Impulsbijdrage voor 14 Brabantse initiatieven

De eerste subsidieaanvragen impulsgelden van 2020 binnen het impulsgeldenprogramma zijn gehonoreerd. In totaal is er ruim € 700.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Er werden in de eerste indientermijn voor de subsidie impulsgelden maar liefst 33 aanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag was ruim € 1.4 miljoen. In de eerste twee weken van maart vonden de gesprekken tussen aanvragers en de onafhankelijke Adviescommissie plaats. Dat heeft geresulteerd in 14 positieve adviezen. In totaal is er ruim € 700.000,- toegekend aan mooie culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte. Hieronder een greep uit de gehonoreerde subsidieaanvragen.

Minitopia

Minitopia is een artistiek woonexperiment geïnitieerd door artdirector Tessa Peters en architect Rolf van Boxmeer. Het is in 2016 ontstaan in Den Bosch als ‘living lab’ voor nieuwe woonvormen op transformatiegebieden. Kunstenaars, designers en architecten spelen een kernrol in de realisatie van de tiny houses en de daarbij horende collectieve ruimte.

Volgens de Adviescommissie is Minitopia een vernieuwend creatief concept voor duurzame gebiedsontwikkeling en flexibilisering van de woningmarkt in (Brabantse) gemeenten. Het stimuleert opdrachtgeverschap aan de culturele sector, en brengt makers in aanraking met nieuwe markten zoals de bouwsector.

Minitiopa zet de impulsgelden in voor onder meer de ontwikkeling en realisatie van een mobiele galerie en een publicatie. De grotere zichtbaarheid die hiermee wordt gecreëerd zorgt voor kansen om makers structureel in te zetten bij woningbouwvraagstukken. Daarnaast biedt het mogelijkheden om het concept uit te rollen naar andere locaties. Ook wordt er een relevante bijdrage geleverd aan het debat rondom de inzet van kunst & cultuur bij de overspannen woningmarkt, gebiedsontwikkeling en duurzaamheid.

Minitopia

Muzelinck en proeftuin Ruwaard

Muzelinck is een aantal jaar geleden gestart met de transitie van een traditioneel kunstencentrum naar een veerkrachtige organisatie middenin de samenleving. Met inzet van kunst en cultuur wil Muzelinck bijdragen aan het welzijn en de positieve gezondheid van wijkbewoners. De impulsgelden worden ingezet voor onder meer de ontwikkeling en uitvoering van wijkprogramma’s, professionalisering van medewerkers in de zorg en het sociale domein en effectmeting.

Diverse centra voor de kunsten ontwikkelen zich richting het sociaal domein. Dit is vaak projectmatig en er wordt meestal met maar één partner samengewerkt. Muzelinck gaat echter voor een programmatische aanpak en is sinds juli 2019 partner van proeftuin Ruwaard, een samenwerkingsverband tussen veertien partners uit verschillende domeinen en wijkbewoners.

Met dit project vervult Muzelinck volgens de Adviescommissie een pioniersrol. Door de geplande effectmeting wordt de werkwijze gemonitord en kan de meerwaarde van de kunst binnen de preventieve gezondheidszorg tastbaar worden gemaakt. Zo kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het structureel inzetten van kunstprofessionals binnen de integrale gezondheidszorg.

Kunst & Geluk omvat activiteiten die met kunst en cultuur een bijdrage leveren aan positieve gezondheid.

Nederlandse Breaking League

De Nederlandse Breaking League (NBL) bestaat uit een jong team dat zich sinds 2016 op vrijwillige basis inzet voor de Nederlandse breakdance scene. Breaking is volop in beweging. Het groeiende aanbod van events en scholingsplekken, de groei van het aantal jonge beoefenaars, de zichtbaarheid in de media en de gang naar de Olympische Spelen laat dit duidelijk zien.

NBL heeft als doel om deze dynamische scene meer structuur te geven en artistiek-inhoudelijk te verdiepen. De organisatie wil een professioneel platform voor en door de community en hét aanspreekpunt voor beoefenaars, partners en beleidsmakers zijn. Met behulp van de impulsgelden zet NBL in op zakelijke professionalisering, artistieke verdieping (talentontwikkeling en educatie) en doorontwikkeling als kenniscentrum en netwerkorganisatie.

De Adviescommissie erkent het belang van het ontwikkelen van een platform binnen de urban scene en is ervan overtuigd dat de Nederlandse Breaking League met dit project een toegevoegde waarde kan realiseren binnen deze infrastructuur.

Nederlandse Breaking League

Park Zuiderhout

Zorginstelling Park Zuiderhout in Teteringen is een voorbeeld van een niet-culturele partij die een subsidiebijdrage uit de impulsgelden ontvangt om een interactief kunstproject en residentieprogramma te realiseren, in nauwe samenwerking met Stedelijk Museum Breda. De Adviescommissie spreekt van een integrale aanpak die de duurzame verbinding tussen cultuur en zorg stimuleert en een voorbeeldfunctie heeft voor andere cultuur- en zorginstellingen in Brabant.

'Niet van gisteren' was het resultaat van een eerdere samenwerking van Park Zuiderhout en Stedelijk Museum Breda

Meer toekenningen

Er werden ook impulsgelden toegekend aan individuele makers en gezelschappen. Beeldend kunstenaars Monique Broekman en Stijn Peeters, muzikant en componist Mathijs Leeuwis, dansgezelschap Corpo Máquina en ensemble Kamerata Zuid zetten de subsidie in voor hun zakelijke professionalisering en artistieke doorontwikkeling.

Ook werden de subsidieaanvragen van Tilburg Dansstad, Factorium Podiumkunsten (Tilburg), Museum Krona (Uden), Art in Oisterwijk en Stichting Weeshuisjes gehonoreerd.

Alle aanvragen en commissieadviezen zijn openbaar in te zien.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden