Hoe kunnen we een geluidswerend ontwerp maken, waarbij energieopwekking wordt gekoppeld aan de omringende natuur en ook de verbeelding wordt aangesproken? Deze vraag staat centraal in de design challenge ‘Onze Energie, Ons Landschap’ voor het snelweglandschap van de A67 ter hoogte van de Strabrechtse Heide.

foto: Zonneroute A37, ontwerp Studio Marco Vermeulen

Uitdagen van ontwerpteams

Met deze opdracht willen Staatsbosbeheer en Kunstloc Brabant, i.s.m. Nationaal Landschap Het Groene Woud (project ECCO) en diverse projectpartners, een stimulans geven aan het verbindend ontwerpen waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen ruimtelijke kwaliteit, energieopwekking en natuur- en landschapsverbetering. We dagen ontwerpteams met deze opdracht uit om oplossingen te bedenken die specifiek voor deze plek of elders in Nederland toegepast kunnen worden. De oplossingen moeten innovatiever zijn dan een stapeling van de verschillende functies en zullen de verbeelding moeten aanspreken. In combinatie met de natuur- en geluidsopgave zoeken we binnen deze prijsvraag naar slimme, duurzame en multifunctionele oplossingsrichtingen vanuit hernieuwbare energiebronnen. Gevraagd is vernieuwingszin, creativiteit en de kracht tot verbeelden.

Meer informatie over het aanmelden voor de design challenge

Casus Strabrechtse Heide aan de A67

Verandering van ons landschap is van alle tijden: Het Nederlandse landschap blijft steeds in beweging. In heel ons land en ook in Noord-Brabant ligt er een stapeling van opgaven die ruimtebeslag vragen. Denk aan woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en de stikstofproblematiek van industrie, verkeer en landbouw. Tegelijkertijd is het noodzakelijk nieuwe natuur te ontwikkelen om biodiversiteitsdoelen te kunnen halen en willen we verlies van karakteristieke gebiedseigen natuur voorkomen. Langs de A67 spelen deze opgaves in een notendop. De grote bos- en heidegebieden van Leende en Strabrecht behoren tot een stukje oorspronkelijk Brabants landschap. Grote heideterreinen die honderden jaren als begrazingsgebied werden gebruikt en waar mensen zich al voor de jaartelling vestigden. Nu is het een door een snelweg begrensd gebied als economische corridor naar Duitsland, een prachtig met de Europese status beschermd natuurgebied, maar wel met fijnstof, stikstof en geluid overspoeld. Nieuwsgierig geworden naar de Strabrechtse Heide? Bekijk dan dit filmpje:

Ambitie ontwerpopgave

Rijkswaterstaat is bezig met voorbereidingen voor het upgraden van de A67 waarin mogelijk ook een geluidsvoorziening  van 2,5 km mee te nemen is. In combinatie met de natuur- en geluidsopgave zoeken we binnen deze Design Challenge niet naar een traditionele oplossing van een geluidswal met zonnepanelen, maar naar slimme, innovatieve, duurzame en multifunctionele oplossingsrichtingen die niet alleen probleemoplossend zijn maar tot een meerwaarde leiden voor het landschap van Brabant. En die opschaalbaar en toe te passen zijn op andere vergelijkbare plekken in Nederland

Met de uitkomsten willen we een stimulans geven aan het verbindend ontwerpen tussen de diverse maatschappelijke opgaven. De ambitie is om met ontwerpend onderzoek te verkennen hoe we de ruimtelijke kwaliteit, energieopwekking en natuur- en landschapsverbetering kunnen combineren en te verbeelden hoe het anders kan. En daarmee burgers, particuliere initiatieven, gemeenten, provincie en het Rijk inspireren, verleiden en de meerwaarde tonen van creatief en verbeeldend ruimtelijk ontwerp.

2664

Landschapstriënnale 2021

De Landschapstriënnale met de titel “High Green – Innovating the Landscape” wordt georganiseerd door de stichting Landschapstriënnale en Het Groene Woud (Van Gogh Nationaal Park i.o.) en vindt plaats in april 2021. Marco Vermeulen is de curator van het programma. Dit bestaat o.m. uit tien zogenoemde Landschapslaboratoria. In elk laboratorium wordt met verschillende partners en actoren uit het ‘landschapsveld’ een actueel thema uitgewerkt op verschillende schaalniveau’s: mondiaal, (inter-) nationaal, regionaal en lokaal.

In het Landschapslaboratorium “Onze Energie, Ons Landschap” wordt met verschillende partners in masterclasses ingegaan op de ruimtelijke, natuurlijke en maatschappelijke veranderingen die het energievraagstuk ons brengt. De Design Challenge “Onze energie, Ons landschap” is onderdeel van dit Living Lab en wil hierop een aanvulling en verbindende factor zijn. De resultaten van de ontwerpopgave worden op de Landschapstriënnale 2021 geëxposeerd en vormen daarmee een onderdeel van het inhoudelijke programma.

Meld je aan

Professionals vanuit de kennisvelden architectonisch ontwerp, landschapsontwerp, beeldende kunst en vormgeving en social design, hernieuwbare energie kunnen zich in teamverband aanmelden. Elk team bestaat uit twee tot maximaal vier personen, die elkaar qua expertise aanvullen zodat het goed mogelijk is tot een uitwerking te komen van de visie. Aanmelden kan tot en met 3 januari 2021.

Bekijk hier de aankondiging van ‘Onze Energie, Ons Landschap’

Selectie en resultaten

Op basis van criteria selecteert een onafhankelijke jury 4 teams om deel te nemen aan de design challenge. De criteria zijn:

  • Kwaliteit en multidisciplinaire samenstelling van het team
  • Verbeeldingskracht en onderzoekend karakter van het portfolio
  • Overtuigingskracht van de motivatie die in de visie op de opgave naar voren komt

Geselecteerde teams nemen deel aan twee inspirerende en verdiepende expertmeetings, die voeding geven aan voorstellen en ontwerppraktijk. We werken in de expertmeetings vanuit een specifiek perspectief: de eerste staat in het teken van landschap, natuur en de omgeving (waaronder burgerparticipatie). De tweede in het teken van energie en de deposities/emissies.

Het ontwerpend onderzoek, gevoed door de expertmeetings, resulteert in één (conceptueel) ontwerp per ontwerpteam. Dit ontwerp bestaat in hoofdzaak uit inspirerende beelden, die ondersteund worden door een korte tekst. Uit het presentatiemateriaal moet het idee/verhaal duidelijk worden verteld.

 

Initiatiefnemers van deze challenge zijn: Staatsbosbeheer en Kunstloc Brabant i.s.m. Nationaal Park Het Groene Woud (project ECCO).

Projectpartners: Landschapstriënnale 2021, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Heeze-Leende.

2662

Meer weten over Design Challenge Onze Energie, Ons Landschap of het betrekken van ontwerpers bij verduurzaming?

Neem contact met ons op.