Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe begeleid ik scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit? Welke visie of vraag leeft er op een school rondom cultuureducatie? Hoe kan ik effectiever communiceren hierbij? 

De basistraining CmK richt zich op intermediairs en kunstvakdocenten die dit soort vragen tegenkomen in hun dagelijkse praktijk. 

Trainingsdata 2023-2024

Alle bijeenkomsten zijn op woensdagochtend van 09:00 - 12:00 uur op locatie in Tilburg (m.u.v. 1 november).

Data: 

 • woensdag 4 oktober 2023 - bijeenkomst 1 
 • woensdag 1 november 2023 - bijeenkomst 2 (Let op! Andere locatie!)
 • woensdag 6 december 2023 - bijeenkomst 3
 • woensdag 10 januari 2024 - bijeenkomst 4 
 • woensdag 7 februari 2024 - bijeenkomst 5
 • woensdag 6 maart 2024 - bijeenkomst 6
 • woensdag 8 mei 2024 - deadline inleveren verslagen
 • donderdag 23 mei 2024 - 15:30-17:00 uur feestelijke afronding / uitreiking bewijzen van deelname

De training gaat over

 • het voeren van professionele, dialooggerichte gesprekken;
 • het achterhalen van de achterliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag van de school of leraar;
 • in co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken;
 • op een coachende wijze de school begeleiden in hun keuzes om cultuureducatie vorm te geven;
 • inzicht in de doelstellingen van de CmK-regeling met bijbehorende traject en instrumenten.
De training gaat over
Het 'frame' van deze training is heel helder en levert echt mooie gesprekken op! Deelnemer Basistraining CmK 2022-2023

Ervaringsgericht

De training wordt op een ervaringsgerichte manier ingericht. Dat wil zeggen dat jouw praktijkervaring centraal staat en je zelf een proces van bewustzijn, kiezen en verantwoordelijkheid nemen doorloopt. Jouw eigen vragen met betrekking tot werken binnen CmK vormen het startpunt van iedere bijeenkomst. 

Daarnaast volg je twee individuele coachgesprekken en schrijf je reflecties van gesprekken op scholen. Daarom heeft het de voorkeur om jouw werkzaamheden op scholen parallel te laten lopen met de planning van deze bijeenkomsten. Tussen de verschillende bijeenkomsten zit steeds een aantal weken waarin je het geleerde in de praktijk gaat oefenen. 

Trainer en leercoach

De bijeenkomsten worden begeleid door Esther Leenders, coach en adviseur cultuureducatie bij Kunstloc Brabant.

Tijdens het programma word je gecoacht door een leercoach met veel ervaring in cultuuronderwijs. Hij of zij is ook degene die steeds feedback zal geven op je verslagen.

Kosten en tijdsinvestering

Voor intermediairs in Brabant die werken binnen de regeling CmK is deelname kosteloos en uitermate aan te bevelen. Voor kunstvakdocenten die interesse hebben in het trainen van schoolteams (bijv. als co-teacher) is het volgen van deze training ook mogelijk. 

Kosten voor kunstvakdocenten binnen Brabant zijn € 325,--. 

Cultuurprofessionals buiten Brabant betalen € 650,--

De totale tijdsinvestering is circa 40 uur (6 bijeenkomsten, gesprekken voeren en schrijven van verslagen). 

Bij meer dan 10 aanmeldingen start een tweede groep. 

Afronding

Voor de afronding heb je zes bijeenkomsten bijgewoond en zes verslagen van gesprekken geschreven. Wanneer aan alle bovenstaande opdrachten is voldaan, zal hiervoor een bewijs van deelname worden uitgereikt tijdens een feestelijke afsluiting in mei.

 

Aanmelden