"De rek is eruit" concludeert Kunstloc Brabant naar aanleiding van onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector. Met name bij veel zelfstandigen is de situatie nijpend. Hoe gaat het nu met jou? Ontvang je steun? Weet je je te redden? Vandaag wisselen we kennis en ervaringen uit met elkaar, en met Roel van Raaij en Guusje Beeftink.

Roel van Raaij

Er zijn meerdere regelingen opgetuigd om de cultuursector en zelfstandigen door de crisis heen te helpen. Weet jij waar je aanspraak op kan maken? Welke regelingen zijn nu op jou van toepassing zijn? Roel van Raaij is hiervan goed op de hoogte. Roel is voorzitter van de bond van orkestdirigenten en instructeurs (BvOI) en zelf ook dirigent.

De BvOI heeft het afgelopen jaar nauw samengewerkt met o.a. KNMO, LKCA, Musidesk, en andere culturele koepels. Samen met Zzp-Nederland is ook telkens gekeken naar de meest recente informatie over o.a. het overheidsbeleid en de steunmaatregelen, en is er meegedacht over zaken als de protocollen om veilig te kunnen en mogen werken.We lopen de diverse steunmaatregelen langs en de mogelijkheden om daar gebruik van te maken als professional, maar ook als vereniging. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden als we straks weer op kunnen starten.

Guusje Beeftink

Omdat je wil doen waar je hart ligt, zoek je naar wegen om dit te blijven doen. Guusje Beeftink (Made by Guuz) loopt bij haar cursussen keramiek aan tegen de uiteenlopende wijze waarop het onderwijs en andere partijen omgaan met de restricties. Guusje ontvang momenteel de Tozo. Dat is fijn maar brengt ook nieuwe zorgen met zich mee. Ze verkent cursusmogelijkheden op afstand, maar haar bij uitstek fysieke technieken zijn moeilijk over te dragen met een scherm ertussen.

Waar loop jij tegenaan? Heb je ook vragen? We kijken uit naar jouw ervaringen en inbreng tijdens deze online bijeenkomst.

Kunstloc Connects

Deze bijeenkomst is de eerste van een reeks. De volgende zijn op 17 mei en 14 juni. Alle drie in de vorm van een webinar. In mei focussen we op de instellingen. Wat is hun verantwoordelijkheid naar de flexibele schil?