Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe staat het Brabantse culturele leven ervoor? Is de creatieve sector hersteld van de coronacrisis en klaar voor de toekomst? Vandaag duiken we samen in de data! Niet alleen om achteruit te kijken, maar ook om de lijnen voorwaarts uit te zetten. Wat kunnen we doen met onze nieuwe inzichten? Hoe kunnen we binnen en buiten Brabant nog beter samenwerken in het benutten van data? We gaan dit ontdekken tijdens de presentatie van de Waarde van cultuur 2024 én in diverse workshops over het werken met data in cultuur(beleid).

Lancering Waarde van cultuur

Op 19 september lanceren we de Waarde van cultuur 2024. Voor het eerst verschijnt deze onderzoeksmonitor niet als boekwerk maar als website. Via een online dashboard kun je duiken in een rijke bron aan data over de Brabantse culturele sector. Wat kunnen we daaruit opmaken? En wat is dan de volgende stap? Daarover gaan we vandaag in gesprek met onderzoekers, beleidsmakers en cultuurprofessionals. 

Waarde van cultuur

Verhalen achter de data

Op deze dag reiken we ook aan iedereen het magazine Waarde van cultuur uit. In dit magazine laten we de mensen uit Brabantse culturele sector zelf aan het woord. In verschillende verhalen (zoals over zzp'ers, de BrainDrain en het samenwerken in de regio) lichten we de meest opvallende data uit dit onderzoek toe met verhalen uit de praktijk.

Programma

Presentatie van de Waarde van cultuur

  • 12:45 uur Inloop
  • 13:15 uur Welkomstwoord door Henri Swinkels, directeur-bestuurder Kunstloc Brabant.
  • Toelichting op het onderzoek door Bo Broers, onderzoekscoördinator Waarde van cultuur en Meintje de Roest, coördinator Waarde van cultuur bij Kunstloc Brabant. 
  • Introducties op de thema's van de debattafels door Henk Vinken, onderzoeker bij Pyrrhula Research Consultants, Maartje Goedhart, onderzoeker bij de Boekmanstichting en Jonna Kroeze, onderzoeker bij Het PON & Telos. 
  • Debattafels met beleidsmakers, politici en het culturele veld onder leiding van Sophie Stravens. 
  • Overhandigen eerste exemplaar magazine Waarde van cultuur aan Bas Maes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant.
  • 14:45 uur Netwerkborrel

Aanmelden

Aan de slag met data

Jeuken je handen om zelf meer uit data te halen? Sluit dan aan bij een van onze workshops. Bij de inschrijving kun je aangeven of je hieraan deel wilt nemen en aan welke workshop.

  • 15:45 uur Aanvang workshops
  • 17:00 uur Afsluitende borrel

 

Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

Met data je publiek verbreden en vergroten

Workshopleiders: Eric Japenga (adviseur bij Kunstloc Brabant) en Joep Grooteman (directeur van het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP))

Ben je benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in het datagedreven werken met publieksgegevens in de cultuursector? Joep Grooteman, directeur DIP, vertelt over de mogelijkheden die zijn organisatie biedt voor theaterpodia. Eric Japenga, adviseur bij Kunstloc Brabant, vertelt over het Culturele Doelgroepen Model waar inmiddels zo’n 40 Brabantse podia, musea en festivals mee werken.

Voor: culturele organisaties en beleidsmakers

Een goed verhaal: Zet data in voor jouw lobby of aanvraag

Workshopleider: Arne Broekhoven (aanjager kennisdeling bij Kunstloc Brabant)

Als culturele sector hebben we een goed verhaal nodig om de waarde van cultuur te onderstrepen. Met onderzoeksresultaten uit de Waarde van cultuur kunnen we ons verhaal sterker maken. Welke trends en cijfers zijn te koppelen aan actuele vraagstukken? Denk bijvoorbeeld aan de voorgestelde BTW-verhoging. Uit de onderzoeksmonitor kun je informatie verzamelen over het publiek, bestedingsbereidheid, bezoekcijfers en doelgroepen. Deze inzichten kun je inzetten voor beleid en bedrijfsvoering van je eigen organisatie, voor het versterken van je lokale lobby, en voor goed geïnformeerde subsidie-aanvragen. We kijken samen naar een aantal voorbeelden en gaan in op jouw vragen.

Voor: culturele organisaties en makers

Monitoring voor samenhang in beleid gemeente, provincie en Rijk (Vol)

Workshopleiders: Wim Haarmann (strateeg Levendig Brabant) en Lieke Hoefs (Beleidsmedewerker Cultuur provincie Noord-Brabant)

Data zijn voor jou als beleidsmaker bij de gemeente, provincie of het Rijk onmisbaar bij het vormgeven van effectief beleid. In het beleidskader Levendig Brabant combineren we cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd en leggen daarbij de nadruk op een rijk aanbod voor alle inwoners van Brabant. Ons doel? Zorgen dat er voor iedereen iets te doen en te beleven is.    

Maar welke informatie heb je nodig om samenhangend beleid te creëren en de inspanningen van verschillende overheden op elkaar af te stemmen? In deze interactieve sessie duiken we dieper in de samenhang van de monitoring uit vier sectoren. Hoe verbinden we die onderling? Wat is nodig voor strategische beleid voor dat aansluit op de behoeften van onze inwoners en een zichtbare, positieve impact heeft. 

Voor: beleidsmakers

Een digitale strategie ontwikkelen, waarom en hoe dan? (Vol)

Workshopleiders: Laura de Vos (senior adviseur bij kennisinstituut cultuur & digitale transformatie DEN)

Meebewegen met een veranderend en digitaler wordend publiek, dát is digitale transformatie. Maar waar begin je? Een digitale strategie is de basis om digitaal te transformeren en je klaar te stomen voor het publiek van de toekomst. Hoe ontwikkel je een digitale strategie voor je organisatie en welke hulpmiddelen zijn er al? DEN, de aanjager van digitale transformatie, ondersteunt je hierbij. In deze workshop nemen we je mee in de stappen die je kan doorlopen om hier richting aan te geven en gaan we zelf aan de slag.

Voor: culturele organisaties en makers

Vertalen van beleidsdoelen naar meetbare indicatoren (Vol)

Workshopleiders: Bo Broers (zelfstandig onderzoeker, onderzoekscoördinator Waarde van cultuur) en Jonna Kroeze (adviseur-onderzoeker PON-Telos)

Met deze workshop maken we datagedreven sturen van beleid behapbaar en toegankelijk. We kijken samen welke stappen nodig zijn om grote beleidsdoelen te vertalen naar meetbare indicatoren om beleid voor langere termijn te kunnen monitoren. Ook kijken we welke bronnen er zijn om de indicatoren op te halen. Maak je bijvoorbeeld gebruik van bestaande instrumenten, zoals de monitor Waarde van cultuur, andere openbare gegevens van bijvoorbeeld CBS en/of is het zinvol om nieuw onderzoek te doen? En hoe interpreteer en verbind je vervolgens die verschillende databronnen?

Voor: beleidsmakers

Waarde van cultuur

Het is de vierde editie van de monitor Waarde van cultuur waarin de Brabantse cultuur onder de loep wordt genomen en ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Het rapport is samengesteld door de onderzoekspartners Kunstloc Brabant, Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants en de Boekmanstichting, in opdracht van BrabantStad. 

Na drie papieren edities verschijnt de Waarde van cultuur nu voor het eerst volledig online. De webversie sluit nauw aan bij de landelijke Cultuurmonitor van de Boekmanstichting. Zo werken we samen aan het beter ontsluiten van onderzoeksresultaten op landelijk en regionaal niveau. 

Waarde van cultuur