Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Sluit aan bij het stadsgesprek over de vergroening van de stad, en over de duurzame buitenruimte in de stad. Tilburg moet de komende jaren gaan verdichten. Het verdichten van de stad kan ook bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid, om een goede balans aan te brengen tussen “stenen en kwalitatief groen”.

We organiseren dit stadsgesprek in samenwerking met CAST in het kader van de expositie Stad = Natuur. Er is aandacht voor de kunstinstallatie De Reizende Boom, van Hein van Duppen. Met een levende boom in een auto vraagt hij aandacht voor de tweestrijd in tussen ruimte voor auto’s en ruimte voor bomen. Kan het beter samengaan?

Over de Reizende Boom

Een boom die op reis gaat door het land met een auto als vervoersmiddel en stopt op verschillende plekken in steden. Dit verplaatsbare kunstwerk van Hein van Duppen gaat over de noodzaak van groen in de openbare ruimte. Denk daarbij aan klimaatbestendigheid, biodiversiteit en leefbaarheid. De inrichting van de openbare ruimte staat onder druk, mede doordat het aantal auto’s de afgelopen twintig jaar in Nederland met 23% procent is gestegen. Al deze auto’s hebben een plekje in de openbare ruimte, maar elke parkeerplaats is ook een potentiële (groei)plek voor een boom. Op de dereizendeboom.nl kun je de Reizende Boom’s pad volgen en wordt er door middel van foto’s en video’s verslag gedaan van de belevenissen die hij meemaakt. Zo ontstaat er een persoonlijk reisverslag dat laat zien wat de impact en betekenis kan zijn van het planten van (extra) bomen in de openbare ruimte.

Meer weten over dit stadsgesprek?

Neem contact op met CAST.