Chris van Koppen heeft zich de afgelopen 10,5 jaar als directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant en bkkc met hart en ziel ingezet voor kunst en cultuur in Brabant. Chris gaat met pensioen en nam op 4 maart officieel afscheid met de bijeenkomst Nieuwe Mythes. 

Bas Heijne vertelde over de belangrijke rol die de kunst- en cultuursector kan spelen bij de hermythologisering van onze samenleving. Frédérique Bijl, voorzitter van de Raad van Toezicht van Kunstloc, verkende de mythe van de geranium. Van gedeputeerde Wil van Pinxteren kreeg Chris van Koppen de Hertog Jan overhandigd. De bijeenkomst werd afgesloten met een performance van dansgezelschap De Stilte en vocaal ensemble Capella Pratensis.

Het Nieuwste Brabant

Chris van Koppen nam afscheid met een indringend en emotioneel betoog over het Brabant van toen en het Brabant van nu. Hij kwam naar Brabant omdat hij meende een bestuurlijk klimaat te zien waar ruimte voor zijn passie was, een regio van kennis en innovatie met creativiteit als motor. Hij sprak zijn trots uit over de Tilburgse Spoorzone, over het rijker en gevarieerder geworden Brabantse culturele aanbod, de sterke kennis- en uitvoeringsstructuur, de succesvolle fusie van Kunstbalie en bkkc, en de onmisbare en vernieuwende medewerkers van Kunstloc. Teleurstellend is voor hem dat juist op het moment dat landelijk het Brabantse beleid overgenomen lijkt te worden, daar in het provinciehuis vraagtekens bij worden gezet. Cultuurbeleid hoort over veel meer dan subsidies te gaan. Maar Chris vertrouwt op de veerkracht die in het verhaal van Brabant besloten ligt, op de traditie van verbeeldingskracht en verbindingskracht.

Lees de afscheidsrede van Chris van Koppen

Hertog Jan

Op grond van zijn grote verdiensten op het gebied van kunst en cultuur ontving Chris van Koppen de provinciale onderscheiding Hertog Jan. Gedeputeerde Wil van Pinxteren prees daarbij het nieuw instrumentarium dat onder zijn leiding werd ontwikkeld, waarmee de culturele sector vanuit de provincie kon worden ondersteund. Voorbeelden hiervan, zoals de succesvolle impulsgeldenregeling en de Talenthubs, kregen landelijke bekendheid.

De provinciale onderscheiding Hertog Jan wordt uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Brabant en de Brabantse samenleving. De onderscheiding is een beeldje van Hertog Jan te paard, naar een ontwerp van Willy van der Putt.

Hertog Jan

De gave van de verbeelding

Henri Swinkels, onze nieuwe directeur-bestuurder, overhandigde het enige fysieke exemplaar van ‘De gave van de verbeelding’ aan Chris. In dit boekje zijn drie essays gebundeld: ‘De gave van de verbeelding’ van Chris van Koppen, ‘De kunst van het vasthouden’ van Madeleijn van den Nieuwenhuizen en ‘Emily in Paris en de behoefte aan resonantie’ van Bas Heijne. Lees de essays hieronder, of download een digitaal exemplaar.

Download De gave van de verbeelding

Afscheid van Chris van Koppen

Bekijk de bijeenkomst Nieuwe Mythes, en lees de toespraak van onze met een Hertog Jan gelauwerde vertrekkend directeur-bestuurder.

5 maart 2021
Afscheid van Chris van Koppen

Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de subsidie van Kunstloc Brabant gefaseerd af te bouwen.

22 januari 2021
Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het verdriet van Brabant

Onze vertrekkende directeur-bestuurder Chris van Koppen deelt zijn bevindingen over het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.

22 januari 2021
Het verdriet van Brabant

Essay | De gave van de verbeelding

Chris van Koppen betoogt dat we het verhaal over de waarde van cultuur moeten vertellen langs een economische, een creatieve en een mythische lijn.

5 januari 2021
Essay | De gave van de verbeelding

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Met veel genoegen maakt Kunstloc Brabant bekend dat Henri Swinkels per 1 januari in dienst treedt als directeur-bestuurder van Kunstloc.

1 december 2020
Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Zonder bezoekers geen herstel

Blijvend investeren in de Brabantse cultuur- en vrijetijdssector is essentieel. Een gezamenlijke oproep aan overheden en bedrijfsleven.

30 oktober 2020
Zonder bezoekers geen herstel

Brabander wil rijk en gevarieerd cultureel aanbod

Waar staan we in Brabant na de adviezen voor de BIS en BrabantStad subsidies? Onze directeur Chris van Koppen kijkt door zijn ooghaartjes.

23 juni 2020
Brabander wil rijk en gevarieerd cultureel aanbod

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

Reacties op coalitieakkoord Brabant

Het bestuursakkoord van VVD, CDA, Lokaal Brabant en FvD laat een koerswijziging zien voor kunst en cultuur. We verzamelden de reacties.

8 juni 2020
Reacties op coalitieakkoord Brabant

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Wij hebben het nieuwe bestuursakkoord van de provincie aandachtig gelezen. Ons vallen een aantal zaken op. Een korte samenvatting.

14 mei 2020
Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Condoleance bij overlijden Jan Stoffels

Intens verdrietig brengen wij je op de hoogte van het overlijden van Jan Stoffels. Jan was tot voor kort directeur van Kunstbalie.

9 december 2019
Condoleance bij overlijden Jan Stoffels

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.

11 juni 2019
Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Brief aan minister Van Engelshoven

De Raad van Twaalf reageerde in een brief aan minister van Engelshoven op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020.

29 mei 2019
Brief aan minister Van Engelshoven

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies.

7 mei 2019
Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Kunstloc Brabant heeft in een brief aan de Informateur en Statenleden van de Provincie Noord-Brabant opgeroepen om de beweging die de afgelopen jaren is ingezet in het cultuurbeleid van de provincie de komende vier jaar te blijven faciliteren en hierin haar rol en verantwoordelijkheid te pakken.

8 april 2019
Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Kunst en cultuur zijn geen hobby maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor de samenleving, stelt Chris van Koppen in een opiniestuk op Cultureel Kapitaal.

15 maart 2019
Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

De fusie van Kunstbalie en bkkc maakt het mogelijk de dienstverlening aan de culturele sector en overheden efficiënter, vollediger en flexibeler te maken. Chris van koppen blogt over zijn visie op vernieuwing en continuïteit.

22 december 2018
Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

Kunstbalie en bkkc samen verder als Kunstloc Brabant

Als één provinciaal kennis- en expertisecentrum zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld: cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst.

25 april 2018
Kunstbalie en bkkc samen verder als Kunstloc Brabant

Blog | Oklahoma DC

Vorig jaar is de provincie Noord-Brabant toegetreden tot het Districts of Creativity Network. Chris van Koppen geeft een impressie van de DC Network bijeenkomst in Oklahoma.

3 april 2015
Blog | Oklahoma DC