In Noord-Brabant voert Kunstloc Brabant in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en zes stedelijke culturele instellingen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) uit.

In deze bijeenkomst presenteren de verschillende themagroepen (curriculumvernieuwing, kansengelijkheid en professionalisering) de stand van zaken aan elkaar en de stuurgroep. Centraal op deze dag staat uitwisseling, input ophalen, informeren en inspiratie krijgen. 

Programma

09.30 – 10.00       Inloop met koffie en thee
10.00 – 10.30       Welkom en inleiding   
10.30 – 11.15       Presentatie themagroep curriculumvernieuwing
11.15 – 11.45       Korte break
11.45 – 12.30       Presentatie themagroep professionalisering
12.30 – 13.30       Gezamenlijke lunch
13.30 – 14.15       Kansengelijkheid 
14.15 – 14.45       Afsluiting en conclusies
14.45 – 15.30       Stuurgroep agenda 
14.45 – 16.30       Afsluitende borrel

Cultuureducatie met Kwaliteit

In Noord-Brabant voert Kunstloc Brabant in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en zes stedelijke culturele instellingen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) uit. Deze unieke samenwerking stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

Voor de provincie en de deelnemende steden betekent de gezamenlijkheid een efficiënte aanpak waarbij de begeleiding van scholen en culturele instellingen zoveel mogelijk lokaal plaatsvindt.

Op bovenlokaal niveau ontwikkelen we samen nieuwe kennis en methodieken en organiseren we professionalisering. Zo kunnen we profiteren van de schaalgrootte. Door ook de penvoering bovenlokaal te organiseren, is er lokaal meer tijd voor de begeleiding van scholen en sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de leer- en leefomgeving van de leerling.

De uitvoering van de aanvraag leidt ertoe dat in 2024 cultuureducatie op steeds meer scholen in Brabant is verankerd, waarbij samenwerking met culturele instellingen vanzelfsprekend is en iedere leerling, ongeacht afkomst of locatie, gelijke toegang heeft tot kunst en cultuur. 

Lees hier meer over CmK