Muziekexamens

Vanaf september zullen we weer muziekexamens inplannen. De examens die opgeschort zijn tgv de Corona maatregelen willen we allemaal inhalen in 2020.

Voor vragen over de muziekexamens kun je mailen naar: info@muziekexamensbrabant.nl 

Praktijk- en theorie-examen muziek

Op deze pagina vind je alle informatie over de verschillende typen examens, de exameneisen, het algemeen reglement, en de agenda.

Meer dan 150.000 Brabanders zijn actief met instrumentale muziek. Goed nieuws, want kunst en cultuur inspireert en verrijkt je leven! Kunstloc Brabant borgt de kwaliteit van de kunst en cultuureducatie en dus ook van muziekeducatie. Dit doen we door, samen met talloze partners, landelijk erkende muziekexamens te verzorgen. Zo kunnen duizenden strijkers, gitaristen, blazers en slagwerkers hun diploma’s voor theorie- en praktijkexamens behalen en groeien in het maken van muziek. De examens en diploma’s voldoen aan de meest recente landelijke raamleerplannen erkend door de KNMO en Cultuurconnectie. De eisen sluiten aan op de leef- en klankwereld van de leerlingen met ruimte voor eigen inhoudelijke en didactische aanpak door docenten.

Naar inschrijven & uitslag opvragen

Samenwerking met talloze partners en organisaties

Dankzij de samenwerking betreft de muziekexamens kunnen talloze docenten, zzp’ers, privé- scholen en instituten gebruikmaken van muziekexamens die afgenomen worden op de gemeentelijke examenlocaties. Kunstloc Brabant heeft de ambitie om een samenwerkingsverband op te richten waarin alle aangesloten organisaties participeren. Op termijn zal deze organisatie de landelijke erkende muziekexamens overnemen.

Door de samenwerking met de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) kunnen de bij de aangesloten leden en verenigingen op uiterst flexibele wijze muziekexamens afleggen voor blaas-, slag- en strijkinstrumenten. BBM behartigt onder meer de belangen van bijna 400 Brabantse muziek- & majorette/twirl-verenigingen.

Het aanbod van de strijkersexamens komt tot stand door samenwerking met de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO). De FASO is een federatie van verenigingen en instellingen met als doel orkest- en kamermuziek te spelen. Op dit moment telt de FASO 235 lidorkesten in Nederland en België, waarbij in totaal zo'n 8500 muzikanten zijn aangesloten.

De gitaarexamens worden afgenomen door de European Guitar Teachers Association (EGTA). De EGTA ziet het als een van haar belangrijkste doelstellingen de ontwikkeling van het gitaaronderwijs op inhoudelijk vlak te stimuleren. De EGTA doet dit o.a. met landelijke themadagen, activiteiten binnen werkgroepen, en sinds 2018 ook met de A-examens voor akoestisch gitaar.

Muziekexamens

Vanaf september zullen we weer muziekexamens inplannen. De examens die opgeschort zijn tgv de Corona maatregelen willen we allemaal inhalen in 2020.

Voor vragen over de muziekexamens kun je mailen naar: info@muziekexamensbrabant.nl 

Theorie-examens

Let op, vier weken voor het betreffend examen is de sluitingstermijn. Er dient minimaal twee weken tussen het te kiezen praktijkexamen en het theorie-examen te zitten.

Indien van toepassing dient een werkstuk/analyse minimaal vier weken voor het theorie-examen D per mail opgestuurd te worden naar: info@muziekexamensbrabant.nl 

Vanaf 1 januari 2020 zullen alle theorie-examens digitaal worden afgenomen.

* Vanaf 2021 zullen we een ander, meer gebruiksvriendelijk systeem voor inschrijven in gebruik nemen. Het gevolg hiervan is echter dat er nog niet ingeschreven kan worden voor examens in 2021. Ook inschrijven voor een examen als onderdeel van een Combi examen is voor 2021 niet mogelijk. .

Dag

Plaats

Locatie

Inschrijven

za 12 sep 2020 Uden Kunst & Co, Mondriaanhuis Schrijf je in
vrijdag 18 sep 2020 - va 18.00 Oss Muzelinck, centrum voor de Kunsten  Schrijf je in
za 19 sep 2020 Steenbergen Ontmoetingscentrum 't Cromwiel Schrijf je in
za 26 sep 2020 Roosendaal Cultuurhuis de Suite  Schrijf je in
woensdag 30 sep 2020- va 18.00 Budel Gemeenschapshuis De Borgh Schrijf je in
za 3 okt 2020 Woudrichem Sport en Cultureel Centrum 't Rondeel Schrijf je in
za 10 okt 2020 Beek en Donk Muziekcentrum Het Anker Schrijf je in
za 17 okt 2020 Vught De Speeldoos Schrijf je in
dinsdag 17 nov 2020 - va 18.00 Bladel Cultureel Centrum Den Herd Schrijf je in
za 13 mrt 2021 Steenbergen Ontmoetingscentrum 't Cromwiel *
za 13 nov 2021 Roosendaal Cultuurhuis de Suite *

Praktijk-examens

Let op, vier weken voor het betreffend examen is de sluitingstermijn. Er dient minimaal twee weken tussen het te kiezen praktijkexamen en het theorie-examen te zitten.  

* Vanaf 2021 zullen we een ander, meer gebruiksvriendelijk systeem voor inschrijven in gebruik nemen. Het gevolg hiervan is echter dat er nog niet ingeschreven kan worden voor examens in 2021. Ook inschrijven voor een examen als onderdeel van een Combi examen is voor 2021 niet mogelijk. .

td>za 12 dec 2020

Dag

Plaats

Locatie

Inschrijven

za 26 sept 2020 Steenbergen Ontmoetingscentrum 't Cromwiel Schrijf je in
za 3 okt 2020 Oss Muzelinck, centrum voor de Kunsten  Schrijf je in
za 10 okt 2020 Uden Kunst & Co, Mondriaanhuis Schrijf je in
za 24 okt 2020 Roosendaal Cultuurhuis de Suite  Schrijf je in
za 31 okt 2020 Budel Gemeenschapshuis De Borgh Schrijf je in
za 7 nov 2020 Vught De Speeldoos Schrijf je in
za 14 nov 2020 Woudrichem Sport en Cultureel Centrum 't Rondeel Schrijf je in
za 21 nov 2020 Beek en Donk Muziekcentrum Het Anker Schrijf je in
za 12 dec 2020 Bladel Cultureel Centrum Den Herd Schrijf je in
za 10 april 2021 Roosendaal  Cultuurhuis de Suite *
za 17 april 2021 Steenbergen Ontmoetingscentrum 't Cromwiel *

De examens worden op verschillende locaties in Noord-Brabant gehouden, bij onze culturele partners.

Type muziekexamens

Er worden tien keer per jaar theorie-examens gehouden en twintig keer per jaar praktijkexamens, in de gradaties A t/m D. Een praktijkexamen afleggen is alleen mogelijk na het behalen van een theorie-examen. Inschrijven voor een combi-examen is mogelijk. Bekijk in de agenda waar en wanneer de komende examens staan gepland.

Mondeling

Wanneer schriftelijk examen afleggen problemen geeft, is het ook mogelijk dit mondeling te doen. Deze examens worden op dezelfde data en locaties afgenomen als de schriftelijke theorie-examens. Vanwege het feit dat een mondeling, individueel theorie-examen meer personele bezetting met zich meebrengt is de prijs hiervan hoger dan een schriftelijk theorie-examen.

D-Examen Recital Blazers

Bij het D-examen voor blazers kan gekozen worden uit twee profielen. Kijk hier voor meer informatie: Profiel 1 en 2 D-Examen Blazers

D-Examen op locatie

D-examen Recital op locatie met medewerking van jouw muziekvereniging. Betreffend examen kan alleen plaatsvinden op reguliere examendagen die te vinden zijn in onze agenda op deze pagina. Het examen vindt meestal plaats na de reguliere examendag, eind van de middag of begin van de avond. Naast de reguliere inschrijfkosten zijn hier extra kosten aan verbonden. Overweeg je een D-examen recital op locatie zoek dan binnen onze agenda eerst een geschikte datum en neem daarna via e-mail contact op met Frank de Jong.

Voor slagwerkers

Bij slagwerkopleiding Modulair (SOM) bepaalt de slagwerker zelf in welke volgorde de modules (verplichte,- en keuzemodules) worden afgelegd. Ook hier geldt dat men eerst het theorie-examen met goed gevolg moet afleggen. Uitgezonderd het praktijkexamen D. Hiervoor behoeft men geen theorie-examen af te leggen.

Exameneisen slagwerkopleiding Modulair

Voor strijkers en blazers

Deze examens zijn gebaseerd op de richtlijnen voor strijkers ontwikkeld door LKCA in samenwerking met FASO en ESTA. De theorie-examens worden groepsgewijs afgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid om een mondeling theorie-examen af te leggen. Wanneer het examen met voldoende resultaat (minimaal het eindcijfer 6) wordt afgelegd, kun je het praktijkexamen afleggen. Indien het eindcijfer een 5 of 5,5 is, dien je tijdens het praktijkexamen het theorie-onderdeel waarvoor een onvoldoende is behaald mondeling over te doen. Indien het eindcijfer lager dan een 5 is, kun je geen praktijkexamen afleggen. 

Behaalde theorieresultaten worden door ons bewaard en toegevoegd aan je cijferlijst zodra het praktijkexamen wordt afgenomen. Mocht je elders een theorie-examen hebben afgelegd wat voldoet aan de landelijke richtlijnen, mail ons dan een kopie van het certificaat dan kun je je direct inschrijven voor het praktijkexamen. Het eindcijfer voor theorie heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Voor gitaar (akoestisch klassiek gitaar)

Deze examens worden afgenomen door de European Guitar Teachers Association (EGTA)

Naar de tarieven

Exameneisen

Exameneisen blazers

De exameneisen en het gehele leerproces zijn in 2015 herzien. Het leerproces en alle bijbehorende eisen zijn in boekvorm verkrijgbaar. Je kunt dit boek, Raamleerplan Blaasinstrumenten, bestellen via het LKCA.

Bekijk hier het boek voor blaasinstrumenten  

Bekijk hier het boek voor Slagwerk

Exameneisen strijkers

Bekijk hier de exameneisen voor strijkers

Exameneisen gitaar

Bekijk hier de exameneisen voor Gitaar A-examen

Leerstof en oefenexamens

Leerstof en voorbeeld receptieve vorming
Musictheory.net
ppsimons.nl
Frank van den Ende - Solfege lessen
Akkoorden - Drieklanken
Youtube - Solfege lessen
Muziekexamenplein

Algemeen reglement

 

huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden muziekexamens