Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Met de Waarde van cultuur - dat in Nederland een uniek project is - bundelen we bestaand en nieuw onderzoek. Met het onderzoek voorzien we elke twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector. Sinds de start van het project in 2017 stemmen de partners cultuuronderzoek nog beter op elkaar af. Verschillende – tot nu toe afzonderlijke – onderzoeken worden bij elkaar gebracht. Hierdoor voorkomen we dubbel werk en tegenstrijdige resultaten en profiteren we optimaal van de kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is.

Iedere twee jaar

Het Waarde van cultuur onderzoek wordt elke twee jaar herhaald. In 2018 verscheen de eerste editie, op 16 juni 2020 volgde de tweede editie, en op 21 juni 2022 is daar een derde editie aan toegevoegd. Op 19 september 2024 wordt de vierde editie gelanceerd tijdens de Dag van de Data. Waarde van cultuur 2024 is de eerste monitor met ‘post-coronacijfers’, waarmee we kijken hoe de sector zich al dan niet herstelt. BrabantStad breidt in 2024 uit met Oss en Roosendaal. Zo krijgen zeven gemeenten (B7-gemeenten) een eigen profiel in de monitor. 

Een nieuwe presentatievorm in 2024

In 2024 presenteren we de Waarde van cultuur voor het eerst in een online dashboard. Samen met de Boekmanstichting ontwikkelen we de Landelijke en Regionale Cultuurmonitor door naar een dashboard waarin we ook cijfers kunnen aanbieden die uitgesplitst zijn naar Brabantse gemeenten. Op de nieuwe website vindt de bezoeker alle cijfers van het onderzoek, een beschrijving van het onderzoek en de resultaten. In een magazine worden de belangrijkste resultaten gekoppeld aan inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Waarde van cultuur 2022

Tussentijds onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis

De publicatie Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector is een tusseneditie van de tweejaarlijkse monitor Waarde van cultuur, waarvan de meest recente editie verscheen in 2020. Het PON & Telos en Pyrrhula Research Consultants hebben dit onderzoek verricht in opdracht van Kunstloc Brabant. Het advies Een gehavende culturele sector van Kunstloc Brabant is gebaseerd op dit rapport, rapportages van het door Kunstloc Brabant geopende Coronaloket, en informatie en ervaringen vanuit de actuele adviserings- en uitvoeringspraktijk.

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoeksvraag

Opdrachtgever van het onderzoek is BrabantStad (Breda, Helmond, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Oss, Roosendaal en de provincie Noord-Brabant). De vraag die BrabantStad beantwoord wil zien is ‘Wat is de stand van de culturele ontwikkeling in Brabant?’. We kijken ook naar de landelijke trends en ontwikkelingen die de inhoud van de culturele ontwikkelingen in Brabant mede vormgeven.

Aanpak

Het onderzoek Waarde van cultuur wordt uitgevoerd door een werkgroep van projectleiders en onderzoekers van Het PON & Telos, BoekmanstichtingPyrrhula Research Consultants en Kunstloc Brabant. Waar nodig wordt samenwerking gezocht met andere (onderzoeks)partijen. Een externe klankbordgroep ondersteunt in het duiden van de resultaten. Tenminste vier keer in het onderzoeksproces vindt een opdrachtgeversoverleg plaats. 

Deelonderzoeken

Monitoring (herhaalonderzoek)

  • Brabant ten opzichte van andere provincies – Benchmark
  • Inzoomen op Brabant – Microdata CBS
  • Registraties van professionele instellingen
  • Perspectief van Brabanders – Cultuurpeiling
  • Effecten van corona en andere crises op makers en instellingen - vragenlijstonderzoek

Verdieping (pilotonderzoek)

  • Cultuur en brede welvaart, wat is een set indicatoren waarmee we de betekenis van de cultuursector voor de gemeenschap op een zinvolle manier kunnen meten?
  • Braindrain in de Brabantse creatieve sector en bedrijfsactiviteit op onverwachte plekken in Brabant met behulp van Microdata CBS

Voorlopers: Culturele Atlas en een benchmark

De voorloper van de Waarde van cultuur was de Culturele Atlas van bkkc (nu Kunstloc Brabant). In 2013 en 2016 verschenen de eerste twee monitors professionele kunsten. We deden onderzoek naar ontwikkelingen bij ruim 100 Brabantse culturele instellingen, waaronder musea, festivals, theatergezelschappen en centra voor beeldende kunst. Aan de instellingen werden vragen gesteld over het aantal activiteiten en bezoekers, de opbouw van de organisatie, de eenmalige en meerjarige subsidies en de eigen inkomsten. 

Na evaluatie van de eerste atlas bleek dat er ook behoefte was aan cijfers over kunst en cultuur die Noord-Brabant vergelijken met andere provincies. Een eerste benchmark werd in 2015 uitgebracht, in samenwerking met Erfgoed Brabant, de Kunst van Brabant en onderzoeker Henk Vinken. Inmiddels ontsluiten de Boekmanstichting en Atlas Research met de Regionale Cultuurmonitor ruim 70 indicatoren over het culturele aanbod, participatie en geldstromen in elk van de 12 provincies en is een uitgebreide benchmark geïntegreerd in de Waarde van cultuur.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad betrokken bij de operationalisering van het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'. BrabantStad is een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Tilburg, Oss en Roosendaal. Zij vinden elkaar in de ambitie om blijvend te behoren tot de top van Europa’s kennis- en innovatieregio’s.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Instrument: Waarde van cultuur

Werkgroep Waarde van cultuur
Bo Broers en Jonna Kroeze, het PON & Telos
Maartje Goedhart en Thomas de Hoog, Boekmanstichting
Henk Vinken, Pyrrhula Research Consultants
Meintje de Roest en Arne Broekhoven, Kunstloc Brabant

Klankbordgroep
Anneroos Goosen, Peter van der Aalst, Patrice Matthee en Ad van Rosmalen

Opdrachtgeversoverleg
Vertegenwoordiging van BrabantStad en Provincie Noord-Brabant.

Meer weten over het onderzoek Waarde van Cultuur?

Neem contact met mij op.