Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De gemiddelde museumbezoeker is 60 jaar en ouder, hoogopgeleid, blank en vrouw. Niet bepaald een representatieve afspiegeling van de samenleving. Om musea meer kleur te geven, toegankelijker en inclusiever te maken, zijn het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum gestart met het project STUDIO i. Mestmag.nl ging het gesprek aan met Marleen Hartjes, projectleider van STUDIO i, over wat duurzame toegankelijkheid en inclusie betekent en hoe STUDIO i hier aan bijdraagt.

- Geschreven door Jos Peters

STUDIO i is een gezamenlijk project van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Samen werken ze aan het op een duurzame manier vormgeven van toegankelijkheid en inclusie en willen ze zorgen voor meer kleur onder de museumbezoekers. Want als je eenmaal vanuit inclusie naar de omringende wereld kijkt, wordt je kijk op de samenleving steeds kleurrijker.

Hoe is STUDIO i ontstaan?

Musea willen niet alleen toegankelijk zijn voor hoogopgeleide, blanke vrouwen van 60 jaar en ouder, maar voor iedereen. Ze willen ook andere publieksgroepen, zoals mensen met een beperking en jongeren met een niet-westerse achtergrond, aantrekken. Dat is een uitdaging. Op 14 juli 2016 trad het ‘VN-verdrag handicap’ in Nederland in werking. Hierin wordt het recht op onderwijs, zorg en op toegang tot openbare gebouwen beschreven. Nederland heeft op dit vlak een achterstand ten op zichte van andere landen in de wereld. Daarom hebben het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven de projecten ‘Onvergetelijk Van Abbe’ en ‘Onvergetelijk Stedelijk’ geïnitieerd.

Een programma voor mensen met dementie en Alzheimer en hun mantelzorgers. Aan de hand van kunstwerken, raakten mensen met elkaar in gesprek. Ze konden even vluchten uit het ziek-zijn en door het museumbezoek ervaren welke mogelijkheden ze nog hebben. Onderzoek door de afdeling Psychiatrie van VU medisch centrum heeft uitgewezen dat de bezoekers twee weken na het bezoek positiever en helderder in het leven stonden.“

Dat project heeft ons de ogen geopend. We willen toegankelijk zijn voor iedereen”, aldus Marleen. Met het geld van de BankGiro Loterij konden ze veel onderzoek gaan doen en gaan experimenteren. Dat resulteerde in het programma Special Guests. Een programma dat bestaat uit verschillende activiteiten en rondleidingen voor bezoekers met een beperking. Door de ervaringen met dit programma merkten ze ook de behoefte en het gevoel van urgentie van andere musea om de toegankelijkheid te verbeteren. Ook ontvingen ze veel aanvragen van musea om hen hierbij te helpen. Met als resultaat dat ze in januari 2018 zijn gestart met STUDIO i.

Hoe geef je op een duurzame manier vorm aan toegankelijkheid en inclusie?

Inclusie en toegankelijkheid creëer je door de programmering, de publieksbegeleiding, de mindset van het personeel, de verbinding met andere groepen en de fysieke staat en bereikbaarheid van het gebouw.         

Hoe pakt het Van Abbemuseum dat aan? Marleen geeft aan dat dit begint bij de verhalen die je laat zien, bij het aanbod. Het aanbod bestond voor een groot gedeelte uit werken van witte, mannelijke, westerse kunstenaars. Dat gaf een heel specifiek beeld van de beeldende kunst en de samenleving. Nu worden er andere keuzes gemaakt. Het Van Abbemuseum is een plek van verhalen. “Wij zijn een radicaal en gastvrij museum”, zegt Marleen. Radicaal omdat ze zich de vraag stellen: wat is de rol van kunst in de samenleving, wat is de rol van het museum en hoe verhoudt de bezoeker zich tot het museum? Dat radicale zie je terug in hun programmering en de manier waarop ze tentoonstellingen inrichten. Ze zetten kunstenaars tegenover elkaar die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.

Ook nodigen ze kunstenaars uit niet-westerse culturen uit. Ze hebben Turkse, Poolse en Chinese kunstenaars uitgenodigd om middels hun werk andere verhalen te vertellen. Momenteel is er een overzichtstentoonstelling van Rasheed Araeen, een Iraanse kunstenaar. Hiermee vertelt het museum verhalen vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven en culturen.

Het Van Abbemuseum heeft ook veel hulpmiddelen ontwikkeld om bezoekers met een beperking te begeleiden. De rondleidingen zijn samen met de bezoekers ontwikkeld. Dove rondleiders geven rondleidingen in gebarentaal. Rondleidingen voor blinde en slechtziende bezoekers zijn multi-zintuiglijk. Hierbij kunnen originele kunstwerken, voelreliëfs en 3D prints, worden aangeraakt. Voor die voelreliëfs gebruiken ze een gestandaardiseerde Taktila-methode om kleur om te zetten in gevoel. Die methode is ontwikkeld door een kunstenaar uit Tilburg, Jofke van Loon, zij werkt veel met blinde en slechtziende mensen. Een blinde kan hierdoor aan de hand van een legenda leren kleuren in een kunstwerk te herkennen. Een kunstwerk van Karel Appel kan dan omgezet worden in een tastbare vorm.

Voelreliëf van werk van Karel Appel | foto: Marcel de Buck

Ook door geur en muziek komen de kunstwerken tot leven. Een geurhistoricus heeft kunstwerken omgezet in geuren. Zo gebruiken we een voelplaat van een werk van Kandinsky, waardoor je de bijbehorende geur kan ruiken. Daarnaast zijn er rondleidingen voor bezoekers met afasie en hun begeleiders. Bezoekers die niet naar het museum kunnen komen, worden in staat gesteld om zelfstandig vanuit huis, met behulp van een robot, een tentoonstelling te bezoeken.

Het Van Abbemuseum ziet het gebouw ook als een mogelijkheid om met andere groepen in de samenleving in aanraking te komen. Zo werken ze intensief samen met bijvoorbeeld expats, queers, vluchtelingen en vluchtelingenorganisaties. Eén keer per maand zijn er ontmoetingsdagen voor die communities, waardoor het museum een soort van huiskamer wordt. Jonge kunstliefhebbers organiseren bijeenkomsten onder de naam The Young Art Crowd. Momenteel heeft het museum op de eerste verdieping, de Werksalon, een nieuwe tentoonstelling geopend waar al die communities een eigen plek hebben.

Maar wat zeg je tegen mensen die vinden dat kunst niks voor hen is en dus nog nooit een museum van binnen hebben gezien? “Dat vinden we ook lastig en die vraag stellen we onszelf vaak. Met onze manier van communiceren bereiken we die groep niet”, zegt Marleen. Daarom gaan ze in Eindhoven de wijk in. Hieruit blijkt dat kunst het probleem niet is, maar het institutionele karakter van het museum. Dat heeft ertoe geleid dat de bezoeker het museumgebouw kan gebruiken voor activiteiten. Zo wordt het gebouw gebruikt voor bijeenkomsten van breiclubjes, yoga en repetities van een toneelvereniging.

Ook heeft het museum een tentoonstelling georganiseerd onder de naam Museum van Arte Util, Museum of Usefull Art, waar kunst als middel voor sociale verandering te zien is. Omdat we veel experimenteren met het laten zien van andere verhalen, druiste dat enigszins in tegen de verwachting van traditionele bezoekers. Maar steeds meer inwoners van Eindhoven bezoeken het museum.

Werken ook andere culturele instellingen in Brabant aan het duurzaam vormgeven van inclusie en toegankelijkheid?

In Brabant is er nog een wereld te winnen. Het Markiezenhof in Bergen op Zoom was één van de eerste zes musea in Brabant die extra aandacht besteedde aan de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. De rondleiders van de tentoonstelling ZILVER hebben vanuit het programma Special Guests het trainingstraject gevolgd. In samenwerking met instituut Dedicon in Grave zijn er reliëftekeningen gemaakt om de toegankelijkheid van deze expositie te verbeteren. Bovendien wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de fysieke toegankelijkheid voor alle bezoekers van Het Markiezenhof ingrijpend te verbeteren. Ook het aanbod zal kritisch bekeken moeten worden. Om meer en andere publieksgroepen aan te trekken is het tentoonstellen van de geschiedenis van Bergen op Zoom niet meer genoeg. Momenteel kijkt een projectteam van Het Markiezenhof heel kritisch naar het eigen aanbod en heeft het team via co-creatie een nieuw concept ontwikkeld. Dit concept wordt de komende maanden uitgewerkt. Het Stedelijk Museum in Den Bosch heeft eerder een project gedaan voor mensen met een beperking en Theaterfestival Boulevard heeft het structureel ingeregeld. “Als eenmaal de eerste stap is gezet wordt het makkelijker voor instellingen om dit breder te gaan inzetten”, vertelt Marleen.  Het is niet voor ieder museum een issue. Museum De Pont in Tilburg hanteert een ander beleid. En dat werkt voor hen prima.”

Wat brengt de toekomst voor STUDIO i?

“We hebben het heel erg druk”, vertelt Marleen. Ze zijn met veel musea in gesprek en krijgen steeds meer aanvragen voor adviezen en trainingen op maat. Ook hebben ze een handboek, ‘Museum Open U’, uitgegeven. Een praktisch handboek vol tips, inspirerende voorbeelden en ervaringsverhalen van bezoekers om het museum toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

STUDIO i blijft nog drie jaar onderzoek doen naar inclusie en blijft experimenteren en nieuwe projecten opzetten. Ook het delen van kennis en ervaring met andere musea en culturele instellingen is een belangrijke pijler. Marleen is erg benieuwd naar het resultaat van het onderzoek naar inclusie in musea door promovendus Nynke Feenstra. Binnenkort lanceert STUDIO i ‘Prikkelarm Museumbezoek’. Een project voor mensen met autisme en niet-aangeboren hersenletsel. “We ontwikkelen op dit moment een online platform, waarop we de best practices uit binnen- en buitenland willen delen met de museumsector”, vertelt ze enthousiast. “En wellicht is de sector over drie jaar zo inclusief geworden, dat STUDIO i overbodig is. Maar die kans is klein.”

Geeft het museum waar jij werkt ook op een duurzame manier vorm aan toegankelijkheid en inclusie? Wij zijn benieuwd! Laat van je horen door de redactie te mailen.

Jos Peters

Expert cultureel leiderschap

inclusie

Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Nana van Moergestel en Neel Brans, over de bijzondere werkwijze van Dansnest in het project De Ader.

26 maart 2024
Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Drie Brabantse theatergezelschappen vertellen op welke manier ze inwoners betrekken.

26 februari 2024
Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Een gesprek tussen Saskia van Hulten, statenlid van PvdA in Noord-Brabant en kunstenaar Chilton Galimo.

27 december 2023
Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Het Participatiekoor brengt mensen met dementie en mantelzangers samen om te zingen.

19 december 2023
Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Theater De Lievekamp is er vóór en dóór je hele stad!

5 december 2023
Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Choreografisch platform Corpo Máquina maakt kunst en dans toegankelijker voor iedereen.

21 november 2023
Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Theatergezelschap Speels Collectief maakt theater toegankelijk voor iedereen.

7 november 2023
Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Kijk mee met organisatie De Vrolijkheid, wat kunstworkshops betekenen voor kinderen en jongeren in een azc!

17 oktober 2023
Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Kunstenaars breken het Indisch zwijgen en onderzoeken hun identiteit

Lisa Habets onderzoekt het verleden van haar Indische voorouders. Voor MESTmag sprak ze met Kim Pattiruhu, Yda Sinay en Storm Boender.

4 juli 2023
Kunstenaars breken het Indisch zwijgen en onderzoeken hun identiteit

Breken met oude kleding- en rolpatronen

In de tentoonstelling Nieuwe Patronen onderzoeken Paul van de Waterlaat en Haiko Sleumer het spanningsveld tussen kleding en identiteit.

8 juni 2023
Breken met oude kleding- en rolpatronen

Op naar een pluricultureel Brabant

Mounir Samuel schrijft over hoe kunst- en cultuurinstellingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de grote sociale vraagstukken van deze tijd.

6 juni 2023
Op naar een pluricultureel Brabant

Gehoor vinden bij een doof publiek

Voor doven en slechthorenden zijn er steeds meer initiatieven die (podium)kunsten toegankelijk maken. Vooral bij dans is er nog een wereld te winnen.

28 maart 2023
Gehoor vinden bij een doof publiek

Kunstenaars en nieuwkomers: “We zijn hetzelfde, we hebben alleen allemaal wat anders meegemaakt"

Ons land kent steeds meer nieuwkomers. Hoe is het om een volledig nieuw leven op te moeten bouwen in Nederland? En wat kan kunst hierin betekenen?

24 januari 2023
Kunstenaars en nieuwkomers: “We zijn hetzelfde, we hebben alleen allemaal wat anders meegemaakt"

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Stemming: Eerst gendergelijk, dan neutraal

Documentalist Ton van der Linden vraagt zich af hoe het staat met de gendergelijkheid in de beeldende kunst en de theatersector.

20 september 2022
Stemming: Eerst gendergelijk, dan neutraal

Brabantse theatermakers maken meer ruimte in hokjes

Theatermakers zijn als geen ander in staat om groepen mensen met elkaar te verbinden. MEST sprak met vier Brabantse theatermakers.

8 juni 2022
Brabantse theatermakers maken meer ruimte in hokjes

De kunstenaar als spiegel van de maatschappij

Een aantal ambitieuze Brabantse kunstenaars vertellen hoe zij een positieve impact maken.

19 mei 2022
De kunstenaar als spiegel van de maatschappij

De kracht van kunst: “Wanneer ik iets moois zie, heb ik de behoefte om dat vast te leggen"

Het vijfde portret in een reeks waarin Brabanders vertellen wat het maken van kunst met ze doet.

17 maart 2022
De kracht van kunst: “Wanneer ik iets moois zie, heb ik de behoefte om dat vast te leggen"

‘Om er voor iedereen te zijn, moeten we zelf ook iedereen zijn’

Willem Twee, poppodium 013, T*Agency en Schouwburg Concertzaal Tilburg over diversiteit en inclusie in de culturele sector. Hoe staat het ervoor?

15 maart 2022
‘Om er voor iedereen te zijn, moeten we zelf ook iedereen zijn’

Blog | En nu actie!

Liesbeth Jans wordt steeds bozer rond 8 maart. Kunstenaars worden uitgenodigd om mee te denken over van alles. En dan?

11 maart 2022
Blog | En nu actie!

Blog | Gemengde salade

Gisèle Mambre was gespreksleider bij het NICE café over kansengelijkheid in cultuureducatie, en schreef daarover deze gastblog.

10 maart 2022
Blog | Gemengde salade

Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Tijd voor actie is het allang. Gesprekken en bevindingen van de Werkplaats Op Verkenning.

9 maart 2022
Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Blog | Nu! Nu springen!

Adviseur Liesbeth Jans merkt dat de roep om creativiteit en verbeeldingskracht - waar juist de cultuursector in uitblinkt - luider is dan ooit.

25 januari 2022
Blog | Nu! Nu springen!

Blog | Een zoektocht naar antwoorden

Hoe kunnen we werken aan vernieuwing in en met de cultuursector? Adviseur Liesbeth Jans schrijft over deze zoektocht en licht een voorbeeld uit.

9 december 2021
Blog | Een zoektocht naar antwoorden

Stemming: een vrouwelijke blik in de kunst?

Bestaat de vrouwelijke blik in de kunst? Welke positie hadden én hebben vrouwen in de kunstwereld? Een terug-en vooruitblik op gender(on)gelijkheid.

30 november 2021
Stemming: een vrouwelijke blik in de kunst?

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Op Verkenning | Diversiteit & inclusie

Hoe kan de cultuursector diverser en inclusiever? Wij vroegen Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Kunta Wee Wee om op pad te gaan met deze vraag.

12 juli 2021
Op Verkenning | Diversiteit & inclusie

De urban scene a man’s world? Of toch niet?

Breaking, popping, hiphop, skaten; de urban culture in Brabant is ‘here to stay’. Drie vrouwen uit de urban scene aan het woord over hun passie.

19 mei 2021
De urban scene a man’s world? Of toch niet?

Musea Bekennen Kleur: hoe gaat het in Brabant?

Musea Bekennen Kleur is een initiatief voor diversiteit en inclusie in de museale wereld. De Pont, Van Abbemuseum en Stedelijk Museum Breda doen mee.

20 april 2021
Musea Bekennen Kleur: hoe gaat het in Brabant?

Culturele pioniers over expressie, innovatie en sociale verbinding

Rinse Staal en Tyrone Tjon a Loi, twee pioniers in de urban scene, vertellen meer over hun boodschap over hoe zij de toekomst zien.

14 januari 2021
Culturele pioniers over expressie, innovatie en sociale verbinding

Stemming: I am deliberate and afraid of nothing

In de maandelijkse column 'Stemming' schrijft Ton van der Linden, documentalist bij Kunstloc Brabant, over diversiteit en inclusie in de cultuursector.

10 december 2020
Stemming: I am deliberate and afraid of nothing

Modellen zélf aan zet in foto-expositie Power to the models

Voor zijn nieuwe expositie Power to the models geeft Jan de fotomodellen de macht in handen.

25 augustus 2020
Modellen zélf aan zet in foto-expositie Power to the models

Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

Een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Hoe pak je dat aan?

14 juli 2020
Brabantse marketeers verleggen hun grenzen

iktoon: Margriet danst door heel Europa

Margriet heeft het syndroom van Down. Ze doet aan moderne dans en wordt door gezelschappen uit heel Europa uitgenodigd om te dansen.

25 juni 2020
iktoon: Margriet danst door heel Europa

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Nienke Helder strijdt voor de maatschappelijke positie van vrouwen

Met Sexual Healing pakt social designer Nienke Helder het probleem ‘seksuele disfuncties’ aan vanuit haar oogpunt als ervaringsdeskundige..

15 april 2020
Nienke Helder strijdt voor de maatschappelijke positie van vrouwen

Trends in events in festivalprovincie Brabant

Duurzaamheid, inclusiviteit, technologie, purpose-driven en een totaalbeleving zijn de trends in onze snelgroeiende festivalprovincie.

6 februari 2020
Trends in events in festivalprovincie Brabant

Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

Inclusiviteit realiseren is een constante zoektocht nodig naar ideeën en inzichten, vooral uit noodzaak om te overleven.

19 september 2019
Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

Durf jij je nog bloot te geven?

De Brabantse kunstenaar Charissa van Dijk vond een ingenieuze manier om de censuur op naaktheid online te ondermijnen.

27 augustus 2019
Durf jij je nog bloot te geven?

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Succesverhalen als inspiratie voor nieuwe Nederlanders

Zeventien jaar geleden kwam Diana J. Banks vanuit Suriname naar Nederland. Ze wilde graag aan het werk, maar liep tegen talloze obstakels aan.

22 november 2018
Succesverhalen als inspiratie voor nieuwe Nederlanders

Jeugdfonds Cultuur Brabant vergroot kansen voor alle kinderen

Sanne Hans, aka Miss Montreal is de nieuwste ambassadeur van het fonds dat kunst- en sportbeoefening mogelijk maakt kinderen en jongeren uit gezinnen die hiervoor te weinig geld hebben. Want ondanks dat Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. We nemen een kijkje bij de jonge Mitchell, die het podium mocht delen met de Nederlandse singer-songwriter.

7 november 2018
Jeugdfonds Cultuur Brabant vergroot kansen voor alle kinderen

Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

Corpo Máquina brengt kwetsbare jongeren op verschillende vlakken in beweging.

7 november 2018
Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

More Than Refugees: ‘Vluchteling zijn is niet je identiteit’

'More Than Refugees’ is een organisatie die jonge statushouders uit Den Bosch coacht bij de integratie in de Nederlandse samenleving.

5 oktober 2018
More Than Refugees: ‘Vluchteling zijn is niet je identiteit’

Zijn Brabantse musea toegankelijk genoeg?

Om musea toegankelijker en inclusiever te maken, zijn het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum gestart met het project STUDIO i.

22 maart 2018
Zijn Brabantse musea toegankelijk genoeg?

Geef een Toegift: verzacht armoede met een festivalticket

Podiumkunsten? Daar moet iedereen van kunnen genieten. Ook degenen die geen geld hebben voor een toegangskaartje.

20 maart 2018
Geef een Toegift: verzacht armoede met een festivalticket

Nee, bedankt!

Nadat Mabel Zwaan tijdens een concert werd lastiggevallen en dit deelde op Twitter, haakten binnen mum van tijd vier andere vrouwen uit de muziekindustrie aan en ontstond NO THANKS!

30 januari 2018
Nee, bedankt!

Take Me To The Sea

Vier vluchtelingen uit Syrië en drie uit Eritrea vertellen hun persoonlijke verhaal met behulp van poëtische teksten voor de tentoonstelling Take Me To The Sea in het Stedelijk Museum Breda.

22 januari 2018
Take Me To The Sea

Kunst en de acceptatie van transgenders

Hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan de acceptatie van transgenders? In dit artikel zetten we zes voorbeelden op een rij.

21 september 2017
Kunst en de acceptatie van transgenders

De nieuwe Brabander: wegwijs gemaakt door bibliotheken en culturele partijen

Bibliotheken en culturele partijen spelen een belangrijke rol in het wegwijs maken van de 'Nieuwe Brabanders'.

18 mei 2017
De nieuwe Brabander: wegwijs gemaakt door bibliotheken en culturele partijen

Kunst als bindmiddel: culturele initiatieven met vluchtelingen

Nu onze samenleving door het vluchtelingenvraagstuk steeds meer polariseert, blijkt kunst wederom een uitermate geschikt middel om uiteenlopende groepen met elkaar te verbinden.

28 juni 2016
Kunst als bindmiddel: culturele initiatieven met vluchtelingen

10 voorbeelden van hoe culturele instellingen super specifieke doelgroepen bedienen

Er zijn steeds meer culturele instellingen die zich op specifieke doelgroepen richten.

4 februari 2016
10 voorbeelden van hoe culturele instellingen super specifieke doelgroepen bedienen

5 dingen die je moet weten over cultureel Brabant, volgens Marleen Hartjes

Maartje Vos-Swinkels vroeg dit keer Marleen Hartjes naar wat zij heeft geleerd over cultureel Brabant in haar functie als projectleider Special Guests bij het Van Abbemuseum in Eindhoven

30 november 2015
5 dingen die je moet weten over cultureel Brabant, volgens Marleen Hartjes

Expats en cultuur: werk aan de winkel

Welke rol kunnen culturele instellingen spelen om expats zich meer thuis te laten voelen? Deze vraag stelt Parktheater Eindhoven zich.

17 maart 2015
Expats en cultuur: werk aan de winkel

6 inspirerende voorbeelden van social innovation

Kristel en Simon zetten een aantal inspirerende voorbeelden van social innovation op een rij.

13 juni 2014
6 inspirerende voorbeelden van social innovation