Vorige week, van 20 t/m 26 april, was de tweede mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Er is opnieuw een groot beroep gedaan op het impulsgeldenprogramma van Provincie Noord-Brabant. Deze ronde zelfs meer dan ooit. Er werden maar liefst 43 aanvragen ingediend. Sinds de introductie van de indientermijnen in 2018 werden er niet eerder zoveel aanvragen ingediend tijdens één indientermijn.

Of dat het gevolg is van de Corona-crisis is volgens Sam Branten, subsidiecoördinator, moeilijk te zeggen:

“Het gaat voor een deel om plannen die al geruime tijd -al vóór de Corona-crisis begon- worden voorbereid. Maar we zien ook dat deze periode voor sommige partijen de tijd en ruimte biedt om nieuwe ideeën te bedenken en om plannen te maken en uit te werken. De impulsgelden zijn bedoeld als investering om duurzame ontwikkelingen in gang te zetten, voor projecten die bijdragen aan een langetermijnstrategie van een maker of organisatie. De aanvragen worden, net als altijd, door de externe Adviescommissie beoordeeld op basis van de subsidievereisten, zoals vastgelegd in Artikel 6.6 van de subsidieregeling.”

Er is deze ronde in totaal voor ruim €2.070.000 aan subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget is, na de toekenningen uit de eerste ronde, nog €890.237.

Procedure voor aanvragers 

Heb jij een subsidieaanvraag ingediend? Dan heb je als het goed is per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangen. Geen bericht ontvangen? Controleer ook je ongewenste mail of spambox.   

In de week van 11 mei ontvangen alle subsidieaanvragers bericht over of hun aanvraag helemaal compleet is of dat er misschien nog aanvullingen nodig zijn. De gesprekken tussen de aanvragers en de onafhankelijke Adviescommissie Impulsgelden vinden plaatsen in de eerste twee weken van juni. Aanvragers krijgen dan de mogelijkheid om hun plan nader toe te lichten en vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. Op basis van de schriftelijke aanvraag en dit gesprek vindt vervolgens de beoordeling plaats.

Meer informatie over de procedure

Indienmogelijkheden 2020

Bij de subsidie impulsgelden werken we met vaste indientermijnen van één week. In de praktijk betekent dit dat er in 2020 drie momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden ingediend – tenzij het subsidieplafond onverhoopt eerder wordt bereikt. 

De volgende en laatste mogelijkheid om een subsidieaanvraag impulsgelden in te dienen is 21 t/m 27 september 2020.

Neem genoeg tijd voor het schrijven van je aanvraag. Dien dus niet overhaast een aanvraag in, maar bereid je aanvraag goed voor. We denken graag met je mee en zijn beschikbaar voor advies. Zo kun je je plan aan ons voorleggen of met ons bespreken of je project in aanmerking komt voor een subsidie impulsgelden.

Impulsgeldenprogramma

De subsidie impulsgelden één van de financieringsinstrumenten binnen het  impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.