Op 15 april organiseert Kunstloc Brabant samen met Muzelinck in Oss het CAB-Café #11 | Kunst & geluk. Het wordt net als de vorige keer een online editie, maar nu met (nog) meer mogelijkheden tot interactie en netwerken!

foto: Rhiannon Coolen

Muzelinck, Centrum voor de Kunsten in de gemeenten Oss en Bernheze, heeft zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een maatschappelijk gedreven culturele organisatie. Met de programmalijn Kunst & Geluk leveren zij een concrete bijdrage aan de Positieve Gezondheid van mensen. Je leest meer over dit project op ons online platform MEST.

Medio 2019 is Muzelinck samenwerkingspartner geworden van Proeftuin Ruwaard. De Ruwaard is een wijk in Oss en waar wijkbewoners en organisaties samen oplossingen bedenken met als doel: een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De zorg- en welzijnspartners vanuit de proeftuin vinden de aanvulling vanuit Muzelinck met inzet van Kunst en Cultuur van toegevoegde waarde. Met name op het gebied van collectieve en op preventie gerichte programma’s kan Muzelinck iets betekenen. Binnen Proeftuin Ruwaard wordt programmatisch gewerkt. Dit houdt in dat zij niet streven naar een concrete producten, maar naar een einddoel.

Maar hoe doe je dat? Hoe werk je structureel samen? Hoe kom je van projecten naar een programma? En wat kan kunst betekenen voor een betere (positieve) gezondheid? Tijdens dit CAB-Café duiken we dieper in deze bijzondere aanpak en de dilemma’s waar ze nu tegen aanlopen. 

Dit CAB-Café is online, maar we zoeken zoveel mogelijk interactie op. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Programma

14:30: Theatrale opening van Hertog Zout
15:00: Panelgesprek over Kunst & Geluk: structurele samenwerking tussen cultuur en sociaal domein, hoe werkt dat?
15:40: Deelsessies (keuze uit 3 opties)
16:40: Afsluiting en borrel
17:15: Einde

Opening
Vanuit theater De Lievekamp in Oss openen we dit online CAB-Café met een portie verbeeldingskracht gebracht door Hertog Zout. Deze korte performance geeft een ontnuchterende kijk op onze Nederlandse samenleving, waarin niet iedereen het gevoel heeft er helemaal bij te horen.

Panelgesprek
Onder leiding van dagvoorzitter Marjolein Buijs gaan we in gesprek met Muzelinck en enkele partners uit proeftuin Ruwaard. Daarbij stellen we o.a. de vragen: Hoe komen we uit de projectencarrousel en werken we meer programmatisch? Hoe werk je in gelijkwaardig partnerschap aan urgente maatschappelijke thema’s? Hoe doorbreken we de schotten tussen de culturele sector en het sociaal domein?

Deelsessie 1: Corona, wat kan wel?
Hoe kunnen we ondanks de beperkende maatregelen tijdens de coronacrisis wel bijdragen aan zingeving, mentaal welbevinden en kwaliteit van leven? Tijdens deze sessie gaan we in gesprek met onder andere Heleen van Doremalen van Bakkie Troost, Annet Swart en Marieke van de Ven van de verscholen stad en Sander van Bussel van Tilburg Cowboys (bijvoorbeeld Radio Straatpiraat)/ Kaapstad-Tilburg / Human Rights Tattoo: wat heb je gedaan? Hoe heb je dit gedaan? Wat is je volgende stap? En wat neem je hieruit mee naar de toekomst?

Deelsessie 2: Impactmeting: keep it simple!
Kunst draagt bij aan bijvoorbeeld levensgeluk of sociale binding. Maar hoe laat je zien wat jouw initiatief teweegbrengt? Impactmeting is hot: iedereen moet en wil er iets mee. Tegelijkertijd lijkt het complex en zijn er diverse tools beschikbaar. Hoe houden we het behapbaar en uitvoerbaar? Margriet van Diggelen, impactmanager bij VSBfonds, laat zien dat impactmeten vooral leuk is! VSBfonds steunt sociale en culturele projecten die bijdragen aan de kwaliteit van samenleven en zet al jaren in op het meten van impact. Tijdens deze workshop deelt Margriet haar ervaringen.

Deelsessie 3: Co-creatie: inspelen op een vraag, of gewoon vragen om te spelen? (VOL)
Max 12 deelnemers. Wil je er bij zijn? Meld je snel aan!
Intervisiesessie onder leiding van theaterregisseur Letizia Rompelberg, artistiek leider van Hertog Zout. Bij community art staat de vraag en behoefte van deelnemers centraal. Het is een proces van co-creatie waarin je jouw creatieve kracht en expertise als maker inzet. Hoe betrek je iedereen bij het ontwikkelen van een interventie of ontwikkel je juist zelf een interventie bedoeld om iedereen te betrekken? Letizia speelt regelmatig met deze vraag in haar beroepspraktijk en gaat hierover graag in gesprek.

Afsluiting
Na een korte plenaire afsluiting gaan we in kleine groepjes uiteen om na te praten en te borrelen.

Hoe werkt het?

Als je je hebt aangemeld ontvang je een dag voor aanvang van het evenement een mail met een link en verdere instructies. Je hebt alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding. Voor dit evenement maken wij gebruik van Microsoft Teams. Het is niet nodig om een app of account van Microsoft te gebruiken. Doe je voor het eerst via Teams mee aan online meeting? Dan kan deze uitleg van pas komen.

Meer informatie over het gebruik van Teams