Marieke de Wolf

Teamleider

013 464 82 86

Mogelijk maken!

Als 18-jarige kunstenstudent kreeg ik de kans om verder te kijken dan het klaslokaal. Ik werd lid van de medezeggenschapsraad van Fontys en mocht meepraten over organisatievraagstukken. Dat inkijkje en het inspirerende verhaal van de toenmalige directeur over wat de betekenis is van het onderwijs in de samenleving, wat nodig is om dat te organiseren en hoe hij leerde van best practices uit andere sectoren opende mijn ogen.

Ik wil een bijdrage leveren aan kunst en cultuur. Niet als kunstenaar, docent of beoefenaar maar door dingen mogelijk te maken. Door te werken aan goede randvoorwaarden, samenwerking te stimuleren en kansen te zien en te pakken. En dat is zeker nodig in deze tijd waarin zoveel veranderingen gaande zijn. Onze sector kan daar een hele positieve bijdrage aan leveren, daar ben ik van overtuigd. Dit is de reden waarom ik elke dag vol energie op de fiets stap naar de Lochal en samen met mijn collega’s werk aan kunst en cultuur voor iedereen.  

Wil je meer weten? Mailen of bellen mag altijd.

Direct naar:

wat ik je wil laten weten

Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

De nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant wordt op 8 april aanstaande opengesteld.

26 maart 2020
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018