begroting.