Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe begeleid ik een CmK-traject op scholen? Welke visie of vraag leeft er rondom cultuureducatie? Hoe kan ik effectiever communiceren hierbij? 

De basistraining CmK richt zich op intermediairs en kunstvakdocenten/trainers die actief zijn op CmK-scholen en die dit soort vragen tegenkomen in hun dagelijkse praktijk. 

Trainingsdata 2024-2025

 • Woensdag 27 november van 09.00 tot 12.00 uur (LocHal Tilburg)
 • Woensdag  8 januari van 09.00 tot 12.00 uur (LocHal Tilburg)
 • Woensdag 5 februari van 09.00 tot 12.00 uur (LocHal Tilburg)
 • Woensdag 12 maart van 09.00 tot 12.00 uur (LocHal Tilburg)
 • Woensdag 2 april van 09.00 tot 12.00 uur (LocHal Tilburg)
 • Woensdag 7 mei van 09.00 tot 12.00 uur (LocHal Tilburg)

Inhaalbijeenkomst: 

Woensdag 14 mei van 09.00 tot 12 uur (LocHal Tilburg)

Deadline inleveren verslagen: 5 juni 2025

Feestelijke uitreiking certificaten: vrijdag 27 juni 2025

Inhoud

Deze training gaat over

 • het voeren van professionele, dialooggerichte gesprekken;
 • het achterhalen van de achterliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag van de school of leraar;
 • in co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken;
 • op een coachende wijze de school begeleiden in hun keuzes om cultuureducatie vorm te geven;
 • inzicht in de doelstellingen van de CmK regeling met bijbehorende traject en instrumenten.

Voor intermediairs in Brabant die werken binnen de regeling CmK is deelname aan deze training uitermate aan te bevelen. Voor cultuurprofessionals die interesse hebben in het trainen van schoolteams binnen CmK is het volgen van deze training aan te raden.

Ervaringsgericht

De training wordt op een ervaringsgerichte manier ingericht. Dat wil zeggen dat jouw praktijkervaring centraal staat en je zelf een proces van bewustzijn, kiezen en verantwoordelijkheid nemen doorloopt. Jouw eigen vragen met betrekking tot werken binnen CmK vormen het startpunt van iedere bijeenkomst. 

Daarnaast volg je twee individuele coachgesprekken en schrijf je reflecties van gesprekken op scholen. Daarom heeft het de voorkeur om jouw werkzaamheden op scholen parallel te laten lopen met de planning van deze bijeenkomsten. Tussen de verschillende bijeenkomsten zit steeds een aantal weken waarin je het geleerde in de praktijk gaat oefenen. 

Trainer en leercoach

De bijeenkomsten worden begeleid door Esther Leenders, coach en adviseur cultuureducatie bij Kunstloc Brabant.

Je wordt tijdens het programma begeleid door een leercoach met veel ervaring in cultuuronderwijs. Hij of zij is ook degene die steeds feedback zal geven op je verslagen.

Praktisch

Voor intermediairs die binnen een CmK-gemeente in Brabant werken is deelname kosteloos.

Kosten voor cultuurprofessionals binnen Brabant zijn € 325,-

Intermediairs en cultuurprofessionals buiten Brabant betalen € 650,-

Voor de afronding heb je zes bijeenkomsten bijgewoond en zes verslagen van gesprekken geschreven. Wanneer aan de criteria is voldaan, zal hiervoor een bewijs van deelname worden uitgereikt tijdens een feestelijke afsluiting in juni. 

De totale tijdsinvestering is circa 40 uur (bijeenkomsten, gesprekken en verslagen).

Aanmelden

Vul de onderstaande gegevens in om je aan te melden.