Marieke de Wolf

Teamleider

013 464 82 86

Mogelijk maken!

Als 18-jarige kunstenstudent kreeg ik de kans om verder te kijken dan het klaslokaal. Ik werd lid van de medezeggenschapsraad van Fontys en mocht meepraten over organisatievraagstukken. Dat inkijkje en het inspirerende verhaal van de toenmalige directeur over wat de betekenis is van het onderwijs in de samenleving, wat nodig is om dat te organiseren en hoe hij leerde van best practices uit andere sectoren opende mijn ogen.

Ik wil een bijdrage leveren aan kunst en cultuur. Niet als kunstenaar, docent of beoefenaar maar door dingen mogelijk te maken. Door te werken aan goede randvoorwaarden, samenwerking te stimuleren en kansen te zien en te pakken. En dat is zeker nodig in deze tijd waarin zoveel veranderingen gaande zijn. Onze sector kan daar een hele positieve bijdrage aan leveren, daar ben ik van overtuigd. Dit is de reden waarom ik elke dag vol energie op de fiets stap naar de Lochal en samen met mijn collega’s werk aan kunst en cultuur voor iedereen.  

Wil je meer weten? Mailen of bellen mag altijd.

Direct naar:

wat ik je wil laten weten

Inzet Kunstloc in 2020

Ondanks corona hebben de projecten waar Kunstloc aan werkte doorgang gevonden. Wel zijn de inhoudelijke accenten verschoven.

12 juli 2021

Het Landelijke Cultuurdebat

Bekijk hier de registratie van Het Landelijke Cultuurdebat.

8 februari 2021

Hét Landelijke Cultuurdebat vanuit de LocHal in Tilburg

Op 8 februari vindt Hét Landelijke Cultuurdebat plaats. Wat valt er tijdens de Tweede Kamerverkiezingen te kiezen op cultureel gebied?

22 januari 2021

Essay | De gave van de verbeelding

Chris van Koppen betoogt dat we het verhaal over de waarde van cultuur moeten vertellen langs een economische, een creatieve en een mythische lijn.

5 januari 2021

Aftrap Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Op 29 oktober trappen we af met een bijeenkomst waarbij de thema’s bouwen, gelijke kansen, leren en innoveren centraal staan.

8 oktober 2020

Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Wij hebben het nieuwe bestuursakkoord van de provincie aandachtig gelezen. Ons vallen een aantal zaken op. Een korte samenvatting.

14 mei 2020

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020

Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

De nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant wordt op 8 april aanstaande opengesteld.

26 maart 2020

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018