Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op dinsdag 13 juni 2023 organiseren Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant de derde bijeenkomst voor intermediairs en consulenten voortgezet onderwijs. Hiermee faciliteren we het samenvoegen van de twee bestaande netwerken in Noord-Brabant. De bijeenkomsten zijn gericht op inspiratie, intervisie en netwerk. 

Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor intermediairs en consulenten die werkzaam (willen) zijn in het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. 

Meld je aan voor de bijeenkomst

We zijn dit keer welkom in de Makersbase in de Nieuwe Veste in Breda, waar we dieper ingaan op STEAM onderwijs en de verbinding tussen kunst en technologie. Arida Bandringa Hendriks vanuit de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zal ons mee te nemen in de wereld van kunst en technologie onderwijs. Wat is STEAM onderwijs? Wat is Arts and Sciences? Waarom zou je hier iets mee moeten of willen doen als school? Hoe kun je vanuit je rol als intermediair hierin begeleiden? Ook zal Marlijn Gelsing ons kort meenemen in de Brabantse mogelijkheden. Daarna gaan we zelf aan de slag met kunst en technologie en nemen Karlijn en Kim van de Makersbase ons mee in een workshop. We sluiten de dag af met een borrel. 

Programma

13:45-14:00 Inloop met koffie en thee in de Makersbase

14:00-14:15 Inleiding & overzicht van het Brabantse veld door Marlijn Gelsing (adviseur Kunstloc Brabant) 

14:15-15:15 Lezing door Arida Bandringa Hendriks over STEAM, Arts Sciences en de mogelijkheden voor het onderwijs 

15:15-15:30 Break

15:30-16:45 Zelf aan de slag met kunst en technologie met een workshop door Makersbase

16:45-17:30 Netwerkborrel 

Meer informatie

CASE 

CASE (Centre for Arts & Sciences Education) is een nieuwe discipline overstijgende samenwerking van zes hogescholen en een ROC. CASE richt zich op praktijkgericht onderzoek naar onderwijsvernieuwing en maatschappelijke innovatie. In CASE wordt kennis en ervaring uit het werkveld en het onderwijs in praktijkgericht onderzoek gebundeld. 

Arts ♥ Sciences 

Arts ♥ Sciences is een platform voor het bevorderen van onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Op deze website vind je vakoverstijgende videolessen en een catalogus van kunstbronnen die in STEAM- en ArtsScience lessen gebruikt kunnen worden. 

Makersbase

Makersbase is de openbare creatieve maakplaats van Nieuwe Veste (centrum voor de kunsten, bibliotheek en cultuureducatie) in het centrum van Breda. Hier kun je terecht om te maken, leren of te experimenteren. Wekelijks is de Makersbase 6 dagdelen open inloop (vanaf 9 jaar), bijeenkomsten voor Craft, Tech en Draw communities (vanaf 16 jaar). Daarbuiten werkt Makersbase samen met scholen in het primair t/m hoger onderwijs aan ontwikkeling van lesmateriaal op kruisvlak van kunst en technologie. Kortom: een rijke leeromgeving, waarbij je gebruik mag maken van machines (3D printers, laser- en stickersnijders, greenscreen, micro:bits, robotica, naaimachines en meer), de expertise van de makerscoaches en bezoekers.