Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op woensdag 11 oktober 2023 organiseren het Centrum voor de Kunsten (CKB) en de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met Kunstloc Brabant een regionale bijeenkomst.

Deze dag is bedoeld voor mensen werkzaam in cultuureducatie en amateurkunstorganisatoren, denk hierbij aan bestuursleden en vrijwilligerscoördinatoren. Kortom de medemogelijkmakers van een amateurkunstvereniging.  

 

Programma

Het programma start om 15:45 uur in de CKB Theaterzaal met een grappige en inspirerende voorstelling van Stent Producties genaamd Willem Junior gevolgd door een Q&A met de regisseur over het hoe en waarom. 

Hierna volgt een gratis diner in de Hofzaal van het Markiezenhof waar er ruimte is om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

Na het diner volgt een workshop ronde waarin we drie workshops aanbieden. U kiest één van deze drie workshops om te volgen. 

De keuze bestaat uit:  

  • Fondsenwerving : Namens het VSB Fonds komt Johan van Rooy een workshop geven over het schrijven van een fondsaanvraag en waar men in het algemeen op moet letten. Daarnaast zal hij wat meer vertellen over de subsidiemogelijkheden die het VSB fonds voor amateurkunstorganisaties heeft.
  • VOL Motivatie: Karin Rosch geeft de workshop Motivatie "wat is belangrijk bij het motiveren van mensen". Dit is een interactieve workshop die start met een presentatie waarna de deelnemers samen aan de slag gaan om ervaringen uit te wisselen en te leren motiveren.
  • 360 graden wereld bouwen: In deze workshop leren deelnemers om zelf een 360 graden fantasiewereld te bouwen. Hiermee kunnen leerlingen zelfstandig en laagdrempelig aan de slag. Door de eenvoudige opzet is er weinig begeleiding nodig. Daarnaast werkt de software online op Chromebooks, computers en iPads en dat maakt het een heel interessant instrument voor werkdrukverlaging.

Aan het einde van de workshop ronden we gezamenlijk af onder het genot van een drankje. Het volledige programma duurt van 16:00 tot 21:00 uur

 

Doelgroep

Onder de noemer cultuureducatie valt het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Hiervan zijn de Interne Cultuurcoördinatoren (ICCer) en de directie, tevens de directeuren, schoolbesturen en Kunstvakdocenten middelbaar Onderwijs uit de regio welkom. 

Qua amateurkuntorganisatoren zijn de vrijwilligerscoordinatoren, bestuursleden, de mensen die alles regelen en ook de beleidsmakers van de gemeente meer dan welkom. We kijken uit naar een vertegenwoordiging van alle disciplines, van fagot tot fotografie en schrijven tot schilderkunst. 

Herstelgelden amateurkunst

Door corona zagen veel amateurkunstgroepen en andere culturele clubs hun ledenaantal teruglopen. Staatssecretaris Uslu trok daarom vorig najaar 1,5 miljoen euro uit voor extra ondersteuning en herstel. “De vrijwillige inzet voor cultuur en de actieve cultuurbeoefening vormt een belangrijke basis van het culturele leven in ons land”, schreef de staatssecretaris in mei 2022 in haar hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer.  

Het Fonds voor Cultuurparticipatie kreeg van de staatssecretaris de opdracht om de helft van het geld te verdelen via 12 provinciale organisaties en instellingen voor cultuurparticipatie, zoals Kunstloc in Brabant. Zij zochten op hun beurt naar organisaties die op lokaal of regionaal niveau konden helpen met organiseren van ondersteunende activiteiten waarbij een belangrijk onderwerp voor de amateurkunst aan bod komt. 

Herstelgelden amateurkunst

De voorstelling, diner en workshops zijn gratis bij te wonen. Deadline voor de inschrijving is 1 oktober.  

Deze avond wordt georganiseerd door het Centrum voor de Kunsten (CKB) en de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met Kunstloc Brabant in het kader van de herstelgelden amateurkunst van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Aanmelden

Meer weten over deze bijeenkomst?

Neem contact met een van ons op.