Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

...is my greatest work of art." (J. Beuys)

Kunstloc Brabant daagt zeven kunstvakdocenten uit om te reflecteren op hun onderwijspraktijk en dit te vertalen naar eigen, autonoom werk. Zo ontstaat er een tentoonstelling waar kunst en onderwijs samen komen in een visie op leren.

Wat betekent het om kunstenaar én docent te zijn?

Onderwijs stelt vast en bevestigt; kunst ontregelt en bevraagt.

Kunst maakt eigen regels; de school instrueert.

Onderwijs leert ons de namen van dingen; kunst laat je op zoek gaan naar wat is en naar wat kan zijn.

Combineer je kunst en leren, dan is er verwondering en nieuwsgierigheid die inzicht en betekenis geeft aan wat je leert en doet.

"Oh ja? Is dat zo?

En wie bepaalt dat eigenlijk?"
 

Deelnemende kunstvakdocenten

Marieke van Berkel • Miranda van Bragt • Allard Krijger • Danny van der Laan • Nicole Smans • Betje Stevens • Marjan Wester

Bezoek de expositie online

Onze expositie is vanwege de maatregelen lang gesloten geweest. Middels door henzelf opgenomen filmpjes namen de deelnemende kunstenaars je mee in een online rondleiding door de expositie.

Expositie online bezoeken

Kunstloc Exposities

Met exposities in de LocHal toont Kunstloc Brabant wat de kracht van verbeelding is en dragen we bij aan doelen binnen onze focusgebieden. Met deze expositie werken we aan kennisdeling en netwerkvorming voor en door kunstvakdocenten.

Meer weten over deze expositie?

Neem contact met mij op.