Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Anneke Moors

Adviseur Architectuur & Vormgeving

013 750 84 00

Schoonheid en verbeeldingskracht

Op het moment van dit schrijven is het buiten 4 graden. De lucht is blauw en wolkenvrij. De zon speelt met de jaloezieën voor het raam en werpt schaduwen op de schemerlamp die voor me staat. In gedachten zoom ik in op de lampenkap en frame ik hem, als een schilderijtje aan de wand. De meest alledaagse dingen krijgen een schoonheid als je de tijd neemt om ze goed te bekijken en in een ander licht te zien. Beauty is in the eye of the beholder. Maar het is een groot geluk dat sommige mensen de kunst verstaan om vormen, woorden, klanken te vinden die het mogelijk maken schoonheid te delen. Die ons kunnen meenemen in het tonen van mogelijkheden, van hoe het anders kan, ons te ontheffen van vanzelfsprekendheden en ons mee te nemen in verwondering. Die mensen koester ik, en het geeft me voldoening te kunnen bijdragen in het versterken en uiten van hun verbeeldingskracht.

Vormgeving en architectuur

Vormgevers en architecten zijn met hun verbeeldingskracht overal aanwezig in ons leven. Op een zodanig veelomvattende manier, dat we er ons vaak niet eens van bewust zijn. Alles in onze omgeving is vormgegeven. Het beïnvloed onze manier van bewegen, interacteren, de manier waarop we de wereld zien. Een bezoek aan de Dutch Design Week, waar naast design ook steeds meer architectuur zichtbaar is, laat zien hoe grenzeloos de nieuwsgierigheid van vormgevers is. Het gaat over de grenzen van disciplines en sectoren, van wetenschap, natuur, erfgoed en techniek. Onderzoekt, bevraagt, speelt… En daar zit nu precies de kracht van deze disciplines – een eindeloze bevlogenheid die steeds gevoed wordt door het ontdekken van nieuwe (maatschappelijke) vraagstukken en mogelijkheden. Voorwaarts en vooruit, maar niet zonder reflectie en respect voor wat er aan voorafging.

wat ik je wil laten weten

Formats en tips voor het opstellen van een begroting

Een goede begroting is cruciaal voor het slagen van je plan. Wij helpen je op weg met een modelbegroting, eenvoudige formats, tips en aandachtspunten.

21 maart 2024
Formats en tips voor het opstellen van een begroting

Gemeente Tilburg en Kunstloc Brabant lanceren eerste stadsnatuur routekaart

Met de routekaart stadsnatuur willen Tilburg en Kunstloc Brabant bewoners en professionals prikkelen zelf nog actiever in te springen op de ontwikkeling van stadsgroen.

6 juli 2023
Gemeente Tilburg en Kunstloc Brabant lanceren eerste stadsnatuur routekaart

Fair Practice Lab Brabant

In samenwerking met Kunsten '92 stellen we culturele instellingen in staat meer inzicht en ervaring op te doen met de Fair Practice code.

14 maart 2023
Fair Practice Lab Brabant

Kunst & Klimaat, omdat het niet anders kan

Kunstloc Brabant bekijkt dit najaar de klimaatcrisis door de bril der verbeelding. Hoe kan kunst bijdragen aan het keren van de klimaatcrisis?

8 september 2022
Kunst & Klimaat, omdat het niet anders kan

Hoe zet je kunst en social design in bij de Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler in de Omgevingswet, maar hoe organiseer je dat als beleidsmaker of initiatiefnemer? Wij bieden 4 uitgangspunten en 8 voorbeelden als handvatten en inspiratie.

9 maart 2022
Hoe zet je kunst en social design in bij de Omgevingswet

Ondernemen in culturele sector hard nodig

Kunstenaars, zzp'ers en culturele organisaties in Brabant hebben het heel zwaar. Investeer juist nu in ondernemerschap.

25 januari 2022
Ondernemen in culturele sector hard nodig

Indientermijn impulsgelden | Wat je écht moet weten

De belangrijkste informatie over de procedure en de vereiste documenten voor je aanvraag impulsgelden helder op een rij.

24 november 2021
Indientermijn impulsgelden | Wat je écht moet weten

De kracht van kunst inzetten bij maatschappelijke vraagstukken

Zoek je een geschikte kunstenaar voor een monument? Een social designer om samen met wijkbewoners leefbaarheid te verbeteren? Wil je dat jouw cliënten beter toegang tot cultuur hebben?

13 oktober 2021
De kracht van kunst inzetten bij maatschappelijke vraagstukken

Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Een breed maatschappelijk gesprek waarin we samen de toekomst en de urgentie die we daar bij voelen onder de loep nemen. Met partners uit overheid, bedrijfsleven, zorg & welzijn, onderwijs, kunst & cultuur en creatieve sector.

5 oktober 2020
Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

All Inclusive!

In deze innovatiegids laten we zien wat de kracht van kunst is bij belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid in de wijken en goede zorg en welzijn. Laat je inspireren door vele Brabantse voorbeelden.

1 september 2020
All Inclusive!

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020
Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

FoodLab TOV

Fruittelers in West-Brabant werken samen met kunstenaars. Hoe kunnen telers hun fruit beschermen, zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied?

27 november 2019
FoodLab TOV

BrabantDC

BrabantDC verbindt creatief en innovatief Brabant aan elkaar en aan de wereld.

10 oktober 2019
BrabantDC

Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

In Regioprofiel Cultuur BrabantStad worden residenties nadrukkelijk genoemd in relatie tot het bouwen aan stevigere internationale uitwisseling. AIR platform Brabant staat open voor aansluiting van nieuwe residenties.

8 oktober 2019
Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties