Vanuit de actualiteit van onze maatschappij, lijkt er een urgentie te zijn om in het voortgezet onderwijs jongeren beter voor te bereiden op kritisch handelen en omgaan met snelle technologische ontwikkelingen. De maatschappij en het bedrijfsleven vragen daarentegen om creatievelingen die een andere, wellicht frissere blik hebben om te anticiperen op een steeds complexer wordende wereld. Ondertussen krijgen de landelijke onderwijsontwikkelingen vorm in curriculum.nu, om onder andere meer samenhang tussen de vakken en verbinding met het vernieuwde interdisciplinaire vak CKV te gaan realiseren. Daar bovenop heeft corona de digitalisering van het onderwijs in stroomversnelling gebracht. Alsook hoe we met elkaar communiceren en cultuur beleven. Zo wordt een maatschappelijke vraag -bottom up- en een benadering vanuit de landelijke onderwijsontwikkelingen -top down- zichtbaar.

Foto: Marlijn Gelsing

Maar wat vraagt dit allemaal van het onderwijs en de jongeren zelf?  

Hoe dragen we bij aan een mindset waarmee jongeren stevig in de wereld kunnen staan en ze hun artistiek-creatief vermogen kunnen ontwikkelen? Kunst & technologie-educatie kan een van de manieren zijn om dit binnen het voortgezet onderwijs te realiseren. In Brabant zien we al veel gebeuren op dit vlak. Er liggen kansen tot het creëren van meer samenhang, meer verbinding, hogere kwaliteit, schaalvergroting en duurzame verankering in het onderwijs. Hoe kunnen we dan deze kansen benutten? En de kennis van kunstenaars, voorlopers in het voortgezet onderwijs, educatieprogramma’s van culturele instellingen en netwerken van intermediairs ontsluiten in Brabant? Hoe delen we best practices? Hoe leren we van elkaar en hoe maken we verbindingen tussen het veld en het voortgezet onderwijs om tot echte waardevolle ontwikkeling bij de leerling te komen? 

Community kunst & technologie-educatie

Om met deze vraagstukken aan de slag te gaan, start Kunstloc Brabant een community kunst & technologie-educatie. De community gaat op 4 oktober van start met een klein kernteam. In drie bijeenkomsten geeft dit kernteam het raamwerk voor deze community vorm. En gaan ze aan de slag met het organiseren van een eerste inspiratiesessie. In 2022 krijgt de community een meer open karakter om elkaar in ontwikkeling te zetten op het gebied van kennisuitwisseling, netwerken en kwaliteitsverbetering van kunst & technologie aanbod dat bijdraagt aan het onderwijs.

Meer weten over deze community?

Neem contact met mij op.