In de aftrapbijeenkomst Panorama Brabant werpen we de blik vooruit op een aantal belangrijke vraagstukken: Wat kunnen we doen om een stapje verder te komen en welke rol kan de creatieve sector daarin spelen? We zien deze bijeenkomst als een vertrekpunt. De gekozen thema’s liggen zeker nog niet vast en zijn slechts verkennend. 

illustratie: Janine Hendriks

We organiseren Panorama Brabant - een gesprek over de toekomst. Een breed maatschappelijk gesprek waarin we samen de toekomst en de urgentie die we daar bij voelen onder de loep nemen. Open, onderzoekend en met een urgentie om te bewegen. Met partners uit overheid, bedrijfsleven, zorg & welzijn, onderwijs, kunst & cultuur en creatieve sector. Dit doen we door ruimte te geven aan dit gesprek. Niet met het idee vaste antwoorden te vinden maar vooral inspiratie en beweging te vinden door krachten te bundelen. 

Programma

Onder leiding van programmamaker Paulien Dankers en aan de hand van vier grote thema’s (bouwen, gelijke kansen, leren en innoveren) delen Heleen Herbert (Heijmans), Klaas Burger (Academie voor Beeldvorming), Cyrille van Bragt (Helicon) en Lucas van Grinsven (ASML) hun blik op de toekomst en de uitdagingen die zij op hun thema zien. Wil van Pinxteren, gedeputeerde van o.a. Vrije Tijd, Cultuur en Sport levert ook een bijdrage aan het programma. In vier ronde tafels duiken we vervolgens de diepte in om elkaar te inspireren naar een volgende stap.

Bouwen in Brabant (Heleen Herbert)

We bouwen nu aan de contouren van Brabant voor de toekomst. We willen een plek waar het voor Brabanders goed wonen en werken is. Maar waar piept en kraakt het? En wat kunnen creativiteit en de blik van de kunstenaar betekenen in het vinden van oplossingen.

Heleen Herbert over het thema Bouwen in Brabant: “Een eigen huis, een plek onder de zon”… We dromen er allemaal van. Maar hoe richten we een gezonde leefomgeving in voor iedereen? En hoe concurreren we als bewoners met andere ruimtevragers, zoals natuur, water, energie. Is Brabant dan een land van schaarste of overvloed? Hoe kunnen we verbeelding gebruiken om goede oplossingen te vinden voor de verdelingsvraagstukken die steeds complexer worden?“

Bouwen in Brabant (Heleen Herbert) Bouwen in Brabant (Heleen Herbert)

Gelijke kansen in Brabant (Klaas Burger)

Dat geldt niet meer voor iedereen. Welke rol spelen kunst & cultuur om kansen te vergroten. En hoe doen we het eigenlijk als sector zelf?

Klaas Burger over het thema Gelijke kansen in Brabant: “Gelijke kansen in Brabant: dat geldt niet meer voor iedereen. Want over wiens Brabant gaat het? Een Bulgaarse arbeidsmigrant die werkt in een Brabantse slachterij, een net afgestudeerde op zoek naar een betaalbaar huis of een PSV supporter die hoopt op een glorieus seizoen? Hoe kan ongelijkheid nu een kennisbron worden voor het Brabant van straks? Hoe kunnen kunst en cultuur blinde vlekken voelbaar maken?”

Gelijke kansen in Brabant (Klaas Burger) Gelijke kansen in Brabant (Klaas Burger)

Leren in Brabant (Cyrille van Bragt)

Creativiteit wordt door het World Economic Forum in de top 3 van belangrijkste competenties voor de toekomst geplaatst. Wat geven wij in Brabant aan de nieuwe generatie mee zodat ze goed de toekomst in kunnen? Hoe ontwikkelen wij creatief talent?

Innoveren in Brabant (Lucas van Grinsven)

Brabant is internationaal een topregio van kennis en innovatie en we willen dit blijven. Creativiteit is een belangrijke motor van innovatie. Wat is het belang van de link tussen innovatie en artistiek, conceptueel denken, het belang van een creatieve regio voor de slimme haven Brainport. En hoe zorgen we dat het elkaar verder versterkt.

Aanmelden Livestream

Deze fysieke startbijeenkomst is i.v.m. corona alleen op uitnodiging bij te wonen. Via livestream is deze bijeenkomst te volgen door alle geïnteresseerden. Meld je hieronder aan voor de livestream. Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend om je op de hoogte te stellen van deze livestream.

* verplicht

De partners van Panorama Brabant zijn: