Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op weg naar CmK4

Cultuureducatie met Kwaliteit 2025 – 2028 (Cmk4) is een subsidieregeling van Het Fonds voor Cultuurparticipatie en heeft als doel de kwaliteit van cultuureducatie op een duurzame manier te versterken. Kunstloc Brabant is momenteel penvoerder van CmK3 en betrokken bij de uitvoering. 

Voor de nieuwe periode CmK4 willen we graag toewerken naar een samenwerking en aanvraag die zoveel mogelijk recht doet aan de wensen vanuit Noord-Brabantse scholen, culturele partners en gemeenten. Daarom nodigen we ons Netwerk Intermediairs Cultuureducatie uit voor een eerste toekomstverkenning op maandagochtend 25 september in de Noordkade in Veghel.  

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de planning en contouren van CmK4 zoals deze recent vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie aan ons zijn gecommuniceerd. Daarna volgen er twee rondes waarin we in groepen uiteen gaan om input voor de nieuwe beleidsperiode op te halen. Hoe ziet de bovenlokale samenwerking er idealiter uit binnen CmK4? Op welke thema’s moeten we ons richten? Hoe bouwen we voort op wat we tot nu toe hebben neergezet? En hoe ziet dat er concreet uit?   

Wees erbij en praat mee! Zo kunnen we gezamenlijk invulling geven aan CmK4.  

Meld je aan

Programma

  • 09.00 – 09.30 Inloop  
  • 09.30 – 10.00 Toelichting contouren en planning CmK4 door Marjon Brouwers (plenair) 
  • 10.00 – 10.30 Ronde 1: Verkenning provinciale samenwerking  
  • 10.30 – 10.45 Korte pauze   
  • 10.45 – 11.45 Ronde 2: Verkenning inhoudelijke thema’s  
    De thema’s waaruit je kunt kiezen worden tijdens de bijeenkomst bekend gemaakt. 
  • 11.45 – 12.00 Korte pauze  
  • 12.00 – 12.30 Presentatie door Bas Verberk over het zichtbaar maken van de waarde van cultuureducatie (plenair) 
  • Vanaf 12.30 Gezamenlijke lunch